Jouw zoekopdracht heeft 1 resultaat opgeleverd

a-z index van de titels
  • Rechtvaardigheid: orgaan van den Antwerpschen onderwijskring Allewaert

Filters

Reeks of titel

Rechtvaardigheid: orgaan van den Antwerpschen onderwijskring Allewaert

Derde Jaargang j Nummer 1 j April Reehtvaardigheid Orgaan van den Antwerpsehen Ond ^rwijskring " ALLEWAERT " - Verschijnt om de helft v in iedere maand Zetel : CAFÉ DE L'UNIVERS, Kunstlei, 12 SECRETARIAAT : Kunstlei, 12 ABONNEMENT PER JAAR : fr. 2.50 Prijs per nummer : fr. 0.20 INHOUD. — Ons blad. — Favoritisme. — Schoolvoeding. — ...