Jouw zoekopdracht heeft 551 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-07

Filters

Publicatiedatum
1917551

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang nr 29. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 22 Juli 1917. I—I ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheok-rekening Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn opstel. ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

AB0NNEMENTSPRIJ5 : BEHEEREN PUBLïC'T&ir .* ,Wrtii^-yf-jy, î îOryli 9 <y y■"* f- ~a —7 fîlke medewerker is verantwoordclijk AANKQftGIGiNGEN WQROEN ÂANGEHQMEN • Binnenland. (Etapengebied uitgezouderd) 3.75 friper kwartaal AnspâChïaail, 75 (Beurs) ï* Si bSiiljDv Oc3.02iQ.Q- cl y voor hetgeen tuj schrijft 75. Anspachlaan, ...

L'indépendance belge

r 88ème année. No 169 L' INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE ! 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: ^REAU A YARIS: JEUD5 19 JUI1 LET 1917 ( 5 MOIS, S SHILLINGS. 1 D\NE STR., UIGH HOLBORN, w.C.1. ' PLACE K ^ " ABONNEMENTS 1 s mois. 17 SHILLINGS. Conservation par le Progrès. TcUEPHOiME : hos-borw ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT j>OSTAL, ÉO. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJanv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octoh. ■On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ou même pour le dernier mois de chaque ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Byblad van " VOORUIT „ ZONDAG 1 JULI 1917 Derde Jaargang — Nr 10 Prijs : 5 centiemefl Het Litteeken Mang Nulens, een weetgierig eenspannertje van Alt-Broeckhem, een oud, spnnglevend Demerboertje, met een driekantig aangezicht en twee kleine, staalgrijze oogen, was bang voor hel noch voor duivel en keerde zich, als liij van ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 26 Juillet 1917 ■ Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 17.976 I DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. I LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Lundi 9 Juillet 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 17.962 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Annonces : !5 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double lignz 1 franc !a ligne sur double colonne ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Vooruit: socialistisch dagblad

In last-l/teiiïfm sa la FiHkriîH tjit Duitsciie brou. Westelijk ooîlogsterrein : BERLIJN, 8 Juli (Avondbericht). — Offi-jieel : Aan den Chemin des Daines, bezuid-oosten Pargny-Filain bracht ons een aanval aanzienlijke terreinwinst op ea rneer dan 700 gevangenen. In het Oosten hebben de Russen vandaag bij Stanislau opnieuw aangevallen en ...

De Belgische standaard

àMSSEMERTFKIIS Foor Soldaten: 1 niaând fr. i-îj aï» I mawiden 3-75 ffïet Soldaten tn 't laod ; 1 maànd fr. 1 75 4 maandea 3.50 jmaaeden 535 Bulten 'llaad : 1 maand fr. 2.50 • ma*nden 5.00 j maanden 7.50 —0— OPSTBL ■M BBHEER VILLA « Ma Coquille h Zbbdijk DE PANNE Kleino aarikon- digingen : 0.25t. de regel RECLAMEN yolgens ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 28 et Dimacnhe 29 Juillet 1917 II——«iwnni TMI>Il ru "--1 r 1 — Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 17.978 DIRECTION & REDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, 1 Vlcminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE-GENTENAAR-DELANDWACHT Kcït . 133 x>».. «rln m* > —ac: 33e faar. G.Dâ Graeve, Ketelvest, S S DE KLËIN1 PATRIOT Vrljilag 2 3 Jull 1§17. Ps»î}s 3 ceaîi0î£îîa AMERIK4 IN DEN OW&LUli. Amariîïft on ÛQ nau.traléa. AMSTERDAM, 11 Jull — « Daily News» t Washington werd iloor de bondgenooten :rzocht, a'de ...

Pagina's