Jouw zoekopdracht heeft 51426 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Playing children

  Wartime was a difficult period for children but this didn't discourage them from continuing to play. The war had a great appeal and offered a great deal of inspiration for fantasy play. Blog: 'Play during the ...

  Oorlog in de lucht

  Toen de oorlog uitbrak in augustus 1914, stond de luchtvaart nog in zijn kinderschoenen. Desondanks kregen piloten en hun vliegtuigen veel aandacht in de pers van alle oorlogvoerende landen. Piloten die vijf of meer overwinningen hadden behaald werden azen genoemd en konden op heel wat bewondering rekenen. De bekendste Belgische aas was Willy ...

  Paarden aan het front

  De Europese legers beschikten over indrukwekkende cavalerie-eenheden aan de vooravond van de oorlog. Het werd echter al snel duidelijk dat paarden niet opgewassen waren tegen machinegeweren, prikkeldraad en artillerie. Terwijl de eerste tanks hun plaats innamen op het slagveld, werden paarden meer ingezet in ondersteunende rollen. Dienst als trek- ...

  In the trenches

  In August 1914, the Germans advanced in a southerly and westerly direction through Belgium. They soon reached the French-Belgian border, but they were halted at the Marne by French and British troops. Blog: 'To the Yser: the front ...

  Spelende kinderen

  De oorlogstijd was voor kinderen soms een moeilijke periode maar het weerhield hen er niet van om te blijven spelen. De oorlog had een grote aantrekkingskracht en bood heel wat inspiratie voor fantasiespel. Blog: 'Spel tijdens de ...

  La vie au front

  La nourriture misérable, l’ennui, la boue, les rats, les poux et les maladies… Même sans les attaques surprises, les tireurs de précision et les tirs de barrage, la vie dans les tranchées fut loin d’être agréable. Néanmoins, on ne combattit pas tout le temps au front. Afin de ne pas surmener les soldats, ils passaient ...

  Wacht aan den IJzer

  Het Belgisch leger bezette de frontstreek tussen Nieuwpoort en Diksmuide. Om de Duitse opmars te stoppen, lieten de Belgen in november 1914 de IJzervlakte onderlopen. Daarop groef het Belgisch leger zich in tegen de spoorwegberm op de linkeroever van de IJzer en het Duitse leger tegen de rechteroever.  Blog: 'Wacht aan den IJzer of ...

  Im Schützengraben

  Im August 1914 rückten die Deutschen in südlicher und westlicher Richtung durch Belgien vor. Sie erreichten schnell die belgisch-französische Grenze, wurden jedoch an der Marne durch französische und britische Truppen zum Stillstand gebracht. Blog: 'Bis zur Yser: Die Front stabilisiert ...

  Gasaanvallen in België

  Op 22 april 1915 schrokken Franse en Britse troepen in de linies tussen Steenstrate en Langemark op van een gele wolk die naar hun linies dreef. Toen de wolk de soldaten bereikte, kregen ze last van hevige en pijnlijke hoestaanvallen en brandende ogen. De eerste grootschalige gasaanval met dodelijk gas zorgde voor een golf van paniek onder de ...

  Bronzen heldinnen: Edith Cavell

  Hoewel vele spionnen uit de Eerste Wereldoorlog voorgoed anoniem bleven, kregen sommigen een heldenstatus. Zo groeide Edith Cavell meteen na haar executie uit tot een toonbeeld van verzet. Deze Britse burger stond aan het hoofd van de eerste Belgische school voor verpleegsters sinds 1907. Na de Duitse inval werd ze de centrale figuur in een ...

  Gasaanvallen in België

  ...

  Der erste große Gasangriff in Belgien

  Am 22. April 1915 erschraken französische und britische Truppen zwischen Steenstrate und Langemark über eine gelbe Wolke, die auf ihre Linien zutrieb. Als die Wolke die Soldaten erreichte bekamen sie starke und schmerzhafte Hustenanfälle und brennende Augen. Dieser erste großangelegte Gasangriff mit tödlichem Gas verursachte unter den ...

  Pagina's