Jouw zoekopdracht * heeft 371 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Landbouwpers

Filters

Soort

Hunde im besetzten Belgien

Weil so viele Pferde und Esel im besetzten Belgien verlangt wurden, mussten Hunde noch mehr als vor dem Krieg für Zugkraft sorgen. Sie wurden vor eine Hundekarre gespannt und zogen die Milch vom Milchmann, die Brote des Bäckers, die Kinder des Bauern. Die Deutschen, die diese Verwendung nicht kannten, verurteilten Hundekarren als ...

Ludwig von Falkenhausen in België

Het Duitse opperbevel installeerde op 26 augustus 1914 een militaire regering in België die de bezetting in goede banen moest leiden. Die regering werd Generaal-Gouvernement genoemd en werd geleid door een generaal-gouverneur. Moritz von Bissing oefende die functie uit van december 1914 tot aan zijn overlijden in april 1917. De Duitse ...

Les règlements allemands

En zone occupée, l’occupant allemand gouvernait à l’aide d’innombrables Verordnungen et Bekanntmachungen. La vie publique était réglée par des milliers de petites et grandes règles qui changeaient en permanence. Nombre de ses règles furent perçues comme des brimades par la population, mais du point de vue ...

German ordinances

The German occupier ruled in occupied territory by means of countless Verordnungen and Bekanntmachungen. Public life was regulated by thousands of big and small regulations that changed continually. Many of these regulations were felt to be harassment by the population, but from the standpoint of German military logic they were ...

Die deutschen Verordnungen

Im besetzten Gebiet herrschten die deutschen  Besatzer mittels zahlloser Verordnungen und Bekanntmachungen. Das öffentliche Leben wurde durch tausende sich permanent verändernde kleine und große Vorschriften geregelt. Viele dieser Vorschriften wurden von der Bevölkerung als Schikanen empfunden, der deutschen militärischen ...

Duitse verordeningen

In bezet gebied regeerde de Duitse bezetter door middel van talloze Verordnungen en Bekanntmachungen. Het openbare leven werd geregeld door duizenden kleine en grote regels die voortdurend veranderden. Veel van die regels werden door de bevolking als pesterijen aangevoeld, maar vanuit de Duitse militaire logica waren ze meestal zeer ...

Nahrungsmittelverteilung in Limburg

Blog: 'De Limburgse voedselbveoorrading tijdens ...

De voedselverdeling in Limburg

Vier augustus 1914. De Duitse legers vallen België binnen en veroveren op enkele maanden tijd het grootste gedeelte van ons grondgebied. Al snel kampt het bezette gebied met een immens probleem: voeding en goederen tot bij de bevolking krijgen. Ontdek welke oplossing men in Limburg bedacht in onze blog: 'De Limburgse voedselbveoorrading ...

Cuisiner pendant la guerre

En raison du rationnement strict et alimention limité, il n'était pas toujours facile à presenter un repas satisfaisant pendant la guerre.  Decouvrez dans cette collection ici quel recettes on proposait aux femmes au foyer, ou voyez vous-même comment on réagissait sur un plaidoyer pour le végétarisme comme ...

Kochen in Kriegszeiten

...

Koken in oorlogstijd

Door strenge rantsoenering en beperkte bevoorrading was het niet altijd evident een goed vullende maaltijd op tafel te zetten tijdens WOI. Ontdek in deze collectie welke recepten aan huismoeders werden meegegeven, of stel vast hoe men dacht over vegetarisme als ...

Cooking in wartime

Due to difficulties in provision and strict rationing, preparing a decent meal was not easy during the First World War. Discover recipes for housewives in this collection and find out how people reacted to a plea for vegeterianism as a possible ...

Pagina's