Jouw zoekopdracht * heeft 151 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Averbode

Filters

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Gesnapt. Ik heb dezer dagen iets heel merkwaar-digs gelezen, beste kind, en ik heb daarbij iets heel bijzonders gedacht.... Ziehier dan eerst wat ik gelezen heb : ln Amerika bestaat er ergens een maat-schappij voor spoorwegen, die, zooals aile dergelijke maatschappijen, veel bedienden en beambten telt. Nu is het voor een ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JÀARGANG r - i i ■ il i - -- - BîjSage aan « Âverbode's Weekbîad » 5 April NUJVÎMER 14 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE VGordekatbolieî^ vkaiDsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. BAAS KREKEL. De lente is in Jt land, en de krekel sjirpt alreeds. Hij zit voor zijn hui-zeken en speelt den lieven ganschen dag op zijn viool tôt laat in den avond, als ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGANG - Bîjlage aan «Averbôde's Weekblad» 15 Februari NUMMER -1 vœrdenûUiuiieiieN^^^^/vmaiifôaiejeuyu PRAATJES VAN HEEROOM. Sneeuwklokjes. \<r te gaan zoo zoetjes-aan naar het '\t einde van Februâri. Nog is de V winter niet voorbij, maar wie zijn oogen goed openhoudt, kan in de natuur al lezen, dat de lente niet verre meer is. De ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

DOTER DE LARGHCONFRERIE DE N.D.DU 5f\CRE ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

pllp MESSAGER DE LflRCHICOnFRERIEI DE n.H DU SACRE CŒUR! fWERBOuE. ^ Lue est ^ l'espérance des désespérés 5.Epbrenn 28 Juin 1914 ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGANG Bijîage aati «Averbode's Weekblad » 4 Januari NUMMER: HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Onze Nieuwjaarwensch. Beste kinderen ! Er wordt dezer dagen weer volop « ge-nieuwjaard ». Aan het wenschen en groeten komt schier geen einde. Het wordt op den duur een litanietje, dat men kant en klaar op de lippen heeft en zoo maar, zonder verder na ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGANG Bi'Ha^e aan «Averbode's Weekblad » 24 Mel NOMMER 21 VoordekaLbo iekè vlaaiDsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Een slakkenhuisje. Al wandelend door veld en bosch, zult ge al wel meer dan ééns de ledige schelp van een huisjesslak of wijn-gaardslak gevonden hebben. En dan hebt gij ze misschien met den voet te pletter getrapt of ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

0OTGŒ 3E LflRQIICOINFRERîE N.Q.DU SACRE CŒUfi HVERBODiE ^ Elle est ^ l'espérance des désespérés 5.Epbrerr) pl 19*14 ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

MESSAGER DE LflRCHICONFRERIE DE m û DLJ 5ACRE CŒUR F^VF F?Rîir\h ^ Elle est ^ l'espérance des désespérés S.Epbrero 25 Janvier 1914 ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3-= JAARGANtl Bijlage aan « Averbode's Weekblad » 3! Meï NUMMER 22 HET StHERMAN-JOZEFSBLAADJE t - « Vœrdekatboliekè^ vlaaroscbejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Onze boeken. Van goede boeken heeft men reeds ge-zeid, dat zij onze beste vrienden zijn. Dat is volkomen waar, lief kind ! Nu verstaat ge dat misschien nog zoo goed niet, maar later, als ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

...

La semaine d'Averbode

Averbode, 8 Mars 1914. A mon âge, cela ne prend plus! — ii bien, père Grégoire, on a !^! fait un bon voyage ? ŒSllK — ■"3&s *"r0P nlauva's> mon-sieur Jules-César. Je suis * éreinté, mais je suis com- — Comment complet ? — Je veux dire que je reviens avec tous mes mem-bres. Ne me parlez pas de la capitale ; on n'a ...

Pagina's