Ihr Suchauftrag * hat 194 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Haarlem

Filter

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

31 JANUARI 1914 — 48e JAARGANG — No. 17 H. K. H. MARIE ADELAÏDE, GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG, OP BEZOEK BIJ H. M. DE KONINGIN: Een prachtopnarne van de twee jeugdige Vorstinnen bij het bezoek der Groothertogin aan ons hof. (Foto Haagsch _ ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

4 APR1L 1914 — 48e JAARGANG — No. 26 MONSEIGNEUR L. J. A. H. SCHRIJNEN, de nieuwbenoem.de Bisschop van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 31 OCTOBER 1914 — 49e JAARGANG — No/ 4 i ; ~ t. >• r*^">3kv(, ' DE DUITSCHERS IN BELGIë AAN DE NOORDZEE: Twee historische foto's, die later opgeld zullen doen: de eerste foto's van Duitschers in de Belgische zeebadplaatsen. Boven aan 7 strand van Osiende, een aangespoelde zeemijn bewakend, beneden in ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ILLUSTRATIE JAN TOOROP'S GESCHILDERD PORTRET VAN MONSEIGNEUR A. J. CALLIER. 10 APRIL 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 18 APRIL 1914 — 48e JAARGANG — No. 28 BIJ ONZE PLATEN. Het nijvere Nederland, dat zoo gaarne genoemd wordt als het middenpunt van den transitohandel, het land van de reusachtige havens en van het groote rivierverkeer, vergeet wel eens dat zoo hmtpno-pwnnn ornntp en gewichtige deel van het-zelfde land, dat „de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE 2 MEI 1914 — 48e JAARGANG — No. 30 EEN PAAR AARDIGE MOMENTEN VAN DEN BETROUWBAARHEIDSTOCHT VAN KLEIN-AUTO'S ENZ.: Boven: Staphorst wordt gepasseerd. Langs den weg stonden de schoolkinderen geschaard, de Staphorster jeugd in hun typische costumes, die de deelnemers vroolijk toejuichten. Beneden: een kijkje op de pont, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET N1EUWSTE PORTRET VAN H. M. KONINGIN WILHELMINA. (Foto Deutmann.) 14 OCTOBER 1916 5iste JAARGANG NO. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

18 JULI 1914 — 48e JAARGANG — No. 41 DE ROOMSCH-KATHOLIEKE PADVINDERS IN T1LBURG. (Zie ons bijschrift op blz. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 9 MEI 1914 — 48e JAARGANG — No. 31 MEIMAAND. Als de bloemen overal ontspruiten, als de jonge natuur in altijd-jonge, immers telkens-nieuwe schoonheid hare heerlijkheid toont, — als het blijde Paaschîeest ons gebracht heeft de herdenking van het groote verlossineswerk in één machtig Alléluia van bliiden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

I • UlTGAVE. N-V/-DROK.KE.RIJ • • • -DE.3PARI3.fSE.5TQD • • • MassaulaaH <+£>. HflftRLLM • 1 VAN NEERLANDS LEGER EN VLOOT: boven het te water laten van onze nieuwe torpedobooten Z3 en Z4, voor rekening van het Département van Marine op de werf der Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam gebouwd. Links het ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. K. H. PRINSES JULIANA AAN HET STRAND. : H. M. de Koningin heeft sinds eenige dagen haar zomerverblijf : : aan den Ruigenhoek te Scheveningen betrokken en opdewarme : : lent'edagen ziet men H. K. H. Prinses Juliana geregeld op het { : strand spelen. Met haar schep maakt ze bergjes in het zand en : : plant daarop de Nederlandsche vlag. De kleine ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MANSPORTRET, naar de schilderij van Frans Hais in het Rijksmuseum te Amsterdam. 6 APRIL 1918 s2ste JAARGANG No. ...

Seiten