Jouw zoekopdracht * heeft 33 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Temse

Filters

Onze Temschenaars

- IIe JULI NUMMER - 19i7. Onze Temschenaars UITGEYERS : CL. DE LÂNDTSHEER en Octaaf BULTERYS — soUaat. r d'AbovUle 37 Cherbourg — — Sa^g» G 248 7° oie ...Gedeckt, Vlamingen den Slag der Golden Sporen.... (5 Oogst 1914) Koning ALBERT Viert den 11e Juli ! Weer rijsMls ten blinkendedageraad,een nieawe il® Jali ait den gang der t jden. En ai ...

Onze Temschenaars

Nummer 15. d\ \ i \ I f r\ /:* 1 o I i i < V at o h /1 * 1." n n' r*» z» a t:t n » » U a i /1 Juli-Oogst 1918. pwiv • KdKTRr.nnsi OnzeTemschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldciten wenden zich : lot Octaaf BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vluchtelingen : toi Cl. DE LANDTSHEER, ...

Onze Temschenaars

. », . 1.1. i ■ n m ii m i iMM..- - ».mi m w ... n ■■ ■ ■■mb. m.» ■ il i mil — .. »* f9 xuiaiwwwiuwt •** »^ i >w* n ■■■ l|r n nn umr&tMwtr s — UITGEVBRS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTERYS - c îj a) de soldatea weudeu zieh tôt : Oktaaf BULTERYS, sergent, C. B.M.H. Le Havre. q f h) de vluehttflîngea tôt ...

Onze Temschenaars

Gecensureerd te Cherbourg. — - Prijs : KOSTELOOS — iMT" Daar de « cliché » met de pentee-keningen die dienen moet voor hoofdti-tel nog niet is toegekornen, verschijnen wij met zelfde opschrift als nr éen. Het zal dus zijn voor ons nr 9 - Voor nieuws,ondei'steuning,inlichtmgen en nu m m ers zicli wenden a) de soldaten op en acliter 't ...

Onze Temschenaars

Nummer 18. Met toelating der krijgsoverheid) Januari 1919 PRIJS : voor Burgers fr. 0,25 Yoor Soldaten, KOSTELOOS. Onze Temschenaars - UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTERYS - a) de soldaten weadeo zieh tôt : Oktaaf BULTERYS, sergent, C. B, M. H. Le Havre. bj de vlncbtelingen tôt : CL. DE LANDTSHEER, Z 215, Veldleger. c) onze ...

Onze Temschenaars

Nr 5. 11' JULI NUMMER - 1917. - UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS soHaat. r d'AboviUe 37 Cherbonrg — — Seng. C 248 T cie ...Gedeckt, Viamingen den Slag der Galden Sporen.... (5 Ooggt 1914) Koning ALBERT Viert den 11e Juii ! Weer rijst,gls een blinkendedageraad,een nieuwe lie Jali ait den gang der t jden. En al zijn we in ...

Onze Temschenaars

Nummer 8. (Met toelating der krijgsoverheid) Oktober 1917. — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — * a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Cie - Belgisch Yeldleger ; b) de vluchteUngen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, Belgisch ...

Onze Temschenaars

Nu m mer 15. (Met to'elating van d ^ krijgsoverheidj Juli-Oogst 1918. Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten wenden zich : lot Octaaf BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vlachtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaal, Z. 258 — 3® Cie, Veldleger. (Onze Temschenaars ...

Onze Temschenaars

— UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M. pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b)de vliichtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G. I. nr 5, 2e Kie, Ie Bataillon, Kamp van Anvours (Sarthe). (Onze Temschenaars in Holland ...

Onze Temschenaars

Nummer 14. (Met toelating der krijgsoverheid) Mei-Juni 1918. — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, S.A. B. M., Le Havre. b)de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soidaat, Z. 258 — 3e Kie, Veldleger. (Onze Temschenaars in ...

Onze Temschenaars

Nummer 1 Februari - Maart 1917. Gecensureerd te Cherbourg. � IE TEMSCHENAARS � Prijs : KOSTELOOS � Voor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers wende men zich tot BULTERYS Octaa'�Serg.C 248,7CieVeldleger � ofwel tot Cl. DE LANDTSHEER, soldat, au Consulat Beige,Cherbourg. Vrienden en Strijdmakkers, Sedert lang reeds koesterden ...

Onze Temschenaars

Voor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers zich wenden : a) de soldaten op en achter 't front : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, G 248, 7 Cie - Belgisch Veldleger ; b) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldat, au Consulat Beige, Cherbourg. (Onze Temschenaars in Holland: tôt Aug. Brys, Loods ...

Pagina's

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...