Jouw zoekopdracht heeft 512 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-05

Filters

Publicatiedatum
1918512

Informations belges

N° «99 21 Mai 1918 Informations Belges Obwrarvation Important» Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirecte», il est seulement possible, ea certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO j CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE. ..... 5 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION : TUDOR HOUSE. TUDOR ST., E.C. 4 TÉLÉPHONE: CITY 3960 BUREAU A PARIS: U. PLACE DE LA BOURSE TÉL.: 311-57 et 238-75 SAMEDI 25 MAI 1918 En vente à Londres à 3 h. le vendredi 24 mai C 3 ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

nummee. s. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. MEI 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDÂTEN VAN HET KANTON M'EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoczenier C. Van Nerom, Z. 87, R. L. Meiherinnering. De schoone Meimaand kunnen we toeh niet latea voorbij gaan zonder onze jongens eenige herinneringen van 't ...

L'indépendance belge

Mo 114 i L'INDÉPENDANCE CONSERVATION BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO | CONTINENT. , 15 CENTIMES HOLLANDE 5 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION: TUDOK HOUSE, TUD0R ST., B.C. 4. ▼ et enunn e . n■ -r« onm BUREAU A PARIS: 11, PLACE DE LA BOURSE. MERCREDI 15 (VIAB 1918 lpt1 uorlo o 1 nnrlpac a Il la 1^1 ma (3 MOIS. 9 SHILLINGS ABONNEMENTS -j 6 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT âiiitsche bsrichten van het gros ta Hoefdkwartler. Harsta Bultaoh barloht. BERLIJN, 24 Mei. Wssteip kr^gstsoncel. ■ D* 'oestand i3 onveranderd. In het gebied van I 4iaK#mm«l, aan beide zijden van de Leie en ■ tia de Scarpe, ten zuiden van de Somma alsook ■ tasschen Moreuilen Montdidierwerd degeschut- ■ ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I gje JAARGANG, Nr 974, ^WOENSDAC, § M El 191§. HET VADERLAND Kleïne aankondîgingen : 1 fr. per regel -Groote id. bij overeenkomst Pienstaanbiedingeû : voor gereformeer-den kosteloos. ■ - -y - - i. • .-.J, ■ '• ♦... .«% Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), li. 4.50 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) H en wende zich tôt de postkantoren. Ongevraagde stukken word en in gevtl van aict* opneming enkel teruggezonden zoo ei bel nooriige i>oito h bijgevoegd. Hoofdopsieller: Dr René De Clercq EiJEHEEK EN REDAKTIE : j«i Ruysdaelstraat, 9, ...

Informations belges

N° 699 21 Mai 1918 . INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirecte*, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND STSCaTERS : 1. Sïteksïastàî «a S. ïesap? $ Belgise-h ckgbkct ferschi|®ai.di op <-l cle ûfgm de? wmk spfftl se iafcgtt : i. gAECKELâïîa't 9.1, rus Neuve, CiLâlS ÀiSOKîtï^M'a^'2'S^ g'es- ssa^ctsuafi SeSg4« i?î-steî5cB,5jîi K«î& Stsa «ïis.^iï-ië&âkii.^aâi SctSS) s*«y fcjrfcîBÈejB4®S" « ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

m grH,. ZONDAfr g MÉÈ Ï9il. HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id- biJ overeenkomst Dien^taanSiediagen: voor gereforaeer- den kosteloos. Belgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Derde Jaavgang, Nr 20. 18 Met 1918. Prijs : to c«ntiemen. Derde Jaargang Nr 2< - 18 Mei iqig. DE EENDRACHT Prijs per Jaargang fr. 5.20 » » drie maanden » i.3o Postchekrekening Nr 86. Weekblad voor het Vlaamsche Volk 11-'- - ■ Redaktie en Bureel : Lanffc Nieuwstraat. 108. ANTWERPEN 191 Het Pachtvraagstuk De pachtregeling die wij hier te ...

Belgisch dagblad

"*~3cie "x 11 DONDBMI>A® 10 MBil 1918. O. UU4, H abonnementen. ,J?af 3 m**nden voor Nederluid J.60 frmco per post. Losse unmerg. Voor Nederland 5 cent. tôt Buitenlaad 7'/» cent, pen Haag, Prinsegracht 126. _ .tAUn Red. en Admin. <£oo. BELGISCH DAGBLAD Werschijneiad 4e 's-Sraveniiaie, fii^en werbiiag te iz ure mBacaag. BUREAUX ...

Pagina's