Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

208 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Avril. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 20 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/639k35nf3b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgifcher Rurier ung ^ * I $11 (il|l|4i >•■>(■ Rfftetut ta Btan«> 'atiftcA 'an<* «.«mua»» intimai «o*e> ®!ont«j [ Mtnttttf SU G « 0 • S o • j • b t (Ai trldi?tai ifbegi Koifimitiag $•' 8 ° ' ' • • ' <") I «îdjctnt neigea* 8tet»ii»oo*eo Bn> on» jn et« StSrlifUiluna, «•(&' «# «tmîltit S'ericntu I |o fidjlïn gfii aamlangt «tngeiaaDtt Slauaifiiptt ton» fein» ©CWiifti 8btrnomuieii œtrtiro. [ ei"Aflaa»<i «ijliâ mb II V> une. V « CktitffttfteK «rtflrt «•»•«! M «ct».6tr<iî» l V Lr ~ ©et fejnfl feu» but® bt« 9»B«tiftaH«ii «bet «nt«« JBttrieMftelltti «tfolflctt 1B «1 tifl8»nl» bnt# M» ®oîl œonaiitd) ffl> (jetbf fliiogabeu Sit 2.75 jusiifilirtj 25 ©|. tSeBcttstlb (Relbvofl 50 ©j.) S n i < t o eit: 6 aefs>«ttcst« Jîeitc. I mm berf} 30 ¥t.. îiciae flnieiaen, ©otl 20 ®t~ Stidilootl SU $j¥ Sfl.ftain icil» Vit 2,50; Xljtutei, JtefSttS u!t». ISalidis Slcîlowe, monctliit) 75 4111 ïelcgtawra» flbt ci i a fiurterjtil.iSrûntl. SJaafBerbm&uiig: Ecuiïdtc Sent, tSciliicL 3Joîtjd)ttf»SoiUi> StSiitl Sit. 6 4. la{?i*iîcïtiîî. — Jtummer 200 J Briiffel, Somtfag, 21 Slpril 1918 ''«■wjLiiwcjawuc'wmizrj*»).TrminmMiui.il>t j— m. ij ■OT»rT»wmrr..»**«canE!»wBrTr«r>.-Tre>TTtt-wiii 1. toii. (A)- — 13reiô 10 VI .2 r, -»yr rai- if-y. gMt.v-y.iyjTyT wr*- f-rf T-WH ■ 111 ■ IIIIIH ueber 14 1/2 milliarden. I las «nfere lî-Bosfg leiiïea, WTB. 58crHit, 20. Sbriï. (KttiiïifE).) Sm ettêrrgeBiet fec-3 SRiitelmecreâ berfettftctt tmfere K^cote î e di § S a m p « fet n tt b ffittf @ e g Î e r bon guîcintmen_ettoa 25000 S3rutto= SegtftetsSaancjt. îhtfjerbcni ucvtîiïfjicie ctttS linfcret ll=Sootc ber SBifexta bie ftflîtj5fiî«&c U»33ootfafle ,,532 a b c ï c t n e" (149 5Br.= !Reg.*2tmncn) stni eine* mit gtoei 7,5»3ent. ©cf^ufeen betoaffitefen Stoettttûfffdjotttt mil $5îîSmotor «nb Ranîentetefira^ic tîitb mcàtit bzci Sîasttt ter SScsïJëtmfl ®cfans«tîen. Set SIxf beS Slbmiralîtûbes bet latine. rw. .Çattg, 20. Cïrtti.'^îe^r.) Slie Ïim-C'ê mclbet c«* I S ï t ft t o n i a: £t* nortoEgif^e ©anbeïSflottc ïerlor im I TOoitat Wl à r 3 34 $tf)iff«. 29 S-cE)'.ffe mit juiatnmcn ttut 13 300 I Stonrten tourbcit ber glctte ncu jitgeîiiat. Ser BerfaH feet cngHîdfjen SccîjerrJdîaff. f 3>et Bçïnnnte êrtûK]cT)e 50îûrinef«c6ucvft5nî)k€ S. G. Œ 0 r n « I f s tb t*rtritt im âpriïl/eft ber 3Î o-t i 0 n a I Dî c t> t c tt> beu f ©tobpunft, «ê fet, mogt: ttun ber .