Jouw zoekopdracht heeft 574 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-12

Filters

Publicatiedatum
1918574

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 29 December 1918, Nr 4 Prijs per nr 10 centiemen 11e Jaar POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : 5 fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bïj den uitgever, bij de brief-dragers en op al de postkantoren. Uùgeversfirma : DE BIEVRE, Brasschacit Toegelaten door de ...

De Belgische standaard

4le Jaar — Nr 267 (ii38) * Woensdag 11 December 1918 Voor Taal en Volk EENBHAOHT âAART MAGHT Voor Qod en Haard en Land VASTE MEDEWF.RKERS: M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Perre, Stiehter-Bestuurder Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans. ILDEFONS ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vierde Jaargang -- Ruminer 1267 Prijs : 6 cenîssmen (Morgenuftgave) Zondag 8 Det;ember 1918 Ons Vaderland Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week Vcor een termijn van 3 maanden ■ ■ « C fr. 50 v » t » G » • ■ ■ "ÎÏ2 !P. 50 » Î2 » ... 24 lr. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stichters : J. ...

Le Belge indépendant

LE NUMERO 1 PldNNY UO 18 BELGE INDEPENDANT ADMINISTRATION ET REDACTION: ("3 MOIS. 9 SHILLINGS TUDOR HOITSE. TUDOK ST.. E.C. «. LUNDI 16 DECEMBRE 1918 ABONNEMENTS< 6 MOIS, 17 SHILLINGS TÉLÉPHONE: CITY 3960 (.1 AN. 32 SHILLINGS LA NEUTRALITE IDE LA HOLLANDE La Hollande a laissé passer par le Limbourg hollandais les troupes allemandes en ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

"lu 0 I n » -, m. (i Kerstgroel aan Wapenbroeders, ; Op Kerstdag, d€n grooten werelddag van Vrede, heaft Gent de hartsterkende eere, een afdeeling van het Fransch leger binnen zijn mureji te ontvangen. i Namens geheol de bevolking van Groot-,Gent begroeten wij de Fransche wapenbroeders uit ganscher hartç. We zijn gel ukkig hen te mogen ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Oit onze OorlogsMuisiMe ln verschillige perioden gedurende den oorlog sprak men over den kritieken toe-jiand in denwelke de M îddenmachten, yoor wat de voedingskwestie aangaat, ver-keerden. Ondanks de streagheid der Duitschers werd dit nieuws tocfa onder de be-volking verspreid. Om een denkbeeld te hebben hoe erg de-len toestnnd in Juli 1918 in ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Samedi 7 et dimanche 8 décembre iH8 ■■narrgmii mn\ i—m mi irrtmtn^jaagacrta 10 «mimes le numéro (>2we : ;:ée — N° 340-341 JOURNAL DE GAND njEasi ABONNEMENTS : DEUX FRANCS PAR MOIS RÉDACTION & ADMINISTRATION : GAME) — 3, RUE DE FLANDRE, 3 - GAND TELEPHONE 665 Annonces fr. 0,80 la ligne. Réclames (avant les annonces) 1 fr. la ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Lundi 23 Décembre 1918 Le numéro 10 centimes Soixante-unième Année - No 18,189 PRIX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Intérieur . . . . Frs 11,50 par trimestre. Hollande et Grand/ nir Duché de Luxembourg \ " ' Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On s'abonne à tous les bureaux de poste LLOYD ...

L'indépendance belge

Mercredi 18 décembre ISIS 10 centimes 89e année. L'INDÉPENDANCE TÉLÉPHONE • Direction.. ..«««« A 2278 Administration — — m m B 73 Rédaction. M M t» M N B 75 Adreus télégraphique i L1NDEBEL-BRUXELLES Fondée en 1829 ADMINISTRATION ET RÉDACTION i RUE DES SABLES, 17 * ABONNEMENT t ÉKLGIQUK # Un an, 24 fr. | eue txxoïa, 12 ff, j ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT m» 231. 48* Jaas». «. Do waefs. aeieîvsst, ««. uïs &LE.ÎN& fAi'Kiui vnjaag s» «ss. a»i» * «» «» «***»• — » na"a S. v—v- v^^wieryitatr^eaojw->'^KVV;JM^'^rggTKfc^^wai-ii -ry mii,uwsii'i.m.%JI'U .»«1 * w.im*m■"■ rct-nrpxaaxi^ T., v*tfwggg^ Taegslstsa door ds Cansuisr. Graan ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 20 Décembre 1918 Le numéro 10 centimes 8 Soixante-unième Année - No 18 187 PRIX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Intérieur . . . . Frs 11,50 par trimestre. Hollande et Grand/ 1375 Duché de Luxembourg i " ' Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On s'abonne à tous les bureaux de poste LLOYD ...

Pagina's