Ihr Suchauftrag * hat 172 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Filter

Reihe oder Titel

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Huljetag Ijtntcr î>er £roitt. Deutfdjcr ©olfrat natjrt eincn jungen mit t>cr îttilcijflafcfjc. Een rustdag achter het front. Een Duitsche soldaat brengt Repos à l'arrière du front. Soldat allemand allaite un een jongen hond met de zuigflesch groot. jeune chien au biberon. Nr.3 3. Jahrgang ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Perwunbeter 3talienet, ber am 3fon5<> in <Sefang«nf<f)aft gertet unb non ôfterreidjifcfycn Solbaten auf ein foitittgcs piSiscften getragen wirb. Een gewonde ltallaan, die aan de Isonzo in gevangenschap Un blessé italien, fait prisonnier sur l'Isonzo et porté par geraakte en door Oostenrijksche soldaten naar een zonnig des soldats ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

î>er &eutfd;e Seticral-Soupemeur t>on Selgten, <£r;,eïïen3 pon Sfrfftng, in bem îîîufeutn ber Sdjônen Kuttjie in Selgien. ►elDuitsche Qeneraal-Qouverneur van België, Z. E. von Bissing in het muséum van schoone kunsten te Brussel. Spn Excellence von Bissing, Qouverneur-général de la Belgique, visite le Musée des ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

ï>«utfd!« Solbaten teilen an arme Bewolmer Des soldats allemands distribuant des Duitsche soldaten deelen aan arme in- »oit Sriiffel Hafjrungsmtttel aus. vivres aux pauvres de Bruxelles. wonersvanBrusselvoedingsmiddelen uit. V 1 'i X v. ( « Nr.4 5cts. ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

■ -» i£tit yeiucljncr bcr coït i>ctt 21cittelmâdjtett crobcrtcn IDalacfyct. Een bewoner van Walachije, dat door de ceritrale machten Habitant de la Valachie conquise par les puissances veroverd werd. centrales. Nr. 11 3. Jahrgang Nr. ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

illlllllllllllllllllllllllllllp^ Il &MdMMÈÈÈËÊ !§um Sefudj 6«r bulgarifdjen Sobïanje-îlbgeorbneteit ttt Berlin. Der ieutfcfie Heidjsîarçlet ». Bethmann ^olfoeg tm ®efpiâ(t> mit )>em bulgarifdjen ©efanôten RI301B un6 bulgarlfdjcn 2lbgeor6ntten. Het bezoek der Sobranje-afgevaardigden in Berlijn. De Duitsche La visite des ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Nr.49 2. Jahrgang Nr.49 Jur 3nfurif�-&� #ano�f�.ttnterfee&ootes �Deutfdjtett�" in Sremerltatwn. fiaptt�n Soma (X) �n& 6U �ttemrfn)ap fc* QanMa-Untcrfttboow. De aankomst van het onderzeesche hamjelsschip �DutfacMand^n Bremertaven. Kapitein K�nig (x) en de manschappen van het onder- zeesche ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

§u ben neuen bcutfdjett Stegen iiber bie Kuffeit in polen. (Betteraloberft son fjin&enburg, 6er 6ie Hufien lit 6en Sdjiaditeit bel ÏDloclawec unb Kutno auf IPatfcfiau juriïtfœarf. The latest German victory over the Russians in Poland. General von Hindenburg who defeated the Russians in the battles of Wloclawec and Kutno. and drove them ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

gucfertoarenïjânMer ttt Syrien. Een suikerkoopman in Syrie. Marchands de sucreries en Syrie. Nr. 35/36 2. Jahr?an? Nr. ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Oorlogs koerier IHIIHH UhhUB^ IMImiÉ# Q/SSaBm i|[ Die fdjonfte Stuitfcc i>es £açics. rcutfdu' Uanouicvc bcini llocbcn 6cs Uaffccs. Het aangenaamste uurtje van den dag. Duitsche kanon- Le plus belle heure du jour. Canonniers allemands faisant nieren, die zich koffie terecht maken. du café. - . Nr. 18 3. Jahrgang Nr. ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

J' ■■■■■■■■■■■■ i M|WfÉiiiii wiaHMi (Scfangette Serbctt. ÎÏÏefjt ate 100 000 0erben rourben blaser gefangengtiiommen. Servische gevangenen. Meer dan 100 000 Serviërs werden tôt nu toe Prisonniers serbes. Plus de 100 000 serbes ont été faits prisonniers, gevangen genomen. 10 cts. 2. Jahrgang Nr. 9 mu ii i .mu ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Det: Homman&ant ber ofterretdjifc^=itnaarifd?ett ^fonjoarmee <5. <D. St>eio3ar J3oroetnc von Bojna. Le commandant de l'armée austro«hongroise de l'Isonzo, G. O. Svetozar Boroevic von Bojna. ■ De aanvoerder van het Oostenrijksch*Hongaarsche Isonzoleger G. O. Svetozar Boroevic von Bojna. KOMHHÂyJOUJ,!M RBCTPO-BEHrEPCKOM RPMIEH Hfl ...

Seiten