Jouw zoekopdracht heeft 463 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-12

Filters

Publicatiedatum
1916463

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3è»no Année N°„ 783 S cents Vendredi 15 décembre 1916 L'ECHO BELGE L'Union tait ta Force, «Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande Belge est notre nom us Fan»<;. Toutes les lettres doivent êtrs adressées au bureau de rédaction : N. X. VOORBURCWAL 334-240, AMSTERDAM. Téléphones 2797. Rédacteur en Chel: Gustave Jaspaers. ...

De Belgische standaard

t» StM H- 300 i55 i Zondaj 31 Otcember Î9i5 & iaandag ! lairari 1017 jisiinmini j fmr t9KUii*x i | .naaua î. s-aS | • aaaaadc a-g« g I mu sdt " §-?§ | SM iotgsë**l ii» 'î '«»««» i t dom-jè f. i"7S i tmaaswi" g-£o | ■ §-85 i Btttft- 't ?» 1 t RMSd J. £"§6 i « £<•' ® A «; DE BELGISCHE ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ÔMe Année N®. 791 S cents Samedi 23 décembre 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, journal Quotidien du malin pstri&âsjssasaî en Hol3anc9e Beige est notre nom tîô f amitié. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: M. Z. VOORBUHGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYIMDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, Ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen De GeneeskundigeHulp door de Mutualiteiten Het waarlijk onbenullige der reden van het weigeren der ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD ZONDAG 10 DECEMBER 191< Bijblad van " YOORUIT „ Tweede Jaargang — Nr 33 Prijs ! 5 centiemen In het verlaten dorpje Het regent... Het regent aanhoudend, zonder verpoozing, ©ver de droef-sombere, Bretonsche « lande ». Lijnrecht is de weg, te nauwernood op en neer golvend, geel-slijkerig en nat-tig blinkend, tusschen de ...

L'avenir wallon

Le Numéro : i 10 centimes Abonnements Un an. . . fr. 5.00 Six mois . . 3.00 Trois mois . . 1.60 Annonces La ligne . . fr. 0.50 L'avenir WALLON Paraît tentes les semaines RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 3, Boulevard de la Senne BRUXELLES - LA SÉPARATION ADMINISTRATIVE La séparation administrative n'est pas une chose nouvelle en Belgique. On peut ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE I ONE PENNY CIHQ CENTIMES *B?fîir»K ■ VIJF CENT : DIX CENTIME^ PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Hoiborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 «h. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 ik 23us ANNEE DIMANCHE 10 ET LUNDI 11 DECEMBRE 1916 Nos 344-345 LA GRANDE GUERRE I ...

De Maeseyckenaar

r Nu m mer 1. Decembcr 1916. DE MAESEYCKENAAR M A A NDELIJKSCH TIJDSCIIRI F T REDÀCTIE : .1. BOONEN, BOULEVARD DE STRASBOURG, 36, LE HAVRE. Een woord vooraf. Wapenbroeders, strijdmakkers, vrienden en stadgenooten van 't aloude Maes-eyck, dil is een bladje voor n ! Hier in eenige lijnen zullen wij mal-kander maandelijks het schaarscli nieuws ...

Het Vlaamsche nieuws

jWoensdag 13 December 1916. Tweede J&arg;. Nr 344 Frijs 6 Cestlemef* geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het be^t mgelicht es meest verspreid Nieuwsbîad vas» België. - Verschijet 7 maal per week ABONNEMENTSBRIJZEN : Per ruaand 1.75 Per 6 maanden 10.— Per 3 maanden 6.— Per jaar 18.— y^Tgaes^gBigieiniii1 mu m» ■ ...

An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps

AN FLANDERNS KUSTE KR1EGSZEITUNG FUR DAS MARINERORPS Oïummer 18 O^einertrag fur Q©oI)lfaï)rfôàtoecfe l. iDe^ember 1916 Deutfche £orpedoboote im Ranai. (3um 23orftof3 bom 26. Oïtober.) ,pecî)ôunïte 2la$t! ^tnter ôen ©perrfetten im &anal (gnaïifcfje gaf^euge o^ne 3af)ï. "3BacF)tfcF)iffe, 33o£poftenboote, Olaudfjumtoolïte ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTEllJIAIt - DE LI1DHSI7 21e iaar Nunt. 399 G. De Gï»a eve, Ketelvesl, 25 DE KLSÏNE PATRIOT Zatenlag 16 Bsseaibar î9f§. P?jjs 3 eeïîtisTîesr Duiîscha herichtes <P3n het Groot Hoafdkwartîcf. Eerst» "Duitsch berioht. BERLIJN, 14 December. Westeliik krligstooneei. leçerfront nan veldmaarschalk kroonptint Rupprecht van Beieren. ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Scelle mw^m yto&gaw es.) 10 ffîemKi Belgifcher kurier JSruffcïciv 5xse S;îg5îd): Sur;es îrfdjcïat in UtEfTel taflniS (œiS) eontrfagêj jtochaof mt^et SRotttag pomuttag. Œ!le 61 |'t s a tt 8 s a b '- (A) crf$eint jeben Slcdsattttag. Xie 3»oetî: Sa S g ab : (B) erf$ciat motget»9. eiajeabuagca frnb ttui au bic SdjrifUettaitg, nidjt ...

Pagina's