Ihr Suchauftrag * hat 376 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Leuven

Filter

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 40 centimes par ligne. Les ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES NES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diesl Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards aux coins des rues. Les annonces de une à ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaar^anor, nr 8 Prijs per nummer : 5 c^ntiemen. Zondagr, 25 Februari 1917. □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. { I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Blke medewwker blijft verantwoordtlijk voor ALLE BRIEFWISSELING TI ZENDEN : zijn opstei. __ „ x Ongeteekende brieven of bijdragen worden Naamsche V6St, ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN 1 Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. Groote aankomst van kerkboeken en paternosters. GOEDE WASCHZEEP AAN 3,25 fr. DEN KILO. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 10/1 Salle da ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. Grand arrivage de ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

i°2; Dimanche 2 juillet 1916 Qft° pmn^p JOURNAL DES PETITES AFFICHES TW, T / A "R "RONTlTSSFiMFiNT DK T.OTTVATN ILe JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 38 Dimanche 27 Décembre 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 4 Priis per nummer • 5 ^ntieni De Gazet van Leuven —J ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 —-i Voor 6 maanden . . 1,25 j Voor 3 maanden . . 0,65 Allé Briefwisselinq^te zenden^: fï] ■ Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leui fr. Postoheck-rekening' Nr 242 ■"■"M"'""' I •waWMMVNHWaMniIMBIiaii ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

|N° 8 Dimanche 20 Février 1916 98" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

HOOGERLEVEN INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere Janden : 7 frank Men schrijft in bij het Beheei of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tariel op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Beheer en Opstelraad : ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers t lOcentiemen. J AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlaraingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Société Anonyme des Usines Remy TE WYGMAAL (Brabant). De Beheerraad hefeft de eer de heeren aandeelhouders te verwittigen dat de jaar-lijksche algemeene vergadering zal plaats kebben op zaterdag 30 Maart 1918, te'2 u., .te Wygmael (zetel der maatschappij). DAGORDE: 1. Voorstelling der reden die de Beheerraad beletten de balans op 31 December ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 8 Dimanche 21 Février 1911 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Seiten