Jouw zoekopdracht * heeft 33 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Filters

Reeks of titel

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 6. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Maria's schoonheid. Hoe lachend is 't aardrijk bij 't lentelicht ! Zoo jubelt het voog'lenkoor, Wanneer zij de glinstrende wieken Ontplooien bij 't dageraad-krieken, En dan zweven de luchten door. Hoe lachend is 't aardrijk bij ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborti 4. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Een echte Vriend Als ge zekere lieden hoort spreken, zoudt ge zeggen dat ze vrienden hebben zooveel als vingers aan beide banden, als tanden in den mond, en nog meer, vrienden met de macht ! Zij hebben met dezen eene cigaar ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 7. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Pinkstervuur. Heden wordt wederom de voorzegging van onzen goddelijken Zaligmaker vervuld : „Ik heb het vuur op aarde gebracht, en wat wil Ik dan dat het ontvlamme". (Luc. XII, 49.) Hier is natuurlijk spraak van het vuur ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 13. Nummer. 1917. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Tot Maria! In de hoog-verlichte (!) kringen der ongeloovigen heeft men ge« lachen en gespot met het gebed der Katholieken, die aan God den vrede vroegen. Zou het gebed nu ook al invloed kunnen uitoefenen op hen, die het begin ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 12. Nummer. 1917. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Leven en dood. Nog altijd woedt de brand van den wereldoorlog; dagelijks worden nog wele jonge mannen midden uit het ruwe soldatenleven plotseling weggerakt door den dood. Vrienden, gij hebt misschien zeli meegemaakt: het ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 5. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Aan Maria. O Moeder van het Leven, Tôt moeder ons gegeven, Maria, wees gegroet! Het hart tôt U verheven, In 't lied omhoog te zweven, — Dat doet Uw kind'ren goed. Wel niet als hemelingen Vermogen wij te zingen : Maria, wees ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 14. Nummer. 1917. LiCHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Krîegshilfe. Trein-Idylle. In het jaar 1917 onzes Heeren, 6630 sind de Juliaansche tijdre-kening, 2693 sinds de Olympiade, 2670 van de stichting van Rome, 1334 van de Hegira trot ik in de monumentale restauratie van een station, dat wegens ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn 8. Nummer. 1917. mil. un , ,-sg-^s^^3^^ iiiL-^a=a^^paa!»saeLJi'lL 1 LICHT en LIEFDE | H aaesaaaoaaaaaaaaaaaaaaa | M Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. | ijjj Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. ^ De Maand Juni. Hoe gaat ge de maand Juni vieren? „ O ! zoo goed als ik kan, Pater ! " Zoolang ge niet over die algemeenheid ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 17. Niimmèr. 1917. LIGHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen» Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. ^7: Oud Vlaamsch Kerstlled. (15e eeuw.) 1 1. 2 ] O 4 O 2 j 1. 1 1 ! 5. 4 ; 3. 3 <C\2 j 1. ' 1 4. 2 | » j 4. 3 2. 3 5. ! 5 3J 4 3 3 3 2 \J. 1 Ons is gheboren eetr-kindekijn noch clacrre dan die sonne, dat sal ons aile ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 11. Numraer. 1917. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliçhe Kriegshilfe. Om gelukkig te zijn. Er was eens een man en een paard. De man zat op het paard, een goed, moedig beest, dat in een klein regelmatig drafje, aardig zijn zes kilometer in het uur aflegde. Het paard en de man volgden een langen ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 16. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgôgeven door de Kirchllche Kriegshilfe. Kerstmis. Denk ailes rond u heel stil, In 't stàdje Bethleëm is aile bedrij-vigheid stil gevallen, aile gerucht weggestorven. De rnaan laat stil hare zilveren stralen glijden over daken, heuvelen en dal ; 't windeken ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 15. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen Uitgegeven door de Kirchlîche Kriegshilfe. Troostlied in het Lijden. O Vaderhand Gods, gij bemoedigt mijn hart; En geeît, dat ik glimlach bij 't nijpen der smart. Ik ben als een bal, waarmee speelt Gods genâ: Hoe harder Hij toeslaat, hoe hooger ik ga. Ik moet het ...

Pagina's

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...