Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

974 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 06 Fevrier. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 08 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h12v40mm7d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Tweede Jaargan. Nr 12 5 Centiemei Grcnt. 6 Eebruari I M< ALLERLEI OPSTEL : ALGEMEEN SECRET ARIA Al OUDE HOUTLEI, 34. WEEKBLAD BEriEE'R : VROUWENSECRETARIAi PRPERSTRAAT. 17. INHOUD : Grootmoeders hulp. — Stof voor Gezelschapspraatjes. — Huiselijk* opvoeding. V. Bullen en Beenen. — Over Gezondsheidsleer. — Vai Viaamsche Kunstenaars : Fons Van de Maele. II. — Een Vriend. -Een Godsgericht in Albanie (4e Vervolg). — Lachen is gezond. -Sociale RedHivipheid irootmoeders hulp De kunstenaar maalde een huiselijk tooneeltje. In h eenvoudig vertrek dat dient voo werkzaal, eetkamer en keuken zit grootmoeder met drie ' hare kleinkinderen. 't Is breitijd. Fientjt stond voor een moeilijkheid, o liever zij was gezeten op haa banksken toen zij aan 't haperer en aan 't knoeien viel, juist aar 't minderen van den hiel : eer steek was gevallen. Het poeze lig ding ging aan 't broddeler maar, fier en hardnekkig zoi het met eigen overleg uit de wai geraken. Had Fientje niet ge-pocht dat zij de kous zou breier zonder iemands hulp? Het vie haar hard te erkennen dat zi haar neusje voorbij had geklapt Het zweet stond op het voor hoofd van Fientje dat verleger keek naar haar oudere zuster Deze glimlachte, bij het hoorer der zuchten van de in 't nauvv gebrachte breister. Fientje narr al haren moed te zamen en zou de hulp inroepen van groot- uiucuci eu uici vc*ii uc uiiucugcnuc opuioici /-\ngeia, uic z-i^n scheen te vermaken om hare verlegenheid. Zij stond recht, maar schemeren mijne oogen ? Staat Fientje recht in hare sandalen? houdt zij hare beenen en voeten niet avçrechts? Eilaas, wat zijn mijne oogen verflauwd door dat onophoudend boeken lezen en schrijven ! Mijn nichtje, met haar kijkers die dringen door een eiken plank, lacht met mijne kritiek op de averechtsche bf enen en voeten van Fientje, en verzekert dat de schilder zeer wel teekende, de voetjes zittende in de wijd gapende muilen van vader of moeder. Lezers en lezeressen, maaktet gij soms dtzelfde kritiek als ik, geloof me vrij : uw gezicht vervait als dat van uwe dienaar ; waakt erop, immers kreeg de mensch duizende haarkens, twee en dortig tanden tien vingers... hij kree; enkel twee oogen. Fientje dus staat voor grootmoeder en hare vraag schijr haar jong broertje te vervvonderen. De oude vrouw zit i 't voile licht van den 'dag. Zij toont de misgreep en d remedie. Fientje luistert aandachtig, let wel op de naald di den gevallen draad opneemt en op de goede plaats breng en viug verzeKert zij aat « net nimmer meer zal gebeuren. » De oudste zuster lacht en grootmoeder derikt : « Och ! litf kind, hoe dikwijls verzekerdet gij : Ik kan het ! en hoe dikwijls trok ook ik u uit de * * Wij wenschen dat grootmoeder nimmer aan Fientje ern-stiger en nijpender lessen moest geven dan ter geiegenheid van misgrepen met de breinaald. Missen is menschelijk, 't is waar, maar men doet best er aan tijds zijn voorzorgen tegen te nemen. Zulks hopen wij bij 't aan-schouwen der godsdienstige printei die aan den muur han-gen en die een christen huis- .Stnf voor (le7elschar)soraaties Als afweermiddel tegen zenuwziekten wordt door een Zwitzersch geneesheer het gebruik voorgeschreven van thee yermengd met gesmolten sneeuw. Met dit recept verklaart lij verschillende personen te hebben genezen, die reeds aile loop op genezing hadden laten varen. Naar het voorschrift uidt, moet men de sneeuw laten smelten en het aldus yerkregen water eerst goed laten koken. Spijtig dat de sneeuw hier nu geen drie vuisten dikke igt ! Mijn hoofd af, als ik het niet dadelijk probeerdç...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes