Jouw zoekopdracht illustration heeft 2051 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Februarirevolutie in Rusland

  Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was het onrustig in Rusland. Steeds meer Russen uitten openlijk hun ongenoegen over tsaar Nicolaas II en zijn autoritaire regime. Toen de oorlog uitbrak, werd dat ongenoegen tijdelijk ondergesneeuwd door een golf van patriottisme. De sterk anti-Duitse gevoelens brachten een vlotte en massale mobilisatie ...

  De Amerikanen zijn daar

  Bij de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog had de Amerikaanse president Woodrow Wilson de Verenigde Staten neutraal gehouden. Een resem diplomatieke en militaire incidenten maakte die neutrale opstelling na verloop van tijd onhoudbaar. Op 6 april 1917 verklaarde het Congres op vraag van Wilson de oorlog aan Duitsland. Vanaf dan waren de Verenigde ...

  Tanks aan het front!

  De Eerste Wereldoorlog verzandde snel in een loopgravenconflict waarbij de frontlijnen nauwelijks bewogen. Alle oorlogvoerende partijen gingen daarom ijverig op zoek naar manieren om die impasse te doorbreken. De Fransen en de Britten kwamen onafhankelijk van elkaar met een gelijkaardig idee: gemotoriseerde en gepantserde voertuigen, gewapend met ...

  Ridders in de lucht

  In 1914 stond de luchtvaart nog in haar kinderschoenen, maar de verwachtingen waren hoog. Het vliegtuig zou de mensheid sneller, verder en hoger laten gaan. Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbrak, begonnen zowel Duitsers als geallieerden volop de militaire mogelijkheden van de luchtvaart te verkennen. Ze bouwden elk een eigen luchtmacht uit. Hun ...

  Historische Zeitungen kritisch lesen

  Zeitungen sind eine leicht zugängliche Quelle, um verschiedene Aspekte des Ersten Weltkriegs zu analysieren. Aber genau wie bei anderen historischen Quellen müssen die Informationen aus Zeitungen sorgfältig begutachtet werden. Dies gilt sowohl für Texte als auch für Fotos und Illustrationen.   Das kritische Begutachten von ...

  Lecture critique des journaux historiques

  Les journaux constituent une source accessible pour étudier les différents aspects de la Première Guerre mondiale. Mais à l’instar des autres sources historiques, les informations issues des journaux doivent être appréhendées de manière critique. Ceci vaut tant pour les textes que pour les photos et les ...

  Reading historical newspapers critically

  Newspapers are an accessible source for studying different aspects of The First World War. But just as with other historical sources, the information in newspapers has to be critically examined. This is true of both the texts and the photos and illustrations.   The critical examination of sources is known by historians as ...

  Februarrevolution in Russland

  Am Vorabend des Ersten Weltkriegs herrschte Unruhe in Russland. Immer mehr Russen äußerten öffentlich ihr Missfallen über Zar Nikolaus II. und dessen autoritäres Regime. Bei Ausbruch des Krieges wurde dieses Missfallen vorübergehend von einer Woge des Patriotismus überlagert. Die starken antideutschen Gefühle brachten eine rasche und ...

  Révolution de février en Russie

  À la veille de la Première Guerre mondiale, l'agitation régnait en Russie. Un nombre croissant de Russes exprimait ouvertement son mécontentement vis-à-vis du tsar Nicolas II et de son régime autoritaire. Lorsque la guerre éclata, ce mécontentement fut provisoirement noyé par une vague de patriotisme. Les vifs sentiments ...

  The February Revolution in Russia

  On the eve of the First World War, Russia was in a state of turmoil. More and more Russians openly declared their dissatisfaction with Tsar Nicolas II and his authoritarian regime. With the outbreak of war, that dissatisfaction was temporarily washed away by a wave of patriotism. A strong anti-German sentiment fuelled a rapid and massive ...

  Les Américains sont là

  Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, le président américain Woodrow Wilson avait gardé les États-Unis neutres. Une série d'incidents diplomatiques et militaires rendit au fil du temps cette neutralité intenable. Le 6 avril 1917, à la demande de Wilson, le Congrès déclara la guerre à l'Allemagne. Dès ce moment-là, les ...

  The Americans arrive

  At the outbreak of the First World War, the American president Woodrow Wilson decided that the United States should stay neutral. A series of diplomatic and military incidents gradually made this neutral stance untenable, and on 6 April 1917, Wilson asked Congress to declare war on Germany. From that moment on, the US were officially at war, ...

  Pagina's