Jouw zoekopdracht heeft 367 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-11

Filters

Publicatiedatum
1915367

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the înfltteritiaî Belgian news-psper qow enjoying the hospitality of fgfot Staa&arlS waa Tetnoved to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thomands of refugees frorn Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Eerste Jaargang Nr 8 Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 =zr= Rrussel ABONNLiMENTSI'RIJS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 1" CEX'I I EM EN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Oostenrijksche troepen bestijgen het Montene- grijnsch gebergte (plaat) 85 Hoe staat het met den Oorlog ? Beknopt over-zicht der ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 21 November 1915 5 GEINTTiiEiMiEasr Tweede Jaargaiij er Nrl GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA"ND 30, Antwerpen Abonnement : 2.50 fr. liet ]aar ^ -A.a.2^.1cojaciiQ-in0-©x3. : 4e blad*., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Rpo,TflfAnicV»fti»ir»Vit. R nn Bij dit blad behoort ...

De stem uit België

Registcred at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. De Stem uit Belgie God " Vad -CÏ ta HT 12 Bladz. LEcho de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. 6d, voor drie maanden. Subscription : ls, 6d. for three raonths. 2de Jaargang.- Oplage 20,200. VRIJDAG, NOVEMBER 19, 1915. Abonnement voor Holland ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

I,— Samedi 13 novembre 1913 £5> centimes le numéro. 59me année — N° tî!7 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : M fr. par an ; \ fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois Pour Vétranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif bu bas de lt ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME.UN! « ONE PENNY CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) Il 1 —————«■——'1 ' Il III III I —M—tmmmmm~mmm——i ■nu II. ... . . . . ... ADMINISTRATION ET BED ACTION : BUREAU A PARIS: rrrrnOB, EtOTTSE TUDOR ST LONDON se PLACE DE LA. BOURSE. Avrmnn ■« -t-.x-t~.ti tt-m r rt-<A mt-. r- ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

ZB XX IR, E E L voor Aankondigingen HOPLAND 30, Antwerpen Abonnement 2.50 fr. het jaar Het blad wordt ookwekelijk teliuis besteld aan S oentiemen ■ ■■«■III lllllllllll I — Mil■ ■——■TU I : — G&l LLUSTR EERDE BUREEL : LANGE GAÇIG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. 1 —mm—————i , s 11 1 ...

Pagina's