Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

V^jy^Jaiandigingen OOPLAND 30, Antwerpen ^bonnement 2.50 fr. het jaar get blad wordt ookwekelijks tehuis besteld aan g centiemen 26 September 1915 Nr45 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. AANKONDIGINGEN (opjvoorhandbetaalbaar) 4° bladz., den regel 0.30 FiDancieele aank. » ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' lAA® ■ PI-VU' .m Woenstfag. i Sepfcmlier 1015 H' 207 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Ëupselen ta Oenl nr 18 Ketelvasfc De Kantien van iei Soldaat Fr. 6013 tôt en met 6019. — Ontvacgen van de leerîingen van het Koninklijk Atheneum van Sent . • • • • • 33 ♦020. — Wed. Machiels, Onderbergen, 52, Gent, voor E. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37®~ JAÂR Woensfe B 9 Sèîèmkr 1915 W B3i DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bupeelea S© Ooïtf £S3* 13 Kefalvssi Verordening. BstrtfPeafte het slaan van zinkmuat. In verschillende strel:en des lands is er gebrek aan pasmuot ontstaan ; om daarin te verhelpen hcb ik besloten zinkmunt te latsn slaan en bepaat het volgen.de : _ Er ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 9 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.406 ^_£IRECTI0N & RÉDACTION : ^y ^\RUE VLEMINCKX, 14 V£\ ANVERS *• vi : ï» v ; o J 0 ^ vj/Téléphone 3761 ■"sa LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 43 12 September 1915 brieven te zenden aan de redactik van :: " alxerlei „ :: antw. steenweg, 09, st-amandsberg, (genl) ALLERLEI vorige nummers van :: 14 allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Priijs 5 csntismen Zuster portieres en de Bedelares Ach ! wat îs zij oud en ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

11 ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs. , . « , 2 fr. 4 fr. 7 fr. 13 fr. ■/ ProTincc et Etranger . ". , , , 3.50 8.50 16.00 30.00 - Journal Qixo1;lc3L:iL0xi. Indépendant Rédaction, Administration, Publicité : Bureaux de vente pour Bruxelles et Banlieue; BRUXELLES : 45, RUE HENRI MAUS 15, RUE DES TEINTURIERS Rédacteur en ...

Het volk: christen werkmansblad

Vijfen-Twifltlgsle Jaar. — N. 2i9 ' ÊoSsdleast — Huisgezin — EipMam Zaterdag, H, en Zondag, i2 Sepîember 1915 , 1 ; V Aile briefwisselingen vracht" J vïjj te zenden aan Aug. Van Iseghem, ijitge ver voor denaaml. maatFch. «Drukktrij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaan dercn : Gaston Bossu vt, Recolle ...

De Belgische standaard

1- ^aar — N° 160 Vijf centiemen het nummer i^ytnuut^^t/cesjade 'wmmÊmmkssjmmmmv II Mm» n i n m " i fi I.- -•■■^a*tt*i*B!emma6»ei<*eN*eMeee*»*k jjonderdag 23 September 1915 De Belgische Standaard noor Taml en Folk Voor God eu Haard ai* Land 4focnneni<?nt?prys vcor 50 nmDZBera {<? arâHd^n) bii vooroitbttiling : Voor dû ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 19 et Lundi 20 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.415 DIRECTION & RÉDACTION : ï^., 14;RLE VLEMINCKX, 14 ANVERS fe0 ?1 • -■< ' /Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Année NÔT 34Q BT ceiifs fïO Centiraes) cardi as seplemferfgISjlp 1 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal quotidien «âjta matin paraissant à Amsterdam 1 - -v '• . Beige est notre nom de Famille. toutes les lettres doivent être adressées bureau de rédaction: N. z. VOOKBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: .2797. Rédacteur en ...

Pagina's