Ihr Suchauftrag * hat 51428 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel

  Filter

  Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

  ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. iMaandschrift tegen het drankmisbruik OPSTEL EN BESTUUR : BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt 5 regels . . . . i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. De laatste verkiezing, en de drankbestrijding. Als ...

  L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

  ANNÉE SAMEDI 4 SEPTEMBRE 1915 N° 28 L'ÉVÉNEMENT ABONNEMENT : Belgique : ï 2 francs par an Etranger : 15 " ' " REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelles UN POSTE D'ÉCOUTE AUTRICHIEN il faudrait mieux que des yeux ...

  L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

  LÉVÉNEMENT nu -3; ABONNEMENT : REVUE HEBDOMADAIRE, ADMINISTRATION : Belgique : 12 (rancs par an DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE c Van Cortenbergh Etranger : 15 20 pages : 25 Centimes le numéro 12, rue de l'Empereur, Bruxelles J PREMIER ANNIVERSAIRE DES SOLDATS BELGES TOMBÉS A HAELEN. Les jardins ont été dépouillés de leurs fleurs ...

  L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

  N° 30 » i ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " " " REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE. ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur. Bruxelles TRANCHÉES RUSSES ...

  L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

  AN'NP.F. 25 SEPTEMBRE 1915 N° 31 L'ÉVÉNEMENT oop Belgique : 12 francs par an . 1 «; " n n REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 nages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelle* EN POLOGNE RUSSE SANS DEMEURE ri ■————u o A Oh! puisque la bataille éloigne ...

  Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

  ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Maandsschritt tegeu het drankmisbruik OPSTEL EN BESTUUR : BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt S regels .... i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. Priester Edmond Vaslet Ridder der Leopoldsorde, ...

  L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

  r^NNEt L'ÉVÉNEMENT Hr » « ^L ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " " " REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : ^ C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelles } LA HALTE DEVANT LA ...

  L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

  NOVO. — Effet de l'artillerie lourde. 2. — Les travaux de déblai. 3. — KOVNO. Mitrailleuses russes devant l'église. - 646 ...

  L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

  <r. AMMfC SAMEDI 16 OCTOBRE 1915 N° 34 1. }j ABONNEMENT : REVUE HEBDOMADAIRE, ADMINISTRATION Belgique : 12 francs par an DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE C. Van Cortenbergh V- Etranger : 15 " ' " 20 pagës : 25 centimes ie numéro j 12, rue de 1 Empereur, Bruxelles J || - - . . J:.-:,. . . ... . - - .. j iLjl 1 S. M. LA REINE DE ...

  L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

  fr'WBBBBIKv v u LJU* °"i □□□ j ABONNEMENT : REVUE HEBDOMADA1RE, ADM1N1STRATION : \ Belgique : !2 francs par an DOCUMENTAIRE, ART1STIQUE ET LITTÉRAIRE C. Van Cortenbergh Etranger : 15 " " 1 20 pages : 25 Centimes le numéro 12, rue de 1'Empereur, Bruxelles J SALONIQUE. — LA TOUR BLANCHE DITE: TOUR DE SANG. I" ANNÉE SAMEDI ...

  L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

  !" ANNEE SAMEDI 30 OCTOBRE 1915 N° 36 L'ÉVÉNEMENT ...ILLUSTRÉ... ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " " " REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelles LA FÊTE "DES ...

  Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

  ABONNEMENTSPRIJS : Maandschrift tegen het <1rankmisfor uik AANKONDIGINGSPRIJS : ,.00 frank per jaar (Vractrtvrij) OPSTEL EN BESTUUE : V» m 5™^ • Goedkooper voor de Genootschappen. BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. i EERVII. HEER N. VANNESTE. Zooeven vernamen wij de pijnlijk-verrassende doodmare van onzen proost, ...

  Seiten