Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

374 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 20 Juin. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 18 juin 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8c9r20w18c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

rïr 31 20 Juni 1915 brieven te zenden a an de redactik van :: " ai.lerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij " de verkoopers " Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEiOLAO, Ppàjs 5 cenliemen Moogt ge ze?... « Schilder Karel van Bergen, die door zoo menig lustig tafereeltje « Allerlei » opluisterde, levert ons vandaag weeral een printje dat bij de voorgaande geenszins afsteekt Zusje en broertje, omkransd, ja letterlijk ingelijst in den kader van wijngaardblaren, ma-ken een duo, die den ouderen een zwaarmoedigen terugblik zal doen werpen op hun lang vervlogen jeugd en de jongeren zal doen snakken naar een der-gelijk smulpartijtje. Beide poe-zelige « bébé's » verbeelden wel de onschuld, de blijdschap, de levenslente, en geen twijfel of vader en moeder beminnen hen meer dan de appels hunner oogen ; moedig werken de ou-ders voor 't voeden en opschik-ken van hunnen « konings-wensch », beiden zijn den he-mel dankbaar voor hun dubbe-len schat ; fier en met zwellend hart onderscheppen zij de oog-slagen geworpen op hun schoon en knap uitgedost kroost, des zondags, door de wandelaars en vooral de wandelaarsters die min begunstigd zijn of beroofd misschien van 't geen de huis-kooi verlustigt; een lief lawaai-makerken ; met steeds gespitste ooren vangen zij de woorden op der voorbijgangers als : wat lieve kinderen, hein ! Nie zeldzaam vaagt eene vrouw, opeens droef geworden, eenei traan weg, bij 't herdenken van haar even schoon en ge zond wicht door een wreede kwaal aan hare liefde onttrok ken ! Vreugde en weedom, zonneschijn en tempeest, weeld< en armoede, ziedaar het gansche leven ! Vergeet zulks niel gelukkige ouders der gezonde en lieve kleinen hier gemaald en lacht ge thans tranen van vreugde om de aardige ge-zegden en onnoozele vermaken van Mietje en Fransken, er zouden nog wel andere tranen kunnen overschieten, bittere tranen van spijt en verdriet, om de ziekte, den tegenspoed en. God verhoede 't, de dood misschien of het weduwschap in de lente des levens indien er binnen twintig jaar weer een gruwelijke oorlog zooals nu | zou uitbersten. Maar waarom die sombere gedachten bij dit blijmoedig tafereeltje? Ha! 't is de ker-sentijd, en na twee maand die der wijntrossen, welke reeds schuilen achter de wijde blade-ren. Wat leventje ! Moeder gaf een telloor kersen om te deelen, en 't spel begint! Broertje zou wel willen onmiddellijk zijn paart krijgen, en er met de tien vingers opvallen en de dikste veroveren, maar zusje, als de oudste, verbeeldt de wijs-, de rechtvaardig-, en de gematigd-heid, en Fransken moet zijne vingers thuis houden en zal zijn aas krijgen, als een vo-geltje; in den open bek, waar-na Mietje op hare beurt, eene kers zal... profiteeren. De voorwaarden aangenomen, het azen vangt aan, maar of ae smuiparuj vreeazaam zal afloopen, dat durven wij niet zweren. Mogelijk vernemen wij den toegang der kermisfooi en de eindelijke vechtpartij om de « ramenanten » door een volgend schilderijtje van kunste-naar-kindervriend, heer Karel van Bergen. Allo ! Allo ! .À. . . k . . i .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes