Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 389 - Gesetz- und Verordnungsblatt -for die okkuoierten Gebiete Beteiens. JJitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Bru ssel.Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in lîelgië verkrijgbaar bij bovengenoemde drukUerij, in Duitscliland ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXE SIECLE RÉDACTION & ADMINISTRATION 2gter rce is 1s Boarss — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n" 14.05 directeur : FEMNS HMÂT Tontes les communications concernan ta rédaction doivent être adresséd nSHr,me de la Bourse, Le Havre. LOÏMDQN OFFICE.-21,Panton Street (Sroadmead House^ Quotidien belge paraissent au Havre ABONNEMENTS ...

De Belgische standaard

Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELOISCHE STANÔMRO » verschijitt 4 maal te week. Abonnemcntspri}s voor 50 nummers bij vooruitbetfiling. Voor de soldaten : 2,50 fi. Yoor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 7 land 4.50 fr. Indien meer exemplaren van elk nummer worden gevraagd, wordt de abonnements' prijs ...

L'écho de Belgique

f g/ \p À- ' V : r'A R agtstered àt the General Post Office as a Newspaper. EEcho de Hlgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Dieu et Patrie. n„,,A„„ . cç Dn..J| Ç«„nw« W f Abonnement: Subscription: Voor aankondigingen: DUi6d.il* DDj l\USSclI OQiïaFc, W.v. ls. 9d. voor drie maar.den. 1s. 9d. for three months. 55, Russell ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van I Reheer < 'n Publiciteit : AN SP A CHL AAN, 75, BRUS S EL Hoofdopsteiler : E. Van Bergen irim i i ibiimii 1111rii~r m i ■iim um i «t >imiwn ■ —nu i ■ hmitti P,,. lnToniW 2e JAARGANG. N" 83 blke inonder is ^ g* m. • i ABONN'EMENTSPHUS verantwoordelijk root hetgeen l inS(iag b Ap?ll 1V1& yoor Brunei en Voorstaden ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 155 w~~é.r....^^mmjx^^A<7MMxe^<sfisvrjBaB^^iUS3S33^slxSfSZ'^rif;efSiGœtUî^-„■ n -'inir-i rnwnrrr ■ iiii-^«.»^»«xwiwpc I»e numéro : 10 Centimes t»>-rar. •>:—f T-frrfnnrKrt-'r'in/V nrywanwwar'lfffr1'^'—1—1" ■apgBMB Mardi 15 avril 1915 RÉDACTION * ADMINISTRATION ' 28 ...

L'indépendance belge

ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES administration et redaction: bureau a paris: _ tcdor_house tudor st london. e.c. ^ ' f 31 1-57 et LONDRES, LUNDI 26 AVRIL 1915. abonnements.- - 6 mois', 17 shillings.} Conservation par le Progrès. I tLcPHuNci CITY 336U« TsLErH»: , 238-75. * 1 AN, 32 SHILLINGS. ) ~~ . 7 i SOMMAIRE. LA ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Eerste Jaargang IN°. 60 Woensdag 7 Apriï 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM algemben belgisch dagblad [en volk zal niet vergaan! Eendracht maakt machtî REDACTIEBUREEL: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. Ds Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonnementsprys "bij ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNÉE. - Série nouvelle. - N° 169 I«e numéro : 10 Centimes Vendredi 30 avril 1915 PÉD ACTION & ADMINISTRATION îfter ne de la Bourse — LE HAfRE Téléphone : Le Havre n° 1Ï.05 Directeur : FERNM5 HESRA7 foules les communications concernant la rédaction doivent être adressées 98*", rue de la Bourse, Le Havre. LONDON OFFICE: ...

De stem uit België

negiswrea ai mt iscnerw roat (/met as a neuxp EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 94. voor drie maanden, 1s. 9d. for t&ree monthi Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 29. VRIJDAG, APRIL 9, 1915. Price ld. HULDE AAN ONS ...

L'indépendance belge

année. No. 78 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES I ' H Administration TW^Hoiiw.^TWk». Street. E.C. LONDRES, JEUDI 1 AVRIL 1915. «gggSB.*A Conservation par ie Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : L'activité des aviateurs alliés en Belgi-gique.—La flotte russe de la Mer Noire bombarde plusieurs portg ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

\NVEKS,. Dimanche 4, Lundi 5 et Mardi 6 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.276 : fie* & RÉDACTION : I i^# VLE#KX, 14 ; Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligtt» 1 franc la ligne sur double coionne. ...

Pagina's