Jouw zoekopdracht heeft 51426 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

  — Numéro 21 JANVIER 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES abonnement: t4l !9 FRANCS téléphone o 1268 ADMINISTRATION : LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21" ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES LE TREMBLEMENT DE TERRE EN ITALIE. Une rue à Aquila (province de Rome), ...

  De stem uit België

  Buree! : 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Telephono : Muséum 267 De Stem uit Belgie Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holîand : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. VOOR GOD EN VADERLAND. 4de Jaargang, Nr. i. (BJz. 1627-1634.) Oplage: ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  I * * : "y Weltfront : Britiiche Soldaten ira Quartier. / Frân vïitfronten : Brittiika loldater i lina kvartér. Aan het weitelijk front : Insekwartierde Engelj<4ie joldaten. Fr» vcstfrontcn : Britiske loldater i sit kvarter. ! Eine Londoner Kaffee-Bude : Ira Gebrauch an der Weîtfront. I Ett kafé pa vastfronten. Een Londensch ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  " IHustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland. JULI 15, 1918. VERSCHIJNT ...

  La Belgique en guerre

  LA BELGIQUE EN ...

  Het Vlaamsche nieuws

  9 Fe^uari igiik Twe! ;de -Mt 40 IKrijs • 5 & m gehcd B«igië Het Vlaamsche Nieuws Het best mge.licbt es *.*>ee-sï vet <vt^îû is kuwsblad va» België. Yerseîiynî 7 toâfti pm week ®"" ABONNEMENTSPHiJZËN „ per week . «J.83 Per 3 ùiaaaâea « 1.73 Par inaand !,2â Per 8 aiaaadaa * §§ Per jaar ...

  Pagina's