Jouw zoekopdracht * heeft 371 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Landbouwpers

Filters

Soort

Koken in oorlogstijd

Door strenge rantsoenering en beperkte bevoorrading was het niet altijd evident een goed vullende maaltijd op tafel te zetten tijdens WOI. Ontdek in deze collectie welke recepten aan huismoeders werden meegegeven, of stel vast hoe men dacht over vegetarisme als ...

Die Ration und der Schwarzmarkt

Schon vor dem Krieg war Belgien für seine Lebensmittelversorgung auf Importe angewiesen. Während des Krieges kamen diese zum Erliegen, was die Ernährungslage schon bald äußerst angespannt machte. Initiativen wie das Nationale Hilfs- und Ernährungskomitee waren ein Pflaster auf die Wunde, aber keine vollständige Lösung. Lebensmittel, aber ...

Ludwig von Falkenhausen in België

Het Duitse opperbevel installeerde op 26 augustus 1914 een militaire regering in België die de bezetting in goede banen moest leiden. Die regering werd Generaal-Gouvernement genoemd en werd geleid door een generaal-gouverneur. Moritz von Bissing oefende die functie uit van december 1914 tot aan zijn overlijden in april 1917. De Duitse ...

Honden in bezet België

Honden werden tijdens de Eerste Wereldoorlog niet enkel aan het front ingezet, ook in de bezette gebieden maakten ze deel uit van het dagelijks leven. Wil je meer weten over deze trouwe viervoeters in de periode 1914-1918? Lees dan zeker onze blog: 'Honden onder de ...

Duitse verordeningen

In bezet gebied regeerde de Duitse bezetter door middel van talloze Verordnungen en Bekanntmachungen. Het openbare leven werd geregeld door duizenden kleine en grote regels die voortdurend veranderden. Veel van die regels werden door de bevolking als pesterijen aangevoeld, maar vanuit de Duitse militaire logica waren ze meestal zeer ...

Amerikaanse hulp voor België

Aan de vooravond van de oorlog was België voor een groot deel van zijn voedselvoorziening afhankelijk van invoer. Door de Britse maritieme blokkade viel die import stil. Hierdoor werd de voedselbevoorrading al snel problematisch, vooral in de steden. Om de bevolking te voeden kwam er een gigantisch hulpprogramma op gang dat gedragen werd door ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

'tSandbouwleven Orgaan der Landbonwaldeeling van 'l Provlnciââ! Yoedin^skomiteit m Oosl-VlaandereB. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Béstuur en Redaktie van het blad bètreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toégelaten met vermelding van "t blad en de naam dés schrijvers. Aile ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekbtad voor Landbouwer» ultgegeven ondor medewerkinQ van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Eslgiaoha bladan mogsn ult t De Landbouwae > mata ovarnaman, rondar talkani £* b><on ta vermalda» Nr 7. Opstclraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestuar, afdeel. VII, Naïuenstraat, 10. D7%uhhcrij : Staatsdrakkerij, ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voop Landbouwer* uitgegeven onder medewerklng van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Btlgliihi blftdan mi|in ult « De Landbouwer > mit! ovirnemen, sonder Ulkini de brou te vermeldei*. Nr 10. ! Opstelraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Naiaenstraat, 10. Druhkerij : Slaotsarukkerii, ...

De boer: weekblad van den Belgischen boerenbond

Vrijdag 20 December 1918 25,t# Jaarg. (1918-1919^ DE BOER Weersblad Dan Jrn BrTgisrten Boerrnbond De ledta der boerengilden betalen aan den BOERENBOND eene jaarlijksche bijdrage van 1 frani Aile brielwisseling wordt gezoudeii aan BOERENBOND (hier Je afdeeling- opgeveni LEUVEN BUBEELEN Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN Adres voor telegram : ...

Le paysan: revue mensuelle du Boerenbond belge (Ligue des paysans)

Le Paysan REVUE MENSUELLE DE LA LIGUE DES PAYSANS Le I*ajsan parait chaque mois.—Il est envoyé gratuitement aux membres de la Ligue qui paient annuellement la cotisation de 1 fr. Le prix d'abonnement pour les personnes qui n'en sont pas membres est de 2 fr. par an, recouvrable par la poste ou payable par bon postal au siège du Boerenbond, rue ...

L'agronome: journal de la Société agricole et forestière de la province...

ABOIREIEIT S francs par an. ENVOI GRATUIT aux membres de la société. L'AGRONOME INSERTIONS *9 o. la petit* ligne. 40 0. la ligne moyenne •o£0. la grandj^» ligne, Jonrnal de la Société Agricole et Forestière de la province de Naqwtet PARAISSANT XjE SAMEDI - Directeur : J.-B. FICHEFET. y 5 625 pl^' Les lettres concernant la rédaction et ...

Pagina's