Ihr Suchauftrag * hat 32 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De afrosser

Filter

Reihe oder Titel

De afrosser

Vijfede jaar. — Hr 26. — 28 Juni 19T4. DeAfrosser WEEKBLAD BOST AT WIE 'T VERDIEWT tyv ABONNEMENTSPRIJS : 3 frank per jaar. — Prijs per Nummer : 5 Centiemen OPSTEL EN BEHEER : in 16, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 6953 Voor aile aankondigingen, zich wenden tôt de ^ AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALE Parochianenstraat, 16 te ...

De afrosser

Vijfde Jaar.- - Nr 27. 5 Juli 1914. De AfroSSer WEÈKBLAO BOST AT W1E T VEBD1ENT ABONNEMENTSPRIJS : 3 frank per jaar.— Prijs per nummer : 5 centiemen OPSTEL EN BEHEER: 1 6, Parochianenstraat, Brussel. Spneekdraad A 69 53 Aankondigingen : Agence Belge de Publicité Générale, 16, Parochianenstraat, Brussel. Tél. A 6953. Hun ...

De afrosser

ABONNEMENTSPRIJS : 3,frank per jaar.— Prijs par nummer : 5 centiemen OPSTEL EN BEHEER: 16, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 69 53 Aankondigingen : Agence Belge de Publicité Générale, 16, Parochianenstraat, Brussel. Tél. A 6953. Ongeloofelijk en toch waar !!! De socialistische gemeenteraadsleden, in Landdag te Brussel rereenigd, ...

De afrosser

Vyfde Jaar -Nr29i- 19 Joli 1914. DeAfroSSer WEÈKBLAD BOST AF WIE T VEBD1ENT A ONNEMENTSPRIJ S : 3.,frank par jaar.— Prijs per nummer : 5 centiemen OPSTEL EN BEHEERI 16, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 69 53 Aankondigingen : Agence Belge de Publicité Géné raie, 16, Parochianenstraat, Brussel. Tél. A 6953. De Kinema en de ...

De afrosser

Vijfde Jaar.� Nr 30.� 26 Juli 1914. rpoS S��� WEEKBLAD ROST AF WIE 'T VERDIENT ABONNEMENTSPRIJS : 3 frank per jaar.� Prijs per nummer : 5 centiemen OPSTEL EN BEHEER: 1 6, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 69 53 Aankondigingen : Agence Belge de Publicit� G�n�- rale, 16, Parochianenstraat, Brussel. T�l. A ...

De afrosser

ABONNEME'NTSPRIJS : 3 frank par jaar.— Prijs par nummer : 5 centiemen OPSTEL EN BEHEER: 16, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 69 53 Aankondigingen : Agence Belge de Publicité Générale, 16, Parochianenstraat, Brussel. Tél. A 6953. ZWARTE WOLKEN OVER EUROPA! « De Hollandsche Regeering noodigt al de lesehaafde Staten uit, rolmachtigden ...

De afrosser

weékblad ROST AF WHS 'T VEBDIENT ABONNEME'NTSPRIJS : 3 frank per jaar.— Prijs par nummer : 5 centiemen OPSTEL EN BEHEER: 1 6, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 69 53 Aankondigingen : Agence Belge de Publicité Générale, 16, Parochianenstraat, Brussel. Tél. A 6953. Hulde aan onze Dapperen! — Daar is vader ! — Hoera voor onze ...

De afrosser

ABONNEMËNTSPRIJS : 3 frank per jaar.— Prijs par nummer : 5 centiemen OPSTEL EN BEHEER: 1 6, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 69 53 J Aankondigingen : Agence Belge de Publicité Générale, 16, Parochianenstraat, Brussel. Tél. A 6953. De Kaiser en de Belg zij zrullen liem nlet temmen... — Toe, braaf manneken, laat me eens door. Ge ...

Seiten