Jouw zoekopdracht heeft 567 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-03

Filters

Publicatiedatum
1918567

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

t QUATRIEME ANNEE. — N* 2028 SLio Numéro : X O oentimee MARDI 5 MARS 19181 PÏ4RIS 3, Place des Deux-Écus, 3 Téléphone i Central 33-04» PUBLICITÉ S'adresser à l'Administration du Journal LE XXE SIÉCLE LE HAVRE !28ttr, Rue de la Bourse, 28** Téléphone i 64 Belge ABONNEMENTS France 2 fr. 50 par mois — 7 fr. 50 par trimestre Angleterre ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

I BORGERHOUT, 2 MAART 1918 ÎO Centiemen Nr 9, 41e Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Weekblad voor ¥Iaamsche en Algemeene Belangen Wereld en Tooneel Indien het gezegde van een onzer grootste dichters : « De wereid is een schouwtooneel, elk speelt zijn roi en beeft zijn deel, » — eenige waarheid bevat, dan kan dit stellig in den huidigen tijd best ...

Belgisch dagblad

gde Jaar^angr, WOENSDAG 0 MAART 191B. Wo.145. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse nammers. Voor Nederland 5 ceut, toor Buitenland 7'/i cent. lien Haag, Prinsegraehfc 12C. iTeïefoon Red. en Admin. 7430. Werschijnend te 's-SpavenSiages ©ilsera ¥£ îâs*isi8ag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN ...

Pagina's