Ihr Suchauftrag * hat 188 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Maastricht

Filter

De klok uit België = La cloche de Belgique

IWEEKBLAD VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE" Zondag, 9 September 1917. le BLAD, lste Jaargang No. 2 De Klok uit België MIJN NAAM 1S ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM Redactie Kapoenstraat 14 ALS IK LUID, IS T ZEGE ABONNEMENT : Administratie Kapoenstraat 16 Voor Holland . . . . FI. 1.00 per Kwartaal MAASTRICHT - Teleph. 614. PRSJS PER NUMMER : 5 ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

le Blad nrfttintinorincir Zondag 1 Sept. 1918 Ze Jàargïaifg No. 23 De Klok uit België q HEOACTIE EN ADMINISTRATtCi ! WILLEM ll-STRAAT 66' - TILBURÛ TCLEPH^ 744 - POSTBUS 23 - M UN NAARR IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID IS T ZEQE ABOHNKHEHTi VMr KOLLAND FI 1.00 par Kwrtaat V«or BUITEMLAND. . . . . FU 1JSB „ „ PRIJS FER ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

IRedactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM 1S ROELAND ALS IK KLEP, 1S T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRiJS PER NUMMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . .Pl. 1-25 „ „ Onze Plicht. Uit de Duitsche loopgraven werd er naar 't Vaderland de volgende ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

fcTBUC . Zondag 6 Januari 1918 te Jaargar ig No. 41 De Klok uit Belgie REDACTIE EN ADMINISTRATIE: WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG TEL.EPH. 744 - POSTBUS 23 MUN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS 'T STORM ALS IK LUID IS 'T ZEGE ABONNEMENTS Voor HOLLAND FI. 1.00 per Kwartaal Voor BUITENLAND FI. 1.25 „ „ PRIJS PER NUMMER: 5 CENT OUDERS. REDT UWE ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit Belqië MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, I$ T STORM ^ „ Redactie Kapoenstraat 14 jfç mu) is T ZEGE ABONNEMENT : Administratie Kapoenstraat 16 Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal MAASTRICHT — Teleph. 614. PRIJS PER NUfMMER : 5 Cent. Voor Bu,TENLAND • • • F1- 1,25 » » Vrede. Beloken Paschen! Zondag van den vrede! We ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit Belgîê ^ il * REDACTIE EN ADW11NISTRATIEI EJSf SflU iiaAM |C DAITI AMH . A BO N ?i ^ ^ | " U ..m . n »** eâ vu niiQA MIJN reAAPfl IS ROELAftD Voor HOLLAND ... FI. 1,00 per Kwartaal. S WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG voor buitenland. . . n. 1.25 „ TELEPHOON 744 - POSTBUS 23 ALS «K KLEP, IS 'T STORM Vermindërde PrlJ. : PRIJS ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

DIMANCHE 20 JANVIER 1918. —««^«-.nnnnnnmnnnnnnnnBnrir C ANNEE. - No. 43. Cloche de Belgique REDACTION ET ADMINISTRATION WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG TÉLÉPH. 744 Paraissant chaque semaine Prix par nummero 5 cents ABONNEMENT POUR LA HOLLANDE . FI. 1.00 par trimestre POUR L'EXTERIEUR . . FI. 1.25 „ „ LA VRAIE SOLUTION Ce fait brutal de la ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

...

Seiten