Jouw zoekopdracht * heeft 15 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Unionistische pers

Filters

Soort

11.11, 11u, de wapenstilstand

Begin november 1918 kwam een delegatie van de geallieerden en een afvaardiging van de nieuwe Duitse regering bijeen om een wapenstilstand voor te bereiden. De onderhandelingen werden gevoerd in een treinstel in het bos van Compiègne, aan de geallieerde zijde van het front. Veel ruimte om te onderhandelen hadden de Duitsers echter niet. Hun ...

Het verdrag van Versailles

Vertegenwoordigers van 32 landen zakten in januari 1919 af naar Parijs om de naoorlogse wereldkaart te hertekenen en te bespreken wat moest gebeuren met de verliezers van de oorlog. Elk land schoof aan tafel met zijn eigen agenda. België en Servië hoopten op herstelbetalingen, Poolse en Ierse nationalisten zochten erkenning voor hun land, Duitse ...

Le 11 du 11 à 11 h, l’Armistice

Début novembre 1918, deux délégations, l’une des alliées et l’autre du nouveau gouvernement allemand se réunirent pour préparer un armistice. Les négociations eurent lieu dans une rame dans le bois de Compiègne, du côté allié du front. Les Allemands avaient toutefois peu de marge de manœuvre. Leurs soldats étaient ...

11.11, 11 Uhr, der Waffenstillstand

Anfang November 1918 kamen eine Delegation von Alliierten und eine Abordnung der neuen deutschen Regierung zusammen, um einen Waffenstillstand vorzubereiten. Die Verhandlungen wurden in einem Zug im Wald von Compiègne, auf der alliierten Seite der Front, geführt. Viel Raum für Verhandlungen hatten die Deutschen jedoch nicht. Ihre Soldaten waren ...

11.11.11: the Armistice

At the start of November 1918, an allied delegation and representatives of the new German government came together to prepare an armistice. The negotiations were conducted in a train carriage in the woods of Compiegne, on the allied side of the front. The Germans, however, did not have much room for negotiation. Their troops were demoralised, and ...

L’Armistice

Début novembre 1918, deux délégations, l’une des alliées et l’autre du nouveau gouvernement allemand se réunirent pour préparer un armistice. Les négociations eurent lieu dans une rame dans le bois de Compiègne, du côté allié du front. Blog: 'Le 11 du 11 à 11 h, ...

Der Waffenstillstand

Anfang November 1918 kamen eine Delegation von Alliierten und eine Abordnung der neuen deutschen Regierung zusammen, um einen Waffenstillstand vorzubereiten. Die Verhandlungen wurden in einem Zug im Wald von Compiègne, auf der alliierten Seite der Front, geführt. Blog: '11.11, 11 Uhr, der ...

The Armistice

At the start of November 1918, an allied delegation and representatives of the new German government came together to prepare an armistice. The negotiations were conducted in a train carriage in the woods of Compiegne, on the allied side of the front. Blog: '11.11.11: the ...

Wapenstilstand

Begin november 1918 kwamen een delegatie van de geallieerden en een afvaardiging van de nieuwe Duitse regering bijeen om een wapenstilstand voor te bereiden. De onderhandelingen werden gevoerd in een treinstel in het bos van Compiègne, aan de geallieerde zijde van het front. Blog '11.11, 11u, de ...

De postryder der provincie Limburg

H-fi 61e jaargang— IV07 Zaterdag 24 Januari 1944 Men ziet dat er bij 't rekwisilorium van M. Picard niets bij te voegen is. De d warsdrijvers der oppositie zuilen de aftakeling voelen ! « Onze kinderen zullen opgevoê worden, gelijk wij het willen ! » En wij, zouden wij dan het voo beeld onzer Afrikaansche broeden niet volgen ? Zeker, en daar ...

Le courrier de l'Escaut: journal politique, commercial et littéraire

Vendredi 4 Septembre 1914. Bureau du Journal: Rue du Curé Notre-Dame, 18, TOURNAI 4^ - A. B. G. - :js 85°" Année NM97 COURRIER DE L'ESCAUT — CENTIMES O LE NUMERO ftDftMNCMCIITe • 10 Par an » ® m0's fr. 5.80 ; 3 mois 3fr. WBUnntmtn I d . On s'abonnu a tous les BuaiiAux de Postb Abonnements et Annonces sont payables par ...

Le courrier de l'Escaut: journal politique, commercial et littéraire

Lundi 28 et Mardi 29 Septembre 1914, 85mo Année - N° 218 COURRIER DE L'ESCAUT CENTIMES ABONNEMENTS " On u'abohkb i ioob usa Bureaux Da PoaTB JOURNAL QUOTIDIEN ANNONCES " l'fr.; Avis^avec adresse bureau du journal : fr! 1.25 ; - CENTIMES le numero — i - ■ n * i rv <o TAïTn\ri i Avîs mortuairei: 3 fr. ; Réclames fin du journal, ...

Pagina's

  • 1
  • 2