Jouw zoekopdracht heeft 571 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-01

Filters

Publicatiedatum
1917571

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT S# par. jg at Mîihî. 6 Elïtl G. De Graeve, Kete!vest« 13 » tm «£ ma sa, s DE KLEINE PATRJ9T Zondag 7 ea Maaadaa S Januari 1917. Pr.js 3 esatieiaa# Duitschi berishtea fâa het Groot Hooîdkwarîîcf Eareti Bultaoh berlolit BERLIJN,5 Januari. Westelijk krilgstooneel De gr vechtsbedrij ■ igheid van het geschut ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers ultgegeven ondor medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België* Belglioha btadan mogan ult < Da Landbouwar > mata overnaman, condor tatkana da bron ta varmaldan. Np 45. Opstelraad en vcrzending : Keizerl. Dïiitsch Bestuur, afdeel. vii, Namenstraat, 10. Druhherij : Staotsdrukkerij, ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 53 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orpn voor de provincie Anfwerpen y/erschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nuchWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 7 Janvier 1917 -fc— il ... - . -I I. f JOTTRNATj " QTTOTTDTET<r — 7,e FTumero • 15 Centimes 4-* Annësr M* PRIX DES ABONNEMENTS ' ADMINISTRATION ET RÉDACTION retites énonces. la iï^b, h. o.so 1 mois (janvier), fr. 2.55 | 2 mois (janvier-février), fr. 5.10 31, I&Olltligne-siuz-c-ITer'bes-lPota.gèTes, 13Fi VJXELLES f ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 55 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Kedactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch .Vlaming, nuchWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! "OMBIT'I liai ■ 1—111 I IMI ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Derdejaargang N* 616 Prij» : £5 Ctentiema* Zondag 7 Januari 1917à ONS VADERLAND ||rMklr®s"-Uit©e«fer : Gk» Tl 8>ftf fc>Ki(iTLE SuinfciiPkclaïaai S8, DE MME Sear IFratskrijk « 91» ras lia Via* CALAIS OPSTEL s J. »*£.CKEL&MBT, t-um Meriet, 17, CALAIS, =tECHT UOOR, VhU £N VRaNK •* «- VOOR GOD EN VOLK EN LAND ...

De stem uit België

IBureel I 21, RUSSELL SQI LONDON. W.C. Telcphonoi Muséum 26T. De Stem uit Belgie Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. ^ Voor de Vereenigde Staten : 5* 50 cts. Voor Holland : 1 fi. Voor Frankrijk : 2.25 ^ ▲ fr. Voor de soldaten : lsh. w w of 1.50 £r. 5de Taareanfr, Nr. 16. (Biz. 1247-12,8.) VRIJDAG. 5 ...

Pagina's