Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-06

Filters

Publicatiedatum
1916386

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 22ste ÏAARGANG T 9 ï 5£~ 1 9 T 6 Nr 8 MAANDSCHRIFT voor VLAAMSE STUDENTEN UITGEGEVBN DOOR JONG ...

De Belgische standaard

I ' p—**~ 'iihtmkfii m» ~ ^ r IJ * Ildtfon. Pt«C*n.>*JS J ft # Fc/e<É Opstellera : M. E. Bslpairb, L. Duykbrs, V*^J ■r^ ' » "■■■■" 1 1 ' '" " 49, i Amkoadigtngca: o« fr. de re^el - Reklamm t 0,40 fr. de regel. - Vluohtclingeo s 3mlwschingen wa » refel. «,50 ir. »'nÉwnemcnt«orii« : Voor aoidaten : Voor i ...

L'indicateur - De aanwijzer

41ma année. — 11 Juin 1916. N° 23. 41ste jaargaiig.— 11 Juni 1916. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Dienstregeling Spoor- en Buurtspoorwegen Post- en Telegraafverkeer ZIE 4'1» BLA.DZIJDE Onze Tc-areelen. zxjin. open van. S tôt 1 ■u.ia.r ...

Belgisch dagblad

1© Jaargaug. DINSDAG 6 Jtmï 1916. Fifo. 82ÎJ. ABONNBMENTEN. Ter 3 maanden voor Holland | â.50 franco per posfc. Los§ë bummers: Voor Holland B cent #oor Buttenland Tn cent. Den Haag. Prinsegrachfc 39, ïelef. Red. i Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. RURPfliiv nPFM VAN 9 ...

Veur daai va Loun

iJ 4? i±?" 4f * n i ^\ °*/* ^ Pjinl' —:—£j?±* - w..v.^v w *>. -^- * U.'i X\0U t3"tL t^llLHl! l"r. 7 15 JDiil 1916. AAN liYiSiE VRIENDEN, AAN DEDAPPERE STRYDERS VAN LGON. ' armer ik een oogslag vrerp opde lyst der LOONSCHE stryders, stet ik verbaasd voor het uiterst groot getal . Talry.k reeds waren degenen die dêel ...

L'indépendance belge

87èm« année* No 152 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ITOO^HOUSE^TUDOB1,ST^MNDON.' B.C. U' ïALAA#ouka JEUDI 29 JUIN 1916. (3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) téléphoné: citv 3930. teleph.i «;«» •» En vente à Londres à 3 II. le mercredi 28 Juin. ? 5^TSMrS?VséSsîs'j a»s,,VAI^ "» M ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Gesetz- und Verordnungsblatt ,far die okkupierten Gebiete Belgiens., Uitgegeven door de politieke Afdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de «Irakien] van het Wet- en Verordeningsblad. Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij toovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

Het Rood Kruis Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social Bd. Bischoffsheii Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique n. Het Rood Kruis dient alleen de belangen ...

Het Vlaamsche nieuws

Zondag 18 Juni 1916. Tweede jaarj Nr 16S Prijss ê Ceatiemec do©r g;eheel Baîgië Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht en meest verspreid Nieuwsbiad van Beigië. - Verschiint 7 maal per wee-K. ^ ABONNEMENTSPHUZEN i P« anastsul i .75 Per ® maitates IS.— JS»r 8 sefesaâeM 2.— Par js«x SB.— AFGEVAARDIGBEN VAN DEN OP8TELRAAD : Dr Ang. ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD ZONDAG 11 JUNI 1916 Byblad van " VOORUIT Tweede Jaargang — Nr 7 . Prijs : 5 eentiemen De man met de kloppers Allerheiligen was voorbij en de winter stond voor de deur... Hoog boven de landouwen, door de koud-grijze luchten, waren de vriezeganzen, in grillige kronkelvlucht en een-tonig gekwek, verderop getrokken, voorspellend ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

«tagen toerbeit. Su bief eut ïommen Titngu fE'r bte Œxtoadjfeiten: 4mal 100» «nb Smal 1000»9)îetex=®tafette, attfjexbent fiix bie Sitgenb SJiatlaufen iibex 100 nitb 300 ÏOÏetex: 1500»9J2etei»§mbei« nislaufen; £>od)= unb Sifiettfpmng; ©peextoerfen; 4mal 400«ïiîetei= ©tafette. Sîîenmtngen finb an ©extn Otto SRoterbexg, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

rafler itt enter f^rtfflSÇcft, S&^îJ^fajRj «înerf ^SûntcÇ fut Sert 3-atl feitteê Sobes _auêgebriïcf t bat. Slbpliefem finb au et) aile auS bem îjelbe aefcbrtebenett Sriefe, bie irgenbehtert leçtert Milieu entlralten. ©ê ift ja Beîarcnt, bas gerabe aud) foldje Sriefe em formliateg Deftamertt barftellen Jottften. 2fas ...

Pagina's