Çtrkg a««,icl)cn, toie cr h>oïïe, unedâlltt^, bc§ (fnnlanb fid? jd&lîitnitift barar.f cmricîjte, fid& fcfèft [ tKrîorgtn fbîtnen, urn mwB'Ija ^i-g ton frembev ^ufuljr ju j toevten. Çij^ftoûWdErcinlttS îwtiiHd} ittcvbctt toir. fo fii&rt ber l <tu3, uïtîcrc Seeî)crrî4a{t tn bev oltcn îvorm nie iciebcr <ntêû6cn fonrterti, l'iemretn ItKtbcrt bre britiidjra ^rtfeln funftig fk^cr nth ein«r ^nsefion auf bem SS-alJer- mie cu-f bem Suft» toege nû^mn mùfîett. 5j;i>ûlid>er!wife toirb bre fvloîte im# Saufc bfr 3<it b'w U-îïootigefûîjr betoâîiiffcn, a&tï ba^ tl * 33 0 01 toirb «_n c? i n 3 u ? a n f t fiii ei« Sont auSTcmî) nt>£)ân>gifleS 33-off ctttc f û r t e t I_t d& c Ttofcuitû fc-in, fo baft cin foM^s S5olf me» i !k«!3 eitte tôlltc? ÇxnrbelêfrciKîii fyti. Siiét bit flotte tft eâ, bie «é bent 8oîibe pttcenû6eï fyat fe^kn foirbertt umif.efeîjrt bat bal îaiti e§ in 5kjuf ouf bte f^Iotfc {c&lcn (affen; b'emt Q:û'ère { îéon ftor bem $riege ^o&«n Sseoffisiete ouf bie noUtpe ©iffloft3« I ïeh Sitglanbê &htijtcfo;efeti. Sic fôu^ten, bot ber gloMe eine I jrô|ere aufgaôe 8itf«toie{«n tourbe, aïs iMcnbctne 511 Iofen [ rniftanbe t|l. 3îiemal? borner tn ber engï-ii'cïj'en ©eî(^ttf,îe raar bie I (?!t>îiî mtt ber SlufgoBe btlaftct, ba1? 2anb ju fcertcibbaen u«b, ba l es feI5ft itKjjrcbitîiib tft, mît gufuijrett ju eerfefjett. S>aë ift irai t toitb etoc<ê Unmôgït#ê5 &leiben. Ile netieMliêit fcamOflrtleti Ifttpîffg m M 19.' Sf^rtï. Çtt ja^rcietot. fiets boit gro|ett Sntbfeit I gWtû^tcn Itifirtifctt t"cr|ud)tcn bie grnttwfcn no-rf) tagdam; ge» |r£i«tiît îHuertatigfett W« Ètutfdjcn ait! ibten ero&erte'n Stellun» | §e« omerfetts ber £lrû|e Sftll^—TOorcuil ju toerfen. ïroô ber ruan<Çt?i!>! buttfi$efftbrt>cn 5In<jriffe îottttte b«r 3'*11 b ttur bor= i «Derg_ef)ettb t« uwiere Stellun^ etrtbrtn,;-en imb tourbe fi ti e r a ( I I ju-4 a \ " c «® e fi e n Tt 0 % getoorfett. 6r toieberbotte J wûkt fettte attgtiffe mit lltttcrîtiif?itttg t>o« Sauf?, tourbe I ^ tfftîoS abgetoiefen. Emi Sauf btieB in If Ceirtf^er |>artib SSott ÎDHttag <r& mu§tc ber 5 c 1 rt h ittfoïoe fettter i 2»®* vuJr,£n .^^^'Sen 53 c r f u fi c feine îîttgrtffe ein* E tKlïen bte Shtiïïerâtritigfett &ielt jeboâ euf freikn Seiten im un» | btœtr&trter Btàik on. * I tu ^îïB'20- ^brtî. SSfrtcbitrîtflttçT ïw; ber frattjofiîcffen I S?3tlLi"c?'Crn' ^'e b e«u t ( tîj c SI v i i 11 e r t e, bie &i5f)cr nur I ote «tfettoflonlinte bon Simien? bcfdjofe, rtttititte&r aucf) bte I 8 1-51 y.0 ro*te Ntt S m i e n S b«{^ie|t; jablret^e I «Tiwiter [ewn flctôîet pber bertoiuibet toerben. ' «i. ï" 20. Stbril. CÇrip.'