Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

De Belgische standaard

Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELQISCHE STMDMRD » versohijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : ▼oor de soldaten 1.50 fr. — voor de aiet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : a.75 fr. BestuurdLer : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor ...

De Belgische standaard

l8t9 Jaar. — N° 40 Vijf centiemen het nummer I * i Dinsdag 13 en Woensdag 14- April 1915. De Belgische Standaard Do or Taai en Volk Voor God en Haard en .Land ■K»gaasp|aaKtfrp.A^4M^.^.aîË«tartiaiexi^^-oa«a^:v^^v»Ai^^.--; rr ^sscatft» it Tunn m un nu wn i— iiMWaïai mu —i « DE BELQI3GHE STAHDAARp » verschijnt 4 maal te week. ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land iiMiri'ii'H*l'Wrt in i m—mmn wi rriw—wiwr l'imwiwii anini m nu» « DE BELGISCHE STAMDAARO ■> versdhijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Belgifi : Yoor d« soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

MttCXX&Mfc - - H,* m j ««**»!<& lS8i,ÛÔto «>*«sttiayvl:a.t*<*»i» " r^DÈ"Vi®S« te &LÀfcJLii W 4V XkllÀ IVlOj LE BRUXELLOIS 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs, i mois, 2 francs. ■• IIH*i4Whiéh<V.I -rai'iH' <rtrt TTii-. iifm 'iVi<fiii*<«r«ifmi>iBi<Wi¥iiniu ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

I^Anttéë'N»: iw ■ S cents (1Ô Centimes') mercredi 21 avril 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à ^6îa3ter«Sam £e/ge es/ notre nom de Famille. gllllllin —^——0—0————E———n—M——————■■— I Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

j&ee Année W!8r; ' « cents CIO Centimes) Vendredi 2! avril 1915 L'ECHO BELGE L'Un ton fait la Force.' Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: IS.Z. VOORBURCWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. 1 ...

De werkman

•42° Jaargang. 25 Api il 198 3. JV2208 Werkman C5 |a §.** § to § *= 5 s. sj- « f5 C5 rfc S" J- co 5^ fro | ^ * ? Funtdiehlje Bij geleerdheid goedheid voegen, Is naar elks genoegen ; Maar geleerdheid zonder goedheid, Is ijdelheid en treurigheid. DAENS HoofdopstelIer=Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordigei Drukkers-Uitgevers ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gerste Jaargang JV°. 74 Donderdag 15 April 1915 5 Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD [en voik zal ni et ver g aan! Eendracht maakt machtl REDACTIEBUREEL ! PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. pe Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonneraentspr\js "by ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ASOIVIVHIIwaiSClwarS î C^TLOtiXCl -G21 jLXXCl â"53v2i33.Cl.£\XÎ."fc a TW-r*ar<-»-niT«—!tt.^ ; 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs. RÊDAÇTION, ADMIN ! S . RATION, PU BLICITË Faits-Divers, la ligne 2 francs. Nécrologie, la ligne 1 franc 1 mois, 2 francs. 45, Rue Henri 45, BruxeUeai Petites annonces, la ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Eerste Jaargang N°. 89 Vrijctag 3Q Aprit 1Q15 S cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD [en voik zal ni et vergaan ! Eendracht maakt machtl REDflCTIEBUREELî PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam elken dag des morgens 0p »(er bladzijien. Abounementsprys by vooruitbetalmg : Voor ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNÉE. — Série nouvel — N° 165 Le numéro : 10 Ceutinies TT _ — Jl J» ft RÉDACTION & ADMINISÏilA l'iON H!ta ras de te Bsarse — IL' HAVilS Téléphone : Le Havre a lï.05 ïii'eoteup : TWkm SE3SAT Touies tes communications concernant la rédaction doivent être adressées sSx"9rue de la Bourse,Le Havre» LQftDON OFFICE : ' ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNÉE. — Série nouvelle. — N° Î5-C* Le rimnefo^" 10 Centimes Mercredi 14 avril 1915 r RÉDACTION «ADMINISTRATION 3U te rue ds h Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Sirscteur : FERNAND «EDSÂT Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées àSu\me de la Bourse, Le Havre. LONDON OFFICE: ...

Pagina's