Jouw zoekopdracht heeft 567 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-03

Filters

Publicatiedatum
1918567

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 17. Prijs 6 centiemen. Gent, 10 Maart 1918. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAAT met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DR1J MAANDEN . » 1,00 Weekblad voor ons Vlaamsche ...

Belgisch dagblad

Jaars'^«ST» 23 ©sa ZOW:ï)AG- 24 M^Ajte.rJT 1©1^B . 160, vœibttCK.^nvr-*. • ,- . , iBON.NEilE.NTEK v* Per 3 maanden voor Nederiand l l 2.50 franco per post. Losse f aummers. Voor Nederiand 5 cent, f yoor Buitenland 7'/j cent. 0-1 Den Haag, Prihsegracht 126. ^Teiefoon lied. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD Merschîjnend le 's«Srsvenha|8, ...

De Belgische standaard

1 Ja&r — «' H> ta - ■ il • irïÉln - i 20) Dinsdag 26 Maart iiië . • T' t . 1 »"2v-«cr ûnÉËI^ââi H itOWtlMUTM U V*or;8oldateo p 1 mtaad fr. 1,35 M » maaad«n «,5o ~l s muo4«& 3.73 !;fj -0- fi Ni*t Seldaten j ; ta 't l**d. '■] I maand fr. 1,75 0 3 meacden 3,50 ù 3 maacden 5,35 j ' - y. Buiten 't land: s z ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Hum. U , 4>3J!a;îr. G.Da Qraeye,Kelelveiii»SI ©2 KLBÎNa PAT^IOr Z-îïidajf 33 Maari, S en « Appll 1913 Pfp « csntiemea iFFICÎSSLE 0ZJITSCH& SEklCHTEN ( irsÊOs^ssîïKa ■•irtfôad* sïrooivï&a, bswerkt vlaa sa hsedo (kloddaa). 1 OSdT ophefÏÏBg df r v< ror leningrn van 1 Dec. Kl5 (Vers ...

L'indépendance belge

89e année * Mo 76 L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO i CONTINENT. , 15 CENTIMES , HOLLANDE 5 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION TFDOr HOUSE, TUDOR ST., E.C. TELEPHONE: CITY 3930 BUREAU A PARIS: 11, PLACE DE LA BOURÊ TÉL.: 311-57 et 23S-75 VENDREDI et SAMEDI 29 et 30 MARS 1918 En vente à Londres à ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Num. 63. 48' |aar. ÉS&3 RSÏ&S Bs ËSiSïf G.9® Graey©» Kstolvesî, IS &m sa ass sa kéb:- Dfi 9ELEIMS PATRIOI sipaa K&ga m~m m#è& 'm wm mrm Isa SI si Zoiidai 3 7 ea Maaaiaj t§ Maart 1.918 Pf^s 3 centiemeis i< il 11ii1 R.IÎMH3B9B5: Onitsohi bsrlehtin vas hst çroit» HosftUc war îiIoï. ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

Les Nouvelles ABONNEMENTS : Hollande: 1 florin par mois 2.50 il. p_ar 3 mois Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 Administration et Rédaction : Bureaux à Maestricht : La Haye - Prinsegracht, 16- Téléph. 2787 Wiihelminasingel 27 ANNONCES: La ligne : 15 cents en 4s page. L'OFFENSIVE ALLEMANDE Nous y sommes, en effet. Les Allemands ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ( royaume-uni: 1 penny LE NUMERO CONTINENT. . 15 CENTIMES l HOLLANDE 5 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: MARDI 26 MARS 1918 ARONNFMFNTCJS S i\ mes TCIDOR HOUSE, TUDOR ST., E.C. 4. 11, PLACE DE LA BOURSE. . . . ABONNEMENTS -j 6 MOIS, 17 SHILLINGS TÉLÉPHONÉ: CITY 3960 TEL-: 311-57 ...

Vrij België

No. 133. VRIJDAG 8 MAART 1918. DERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEID1NG VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12| cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELQIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELG1Ë 3 75 fr. ALLE STUKKEN ...

De Belgische standaard

4àc Jaar — 'B-" 38 iQCO' Zaterdag 9 Maart 191 ë ! mmênmm t Â* Jflfir* -= i £»«&* <i M4 k «gfitfeéefi à?* » ttuiss&tè a ?$ f ntai - «ra»- ► «ieî SaîiMtam L im t iMBi t Lf RaSfe^ !ft %.f$ | I «4«j 8-5® 4 maetân fe&j 4 if-^araw Usâtes 'I !*«« : i S s&aaai ht. 9.S© § I <a*aa4sa &K8 v s»se4aa ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

I 2de Jaar — No 1 (18) Xâge sien door de Krijgsoverheid N' 107 ( >1-1-18) • 1 Maart 1918 De Doperingsche Keikop. ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BliHEER E. H. Jul Vanneste, Aalm Z 44 I H. G Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, ...

De Belgische standaard

4** Jau&f Abûnnbmenten —o— Voor Seldaten I maand fr. 1,35 3 maanden a,50 3 maanden 3 75 1 J —O— Niet Seldaten ' in 't la*d. I maand fr. 1,75 a maat'den 3,50 3 scaanden 3,33 Buiten 't lacd: 1 maand lr. a,50 a maanden 5,00 3 maanden 7,30 DE BELGISCHE STAnDAAED Dinsdag 19 rt J.918 # Ma Ceqaiil* gSSDIJX ps p&mM Mletae aas&oa- ...

Pagina's