ïflcçfr.) Eittem S^eridjt ber peuioe jïottçrbaniKbe Êourart jufo!«e ffein Setrnî feti fie&en PSH 'VÏammen. îîacb «ubcrlaififlcit gijatjunflcn batte bte iMtWe «ïtiHerte tn ber 3«t bom 1 0. b i î 1 6. 21 b r i ! m e b r «sL «L1 ï.'r-l,llion ©lattaten in bte ©trfbt gefcbleubert. K.» ®t^t ficbt auê mie ein flttdjbof $4e ©tra|en finib unter « i""îern ^CT ^ôuftr beridjimniben. M» ' 2 m ®5,riî- ^ad) eincm bieitgen Sfatte erfâîjrt î.^ûriS, îwft ©îagrcgeln ^etroffen ftnb, 11m kea Vnnlil s.11Lb.'e ^ * 0 to I n * gu fifftcfcn. $er ïïitniiter ?1 • ^rtoatbereine aréetten piammen. — $ie fit 6Atitiu«iUîl ,|o6tnrW mit gro&er 2Re&rbeit gegen #»« ©o) 1115 u n r ii)Ut Shiîtûlten erflart. Die fiâmpfe an ber flanlirifd^cn Jronf. f k» J5" ^ flanbrtf-^n gront berftarfte ftdà I ^ îl'bet.tcnb »on ©tunbe ju ©tunèe. Q'n bem îim I tt'Uf3pern6ogen gemann ber B Lj fi r i r." ^"fliânbern unb SSeSgtern SRaum. I fcLïLi V. « L o-Î^j '4ettn bi« bcmniatot anglo» îïir^K ^ fâkïitûttb. 3}0^bem ^aij&§ Sînnre f lélr.At ®eIii"btge»iîtn ber Çtenbeiav F icïHfrt ^ ^t«bet berge^en mufien, er- ZmtiïftL?* t ïX Sage, jonfoent audj b-r SReft I fc?» îrft^1 »rcx |t'8Ianb bon! ber Slufopferung unb ï bon fle&îieben ift, toeniafteng ben Se[i(5 I ttôiia? «fi :fiIa,rcn; ®,eje toirb burc§ ©efanaene 6c» lôiiiL» TiinWi ' ' ,Lfl e ^r|U(^te (SttfllSnbeT mit èiffe îran< F BmT J« n »f" "lorenen^fibenrucî;n mieberjuerobeni bot ^«tirf» *5 Ç^'1 Scflanten gtitrm bereitehe !.UK8éfeu«• Ëtne jum Slngriff bereitacftellte «Wtr ÎWfct«»r toUï^r rbuï^ ben 'îfinnen éorfto^ K gerfprengt. ®ie tap- m rnb J5ll,'^i ? .u,'^êo^t5I'.unfîenr nur ait§ brei Oîîijic-I ^ Çeglettmannidbaften beftanben, nabmen 46 TOann I '^ jieft Bm mitieq bîrfu^i |xs j&eg* I Der deistscîie anitliche Berlcht. WTB. GroBes Hauptquartîer, 20. April. WestHcher Kriegsscliauplatz: Auf der, Schlachtfronten bîiyb die Tatigkeit der Infanterie auf Erkundun^e/n beschriinkt. Starker F e u e r k a m p î foei W i j t s c h a t e and B a i ! 1 e u 1. Zwi-schen S c a r p e and S o tn ni e lebte dse Artiilsfiotatigke.it gosen Abead auf. An der A v r e nordwestiieh von M 0 r e u i î bïteb sie tag'subsr gestei^ert. în dea V 0 g e s e n siidwestîich von M a r k i r c h brachte ein erfolgreicher VorstoS in die îeind-lichen Graben Gefangsne ein. Von den anderen Kriegsschanplâtzen nichts N'eues. Der Ersfe Generalquartiernseister: Ludendorff. tter