Ihr Suchauftrag * hat 2421 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Frontbladen

Filter

Thema

Une pinte de sirop et de féveroles

La plupart des activités en Belgique souffrirent cruellement pendant la Première Guerre mondiale. À l'exception des brasseries derrière le front en zone inoccupée qui se frottaient les mains. La population de cette région avait en effet explosé pendant les années de guerre. Derrière le front séjournaient non seulement des soldats ...

Een pint van stroop en duivenbonen

De meeste economische activiteiten in België hadden zwaar te lijden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar dat gold niet voor de brouwerijen achter het front, in het onbezette België. Zij deden juist gouden zaken. De bevolking in die regio was namelijk geëxplodeerd tijdens de oorlogsjaren. Er waren niet alleen de soldaten uit allerlei landen die ...

A Pint Brewed from Treacle and Pigeon Feed

The First World War had a devastating impact on most economic activities in Belgium. The breweries in the unoccupied part of the country behind the front formed an exception, however – they flourished, thanks to an explosive population growth in the region during the war years. This growth consisted of soldiers of various nationalities ...

Voetbal in tijden van oorlog: de Front Wanderers

Voetbal was een populair tijdverdrijf achter de frontlijn. Militairen speelden zelf een partijtje of keken naar wedstrijden van (voormalige) voetbalsterren die nu in de rangen dienden. Vroegere populaire voetbalderby’s zoals Antwerp-Beerschot werden in onbezet België nagespeeld. Selecties van verschillende regimenten bekampten elkaar. Toen ...

Journaux du front: le dernier lien avec le bercail ?

La majorité des soldats étrangers sur le front occidental pouvait assez facilement rester en contact avec la famille et les amis. Ils écrivaient et recevaient des lettres et certains profitaient de leurs permissions pour retourner un moment chez eux. La plupart des soldats belges ne le pouvaient pas. Ils étaient en effet coupés des leurs en ...

Football in times of war: the Front Wanderers

Football was a popular pastime behind the front line. Soldiers would play a game themselves or watch matches played by former and current football stars serving in the ranks at the time. Popular football clubs of the past, such as Royal Antwerp FC and Beerschot VAC, regrouped in the unoccupied parts of Belgium, and teams from different regiments ...

Le football en temps de guerre: les Front Wanderers

Le football était un passe-temps populaire derrière la ligne du front. Les militaires jouaient une petite partie ou regardaient les matchs d’(anciennes) étoiles du football qui servaient maintenant dans les rangs. En Belgique inoccupée, on reproduisait des derbies autrefois populaires comme Anvers-Beerschot. Des sélections de ...

Soldier newspapers: the last link with the home front?

For most of the foreign soldiers at the Western Front, keeping in touch with friends and family was relatively easy. They wrote and received letters, and some used their leave of absence to make quick visits home. Most Belgian soldiers did not have those options, as they were cut off from their loved ones in occupied Belgium by the front line. For ...

Frontblaadjes: de laatste link met het thuisfront?

Het gros van de buitenlandse soldaten aan het westelijk front kon vrij gemakkelijk contact houden met familie en vrienden. Ze schreven en ontvingen brieven en sommigen maakten van hun militair verlof gebruik om even naar huis te gaan. De meeste Belgische soldaten konden dat niet. Zij werden namelijk door de frontlijn afgesneden van hun dierbaren ...

Enseignement

La législation belge impose à chaque enfant de suivre l’école de six à douze ans. Les premiers mois de l’année scolaire 1914-1915, ce ne fut cependant pas une mince affaire. La mobilisation avait éclairci les rangs des enseignants tandis que des réfugiés et des soldats alliés ou allemands s’appropriaient de nombreux ...

Vlaamse oorlogsdichters?

Hoe bekend we misschien ook zijn met de Engelse war poems en war poets – moeilijker wordt het om Vlaamse oorlogsgedichten of -dichters te noemen. Dat is opvallend, omdat er ontzettend veel gedichten verschenen zijn tijdens en na de oorlogsjaren. Maar slechts Paul van Ostaijen en zijn experimentele bundel Bezette Stad vond een plek in ons ...

Une ambiance de Noël ternie

En 1914, le premier Noël au front se déroula dans une ambiance particulière. Au début des hostilités, les soldats avaient espéré une guerre courte. Ils s’attendaient à être rentrés chez eux depuis longtemps pour Noël et étaient surpris de se trouver encore dans les tranchées. Chez de nombreux soldats, il fallait donc chercher ...

Seiten