Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-06

Filters

Publicatiedatum
1916386

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Gesetz- und Verordnungsblatt ,far die okkupierten Gebiete Belgiens., Uitgegeven door de politieke Afdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de «Irakien] van het Wet- en Verordeningsblad. Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij toovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 277 — Vererdnutiasblatt fiir das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE VERORDENINGSBLAD T Uitgegeven door de Etappen- VOOr het Etappengebied van het 4e Leger Publié ptfr l'Etappen-Inspee Inspectie. _ lion. Het blad verschljnt volgens BULLETIN OFFICIEL DES ARRETES Ce bulletin paraît suivant behoefte en is ter inzage bij « * —, i I y|me A * besoin, ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - ] N° 624 - Ed. B C1HQ CENTIMES Vendredi 23 Juin 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. |§. Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - J*lk. 3.G0 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jakv. 1 ftroiL 1 Juillet î Outob On peut s'abonner toaiefois ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

geme AlUlëÊ N». SOI S cents CIO Centimes) Lundi 5 juin 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, Journal quotidien du m atin paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent êft-a au bureau de rédaction: N. 55. VOORBURGWAJL, 234-340, 4M8TERDAIV Téléphones 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ... . ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32e iaar -■ N. 171 »MltJW»^«K3agB3ga8?3 Prijs per nommer : tooi België 3 oemiemen, voor den Vreemde 5 eentiemen 1 elafoon s Radaetle 247 - Âdministratie 2845 ^ ^oensdaq 21 D ni farter-U lîgeef «te» gasc Maatschsppij H ET LSCHT beotunrder t P. DE VISCH, Ledeberg-Otirt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ' Qrgaan ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 27 Juin 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - No 17.651 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23e ANNfcE. — Série nouvelle.— "M» 5S5 Le numéro ! 10 Centimes fB CSUTIiHSS Ml PRDST1 Samedi 17 Juîn ?91( RÉDACTION & ADMINISTRATIO] 28 me de la Bonrsa — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 14.0 Directeur : F® ANS NE3EAT Toutes les communications concernant , rédaction doivent être adressées 28ur, ri de la Bourse, Le Havre. ...

Onze Iseghemnaar

...

L'indicateur - De aanwijzer

41ms année. - 4 Juin 1916. N° 22. 41st8 jaargaiig. — 4 Juni 1910. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau î VIEILLE BOUESE, 39, Anvers. M UNWIJZEIt Bureel s OUDE BEUKS, 39, Àntwerpen Telefoon : 261. Dienstregeling Spoor- en Buurtspoorwegen Post- an Telegraafverkeer ZIE BLADZIJDE Onze fc-areelen zijn opexi van. © tôt 1 ■u.-u.r ISTos ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. Nr 11. Priis : 7 Centiemen. Zondag 11 Juni 1916 DE WAARHIED Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ I ABONNEMENTSPRIJS: Slechts hij die de vrijheid van anderen ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 maanden fr. 2-50, lief heeft is die zelf waardig. „ ~ ~ ' . Voor 1 jaar fr. 5-00. — Op ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

ANNÉE.— Série nouvelle. ~NC 596 Mercredi 28 Juin 1^16 RÉDACTION & ADMINISTRATION 28 rue ds la Bonrsa — LE HAVRE TÉLÉPHONE :n'64 BELG E bureaux a paris • 33, rue Jean-Jacques-Rousseau, 33 LONDON OFFICE * 21. PANTON STREET Lefcester Square, S. Vf. Directeur : FMD UEBRâ! ÏWVWWWWI HO cent, le N° LE XXE SIÈCLE ABONNEMENTS France 2 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

«■—-- -■ r—.-.-r-; ■ '■■ ; ; i— im il lui' Il nul M lllllllllli'!■■■(!■ 32e |aap — ii. 176 Pnis per wanmer : wor Belgié 3 oentiemen, root don Vmmdeà ceatiemon "telfifo©** î JfîedaotS© 24V 9 ÀiiETtmBsipaic'® * aao^&n'£6""jîi^i'ï"ëti6 Drakater-USîgaetetcr îsa: Maatsclieppjj îiET LiCHT ...

Pagina's