Jouw zoekopdracht * heeft 75 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Gent

Filters

Soort

Film onder de bezetting: Cinema Zoologie

In november 1915 – volle oorlogstijd in bezet Antwerpen – opende ‘Cinema Zoologie' aan het Statieplein. Enkele maanden eerder had de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA), de vereniging achter de Antwerpse dierentuin, beslist filmvertoningen te organiseren in haar feestzaal. De rijkelijk gedecoreerde, ...

Natuur en oorlog

Virginie Loveling beschrijft in haar dagboeken hoe tijdens de oorlogsjaren al het groen uit bezet Gent verdween. Om het voedseltekort aan te vullen, trof de lokale overheid maatregelen. De bloemen, planten en grasvelden in de stadsparken moesten wijken voor ‘meer nuttig groen’ en maakten plaats voor de kweek van aardappelen, kool of ...

Nature et guerre

Virginie Loveling décrit sans son journal intime comment toute la verdure a disparu de la ville occupée de Gand pendant les années de guerre. Pour combler la pénurie de nourriture, les autorités locales prirent des mesures. Les fleurs, les plantes et les pelouses des parcs urbains durent céder la place à « de la verdure plus ...

Natur und Krieg

Virginie Loveling beschreibt ihren Tagebüchern, wie während der Kriegsjahre alles Grün aus dem besetzten Gent verschwand. Um den Nahrungsmittelmangel zu lindern, ergriffen die örtlichen Behörden Maßnahmen. Die Blumen, Zierpflanzen und Rasenflächen in den Stadtparks mussten „nützlicherem Grün“ weichen und machten Platz für den ...

War and the Environment

In her diary, Virgine Loveling describes the disappearance of green spaces from the occupied city of Ghent during the war. Due to local government measures to combat the food shortage, flowers, shrubs and lawns in city parks were dug up to make space for 'more useful plants' such as potatoes, cabbages and beans.   Virginie ...

Le film et le cinéma

Après l’invention du film à la fin du dix-neuvième siècle, les cinémas apparurent rapidement partout et devinrent extrèmement populaires. Selon un article dans ‘t Volk van Ronse, il y eut déjà 635 cinémas en Belgique à la veille de la Première Guerre mondiale. Durant la guerre cette croissance continua dans le même sens. ...

Film und Kino

...

Film en cinema

Na de uitvinding van de film eind negentiende eeuw duurde het niet lang vooraleer de eerste cinema's als paddestoelen uit de grond schoten. Volgens een artikel in 't Volk van Ronsse, telde België aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog al 635 cinema's. Tijdens de oorlogsjaren zette de filmindustrie deze lijn voort. In bioscopen, ...

Film and cinema

After the invention of film at the end of the nineteenth century, it didn’t take long for cinemas to pop up everywhere and become widely popular. According to an article in ‘t Volk van Ronse, Belgium already counted 635 cinemas on the eve of the First World War. During the war this growth continued along the same lines. Movie theaters ...

Fauna and flora

In her diary, Virgine Loveling describes the disappearance of green spaces from the occupied city of Ghent during the war. Due to local government measures to combat the food shortage, flowers, shrubs and lawns in city parks were dug up to make space for 'more useful plants' such as potatoes, cabbages and beans. And not just the flowerbeds ...

Faune et flore

Virginie Loveling décrit sans son journal intime comment toute la verdure a disparu de la ville occupée de Gand pendant les années de guerre. Pour combler la pénurie de nourriture, les autorités locales prirent des mesures. Les fleurs, les plantes et les pelouses des parcs urbains durent céder la place à « de la verdure plus ...

Fauna und Flora

Virginie Loveling beschreibt ihren Tagebüchern, wie während der Kriegsjahre alles Grün aus dem besetzten Gent verschwand. Um den Nahrungsmittelmangel zu lindern, ergriffen die örtlichen Behörden Maßnahmen. Die Blumen, Zierpflanzen und Rasenflächen in den Stadtparks mussten „nützlicherem Grün“ weichen und machten Platz für den ...

Pagina's