Ihr Suchauftrag * hat 123 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Veurne

Filter

Tusschen Brussel en Leuven

N 13 Oplage : 1750- Aan de Krijgsovetheid voorgelegd April 191g TUSSCHEN BRUSSEL EN LEUVEN Onze vaderen wa**?n zonen van ons Brabant, ende vrtj 00k blîjven wtj ! O bînde cen echtc viucndenband ! Opstel en Beheer : V. Vangramberen, H. M. B. Chambéry (Savoie) Frankrijk. Al mat deze laatste maanden voorviel : het gedaan-zijn van den oor/og, het ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

Toegelaten door d© csnsuur, iv0 927=25.6=18 /VSA.AIND JULI = OOGST 1918 IS° 4-1-4 DE DORPSKLOK Frontblad voor de Soldaten van : Meulebeke, Beveren-bij-Roeselare, Zweveseele, Ardooie, Euddsr7oorde,Coolscamp5Eeghem, Lichtervelde, Wyngene, Gits. "Van ons jongens, Vnnf (iTi « s <-,rt cran « Uitgever ; L. Vercruysse, Z. 115 — 4. Redaktie: ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : 1.200. Door de Krijgsoverheid nagezien Nr 5. Juli 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vaderen waren vrij ende vrij ook blijven wij ! U, zonen van 011s Brabant, U binde een echte vriendenband ! Opstel en Beheei : V. Vangramberen, C. 48. 2e groep. Adressenlijsten. . ; ■ Wat een spijtige zaak die adressenliwestie ! Het verloop dey ...

Stem uit Gheel

DBNSÛAG 25 JULI 1916 N" 3 STEMUITGHEEL Sticliter en Bestuurder »ï. VK^'MEKieurS VERS CHÏJNEN ALLE M A AN DE DRUKKERÎJ DE KINDERS BOMHÛME, Nieupoorîstraai 10, Veurne. UITHOUDEN Het verheiigt ra<- z^er dat wn nu een hladje hehlirsi, om m et elkitutier in voeling tu I» ■ ij v^n, in dezn, inooilijke e« l'ituTrf iijdt'i) ou we zoo ...

Stem uit Gheel

STEM UIT GHEEL Sticlitei* en Bestuurder J. VEMUTEKSOTS VE IIS CHIJ NE N DE ALLE M A AND EN DRUKKERIJ DE K1NDERS BONHOMME, Nïeupoortsîraai, 10, Veurne. Jflengelujepig uoor "De Stem uit Gheeh. (àheel, 7-.cs maaniien onder Ouitseh bevvind Vrijdag 31 Ju!i 1914 Het was er 7,00 rustig. zoo sti! en zoo kalm. De lieve ?omerzon sebitterde zoo ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

Frontblad voor de Soldaten van Meulebeke, Beveren-bij-Roeselar Zweveseele, Ardooie, Ruddervoorde,Coolscamp,Eeg3ien Lichtervelde, Wyngene, Gits. Van ons jongens| ^ ^X'.t^ttHOiiever ; L. Vercruysse, Z. 115 — 4. Ons, Zonen van midden Vlaanderland Voor ons jongensî Redaktie: N. Dejonghe, Brank. Z183— 9 Komp. Ons binde een warme ...

Stem uit Gheel

WQENS2AG 8 mtl I£Ï7 Hr !2 STEM UIT GHEEL gtëehtçr en He*tuurder •?» V£«HrBML«iJfS CJ 9 aalrn. ét M. GSLIJS G 273'. 3* gr. VERS CHUIVENDE ALLE M AA WD EN DRUKiCERiJ DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, Veurne. 'gJan onze Gheelsche Makkers. Bij 't ing&an der lenle van dit jaar stellen w« ons vraag ;i!len dezijn \ve nu 't e nde ...

Tusschen Brussel en Leuven

N 12 Oplage 1500 Aan de Krijgsoverheid voorgelegd November 1918 TUSSGHEN BRUSSEL EN LEUVEN Onje oaderen voaren v?rij ende orij ook blijoen voij ! U, jonen oan ons Brabant, U binde een ecbte oriendenband ! O-pstel en Beheer : V. Vangramberen. H. M. B. Sa!rit-Lunaire, (Ille et Vilaine) Frankrijk. Jicin cialm. P. Gaëten Reynderx ( Wesem-beek) Ed^o. ...

Ons frontblad

i Maart 1917. Quantum potes, iantum ciude ! Ons FRONT-BLAD S4 IGNACE : ANTWERPEN Organe des Anciens et des Étudiants de l'École Supérieure de Commerce S1. Ignace Anvers Mededeelingen te bestellen : ( p■ AuS■ De Bniyne : aum. milit. C. 23o ic gr. E M . . \ Pierre Brusseleers : adf. C. i36 6e Cie Adresser les communications : | Jo^ Goovaerts ...

Tusschen Brussel en Leuven

Nr 3, Mei 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vadëren waren vrij ende vrij ook blijven wij ! U, zonen van 011s Brabant, U binde een echte vriendenband ! UpsteL en neheet : V. Vangramberen, L. 40. 2e groep. Vriendelijk verzoek de Briefwisseling voor ieder dorp ( adressai, nieuws, aanvraag van bladen, enz.) te doen met den vertegenwoordiger van ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : i.5oo. /£ ? y Do^r de krijgsoverheid nagezien D. iÇiy ig-x-x-8. V! >.vv. Nr g. Februaii 1918. Tusschen BRUSSEL en LEUVEN. Onze Vaderen waren vrij ende vrij 00k blijven wij ! ****** U, zonen van onsjfBrabant, XJ binde een echte vriendenband ! Opstel en Beheet : V. Vangrambcren, D. 128. II Ons voorgaand tummer lag ter perse, toen we ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

Prijs 0,25 Fr. MAART 1919. 3de Jaargang N° 17 DE DORPSKLOK Frontblad voor de soldaten van: Meulebeke, Beveren, Zwe-vezeele, Ardooie, Coolscamp, Eeghem, Gits Lichtervelde, Rousselare, Wyngene. Van ons jongens, Voor ons jongens. Redaktie : N. De Jonghe, Onderwijzer met ver lof Coolscamp. Ons, Zonen van midden Vlaanderland Ons binde een warme ...

Seiten