Ihr Suchauftrag * hat 1941 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Financieel-economische pers

Filter

Thema

Reading historical newspapers critically

Newspapers are an accessible source for studying different aspects of The First World War. But just as with other historical sources, the information in newspapers has to be critically examined. This is true of both the texts and the photos and illustrations.   The critical examination of sources is known by historians as ...

Le monde au front

La Première Guerre mondiale fut principalement menée en Europe, mais des soldats et des ouvriers arrivèrent ici du monde entier pour combattre et se mettre au service des différentes armées.   Dès les prémices de la guerre, les grandes puissances européennes utilisèrent leurs troupes coloniales pour compléter leur propre armée. ...

Vers Paris par la Belgique, l’invasion allemande de la Belgique

Après l’attentat visant le prince héritier autrichien en juin 1914, les tensions entre les puissances européennes s’intensifièrent rapidement. Les Belges ne s’en souciaient que peu : le pays étant neutre, il ne fallait donc pas craindre son implication dans un éventuel conflit. Mais c’était sans compter le plan ...

(Auc)un nouveau rôle pour la femme

En Grande-Bretagne, l’armée absorba une partie importante de la main-d’œuvre masculine pendant la Première Guerre mondiale. Le travail des hommes à l’usine ou au champ fut souvent temporairement repris par des femmes. Leur dévouement eut cependant peu d’impact sur leur rôle d’après-guerre. En Belgique, ...

Historische kranten kritisch lezen

Kranten zijn een toegankelijke bron om verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog te bestuderen. Maar net als bij andere historische bronnen, moet de informatie uit kranten kritisch tegen het licht worden gehouden. Dat geldt zowel voor de teksten als voor de foto’s en illustraties.   Het kritisch tegen het licht houden van ...

Een leger van werklozen? De verplichte tewerkstelling

Naarmate de oorlog langer duurde, kwam de Duitse economie handen tekort. Tegelijkertijd lag de economie in het bezette België zo goed als stil waardoor er enorm veel werklozen waren. Het Duitse opperbevel liet haar oog vallen op die Belgische werklozen om haar oorlogseconomie draaiende te houden.   Aanvankelijk probeerden de Duitsers de ...

De wereld aan het front

De Eerste Wereldoorlog werd vooral in Europa uitgevochten, maar van over de hele wereld kwamen soldaten en arbeiders naar hier om te strijden en voor de verschillende legers te werken.   Al vroeg in de oorlog zetten de Europese grootmachten hun koloniale troepen in om het eigen leger aan te vullen. De Britten hadden onder meer Indische, ...

Door België naar Parijs, de Duitse inval in België

Na de aanslag op de Oostenrijkse troonopvolger in juni 1914 liepen de spanningen tussen de Europese grootmachten snel op. De Belgen maakten zich echter niet al te veel zorgen:  het land was neutraal en hoefde dus niet te vrezen om betrokken te raken in een eventueel conflict. Maar dat was zonder het Duitse von Schlieffenplan gerekend, een ...

(G)een nieuwe rol voor de vrouw

In Groot-Brittannië slorpte het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijk deel van de mannelijke arbeidskrachten op. Vaak werd hun arbeid in de fabriek of op het veld tijdelijk overgenomen door vrouwen. Die inzet van vrouwen had echter weinig impact op hun naoorlogse rol. In België was de omvang van de tewerkstelling van vrouwen in de ...

11.11, 11u, de wapenstilstand

Begin november 1918 kwam een delegatie van de geallieerden en een afvaardiging van de nieuwe Duitse regering bijeen om een wapenstilstand voor te bereiden. De onderhandelingen werden gevoerd in een treinstel in het bos van Compiègne, aan de geallieerde zijde van het front. Veel ruimte om te onderhandelen hadden de Duitsers echter niet. Hun ...

A new role for women?

In Great Britain, the army swallowed up an important part of the male workforce during The First World War. Women often took over their work in the factories, or in the fields, temporarily. However, the efforts of women had little impact on their post-war role. In Belgium, the scope of the employment of women in the war industry, and in the ...

Lecture critique des journaux historiques

Les journaux constituent une source accessible pour étudier les différents aspects de la Première Guerre mondiale. Mais à l’instar des autres sources historiques, les informations issues des journaux doivent être appréhendées de manière critique. Ceci vaut tant pour les textes que pour les photos et les ...

Seiten