Jouw zoekopdracht heeft 37 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Carolus: het weekblad van de Vlamingen

Filters

Reeks of titel

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.5( voor Nederland .... { 2- voor andere landen . . . fr. 5.— 4-c Jaargang, Nr 13 — Dcnderdag 26 Maart 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 3, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.5C voor Nederland .... f 2- voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 29 — Donderdag 16 Juli 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS ■Jl HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— Aanmoediging der Vlaamsche letterkunde 500 fr. prijzen (10 premiën van Fr. 50.—) I. Door CAROLUS, het Weekblad van de Vlamingen, wordt een prijskamp uitgeschreven voor oorspronkelijke onuitgegeven ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang,Nr 34 —- Donderdag 20 Oogst 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : - 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en mededeelingen dienen ten laatste Dinsdagavond ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België » fr. 2.50 voor Nederland . . f 2- voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 19 — Donderdag 7 Mci 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAE VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland .... f 2- voor andere landen . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 28 — Donderdag 9 Juli 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centieme Aile brieven en mededeelingen ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland .... f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaarg. Nr 36 — Donderdag 3 September 1914 Bureelen van het Beheer : — ' Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 20 — Donderdag 14 Mci 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opsteiraad 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : S Centiemen Aile brieven en ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 25 — Donderdag 18 Juni 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland .... f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 30 — Dondcrdag 23 Juli 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en mededeelingen ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN ™or Bd ™JS PER JAAR : fr 2 5„ 4<! Jaargang, Nr 31 — Donderdag 30 Juli 1914 PR|JS pér nuaimer : 5 centieme,, 'oor Nederland f 2. Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opsteiraad : Aile brieven en mededeelingen dienen 'oor andere landen ! . . fr. ôi— 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKSLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.5 voor Nederland . . . . f 2.- voor andere landen . . . fr. 5.- ^—■www■ ■ i,m.j.j.> -- ^ jammmmmia. a—— 4e Jaargang, Nr 26 — Donderdag 25 Juni 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON ...

Pagina's