Jouw zoekopdracht * heeft 225 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Het tooneel

Filters

Reeks of titel

Het tooneel

HETTOONEEL . N,r , Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen , « ,a . - 1 Jaareane. N I 20 November 1915 ^ Annoncenburee! opcn aile werkdagen van 9 tôt 1 en \an 3 tôt 5 uur (lorenuur) Aan onze Lezers Daar hel tooneelteven in onze goede stad Antwerpen slilaan, maar zeker heropgeweki is, la(i het in de logische lijn der feiten dat ook ...

Het tooneel

HET TOONEEL Vu Jaargang. N' 3 > ckxstraat, 15, Antwerpen Beheer en Redactie : Vlem , , , . . r i y ^ot 1 en \ an 3 <ot 5 tiur (Icienuur) Annoncenbureei open aile werkdagen v"'..^^^PJJM=nacj^_...J.,.. _^. . „.. O A ai r /\ 1-^ /\M fl O 1 Aan onze Lezers Dnar het tooneellev'n in onze goede st Antwerpen slilaan, «««/• zeker ...

Het tooneel

5 Centiem per nummer var« minstens zes bladzijcien HET TOONEEL lste Jaargang. Nr 3 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 4 December 1915 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Houten Clara = Het Zwaard van Damokles Q. CAUWENBERG van lien koniflklijken ...

Het tooneel

l6te Jaargang. Nr 4 Beheer en Redactie : Vlemincl xstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 ot 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) ! 1 December 1915 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Margaretha Gauthier Mevr. en Mej. BERTRIJN «Margaretha Gauthier» La Dame aux Camélias ! Het eerste tooneelwerk van Alexandre Dumas fils, het ...

Het tooneel

5 Centiem per nummer van minstens zes bladzijcien HET TOONEEL ls,e Jaargang. Nr 4 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 lot 5 uur (Torenuur) 1 î December 1915 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Margaretha Gauthier Mevr. en Mej. BERTRIJN ((Margaretha Gauthier» La Dame aux ...

Het tooneel

C C anf iam r»oi> n t ■ m *n c» f \r ti r> mincfonc tac hlaH'/iifipn HET TOONEEL l8te Jaargang. Nr 5 Beheer en Redactie : VIeminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 18 December 1915 Koninkliike Nederlandsche Schouwburg De Kleinen Mevr. DILIS-BEERSMANS Over het stuk zelf ...

Het tooneel

HET TOONEEL KERSTNUMMER 1915 PI ET JANSSENS als Balthazar in " Het Meisje van Arles „ ^ J INHOUD. — Kon. Ned. Tooneel - Het Meisje van Arles. — A. De Cock ■ Het Kerstfeest in de Folklore. — Karel Van de Woesteyne - Binnenhuis. — Ernest De Weert - Er werd een Kindje geboren. — Maurits Sabbe - Kinema en Tooneel. — Jan Van Nijlen ...

Het tooneel

2e Jaargang Nr 17 — 6 Januari 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem - - p _ Koninklijke JVederlandsche Schouwburg DE HINDERLAAG Mej Marg. Bertrijn lien titel die doet denken aan een oor-logsfeit,maar die hier slechts een symboli-sche beteekenis heeft. De hinderlaag — zoo laat Henry Kiste-maeckers zelf, door een zijner ...

Het tooneel

5 Centiem per nummer van minstens zes bladzijcien HET TOONEEL , , VIr „ Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen „ , . , I Jaarirang. Nr 8 8 Januari 1916 Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt i en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Een iNieuw Leven = Een Avontuurtje in den Mist Het Meisje van ...

Het tooneel

HetTooneel 2e Jaargang Nr 18 13 Janirari 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem De Kritiek over ,, Op Hoop van Zegen " HERMAN HEIJERMANS Bernard Canter woonde verlede jaar de 600e vertooning bij van «0 Hoop van Zegen» en schreef daai over : «Waaraan het fabelachtige succe van dit stuk is te danken? Wij het ben bij de ...

Het tooneel

5 Centiem per nummer van minstens zes bladzijdien HET TOONEEL lste Jaargang. Nr 9 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 15 Januari 1916 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg De Meester der Smeltovens (Foto René Lonthie. Carnotstraat). Mevr. RUYSBROECK als ...

Het tooneel

10 Centiem per nummer van minstens acht bladzijden 1. 16 HET TOONEEL ls,e Jaargang. Nr 10 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 lot 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) - 22 Januari 1916 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg SPOKEN (Foto René Lonthie. Carnotstraat). Mej. MARQ. BERTRIJN als "De ...

Pagina's