Ihr Suchauftrag * hat 51428 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel

  Filter

  Le 11 du 11 à 11 h, l’Armistice

  Début novembre 1918, deux délégations, l’une des alliées et l’autre du nouveau gouvernement allemand se réunirent pour préparer un armistice. Les négociations eurent lieu dans une rame dans le bois de Compiègne, du côté allié du front. Les Allemands avaient toutefois peu de marge de manœuvre. Leurs soldats étaient ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGÀîVfï Bijîage aan « Averbode's Weekblad» 28 Juni NUMMER 26 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Vœrdekatholiekè ■ i ii mmmm—mmm ^ PRAATJES VAN HEEROOM. Het Eucharistisch Congres. Over eenige weken, lieve kinderen, zal er weerom een « Eucharistisch Congres » plaats hebben. Ge weet allen wat dat is, nietwaar ? « Congres » beteekent : ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachfer Maandschrift gewijd aan ZZZZZZZZZZZZ Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en ZZZ=ZZZHZHIZIZIZ Hendrik Heyman. Inhoud : Oude en nieuwe riehting in de Vlaamsche beweging, door Adv. Dosfel. — Van Jan Muylaert, door Bert van Mettenijen. - Op de manier van wijlen Pater Loriquet, door Kan. ...

  L'ami de l'ordre: journal politique, commercial et littéraire

  go' ahkee, Ht 258 mix sftmn f lo cïhtikes tîinsi et rarii, re it 15 ra ,4c ;si3 Tm*tf *«« tMMIM » O - Knacww, h rvoc o.» jUm.ftnancJèreg (avis l'tMemiil d« »oe.) 1.0» Nioralogle 1 l.M Faite dlvtr» » IW Ckraalqut locale t LU *&»fattoa* IuJKj,. ut L'AMI DE L'ORDRE » Abonnements pœtatm S 1 mois. . . S 1 8 moU. . . *.»• , ! Le» ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Bijlasre aan « Averbode's Weekblad » 7 Junî NUMMER 23 7 5y T-IFT (( Â aitsa A Vœrdekatboliekè^ vlaaiDsèeJeugd PRAATJES VAN HEEROOM. De boekweit op de hei. Wilt ge weten, hoe de boekweit op de heide gekomea is, zoo luister dan naar volgende vertelling : Sint Pieter trok eens als marskramer door 7t land. Zôô, meende hij, kon hij ...

  Aan mijn Urselsche dorpsgenooten

  ...

  Pourquoi pas?

  8m* Edition. PRIX : S FRANCS. Pourquoi Pas? Pendant l'Occupation par un des trois moustiquaires La Vie Bruxelloise de 1914 à 1918 ( Edition» de L'EXPANSION BEL®] I 4, Rue d> Bartahnont, Bmcfle» ...

  11.11, 11u, de wapenstilstand

  Begin november 1918 kwam een delegatie van de geallieerden en een afvaardiging van de nieuwe Duitse regering bijeen om een wapenstilstand voor te bereiden. De onderhandelingen werden gevoerd in een treinstel in het bos van Compiègne, aan de geallieerde zijde van het front. Veel ruimte om te onderhandelen hadden de Duitsers echter niet. Hun ...

  Seiten