einen neuen 2Ingrtff, ber im beuîfcben fÇeuer bôfltg gufammen» bradb- Sïu$ »on ber frif^ atiqeîommetten 28. franjoliîdbeit Sibiiton madjten toir eiitige ©efattgene. SuS bem ^ambf bon SBijfûfyate totrb na'ètragîidj noeb bie Grbeutung mebrerer ©efdbûëc gemelbet, barunter einen 40 3entimetet> ttttb jtoet 30 ^'mnu'eï'ïïîorfer. Scrïtn, 19, 3ïbï»î- 3<ôrblid) unb norbtoeftlidj bun SBtjt» fdjate murben um 10 Uhr 15 bormittagS feinblidje Se» reitfîelîungen jum Sfo^riff erfannt. Sofort nabm bie beutfd^ Slrtiflerte bie bicbtmaffiertat feinblidjen Shrfonnett unter SS e r n i t u n g § f e u e r, ioibafe ber geblante feinbîidbe Stngriff erft \y, ®tun>be.n fbater einfe^en fonnte; bann tourbe er reftloâ a'b ge ftp I a g«e 11. Sie 55erluftebeë geinbeê finb bier a u § e r « getoobnïicb fcbtoer. ©âbrenb auf unferen ©teîlungen um ©ailteuï Ie6bafte3 feinbticfjeS Hrtiiïeriefeuer fag, bas befon» ber§ toeftïicb SDÎerbilte fi^ erbefiti^ ffeigerte ùrtS> je:.ttoetfe, grôfete ^eftiirîeit annebm, brai^en bie kutfdb'en ©to|trubben bei fRuebuSStnageinbie feinblieben €t«n,jriflen ein unb feradjten bter ©efdjiiije unb 40 ©efangene mit. Slufier ben 600 ©efangenen att§ ben OrtSfâmbfen 5ei ÎÇeftubert unb ©ibendji) tourben 19 Offi» jiere eingetra^it unb eitte {jïc&c Eujabl SKafc^iitengetoebre et» beutet. î)\z U?rbienffe ber S'ernfpr^er. SBetltn, 19. 5Eb"I- 9îebctt bem (Srfolg ber beutfcben fiambf' front terbknen bie Seiftungen ber gernibredbbebienung befon» oere (frtoiibnung. Stbgefe^en ba bon, bafs fie ju toteberbolten SOÎalen bei îlnartff unb 33erteibigung su ©ctoebr unb ^awbgranoten gre:» fen mu^ten, b/'ben ftdj bitrtb ibte Uncrfdbrodenbeit unaabltgemale bieic Sunberte ibrer iîameraben oui gefôbr» It^ett 2agen errettet. @0 trugeit fie bet ber jitngften ©roberuttg bon 0teenferfe nitbt am toenigften baju bei, ba| ber eriïiirmtc Ort gogen aile erbitterten ©egeitftb&e bei ftetnbeS gebaîten tourbe. 5Kit bem bereinigten Siegtment§ftab toaren fie unter ben evften, bie in bie ©tabt einbrangtn. ^Ibre ®rbbtrof!en auf bent Sftiicîen, tbre ^Sftcn ht ber $anb, bttrtblkfen fie ben feinMidjen Êtjenbagel. bie SUÎnnition ber ftnfan» t c r i e ïnabP tourbe itnb bte Slrtiflerteoffisiere au§ ber bor» berften Sinie ibre 5?atlerien 5ur ©ntfaftunfl ber infanterie auf bk tn bid)ttn SJÎaffen anfturmenben engltfcben SKeiben rtéten toolîten, ft e 111 e n fie trofc ftârfîten feinbftdjen %eutxè 0 i e Serbinbung b«ï- ^mmer toteoer jerriffen bie tn bie ©tabt aefdtteubertcn engltfd&eit ©rattatert ben ©rabt; bo^ unermûbli^ ftûrmtat bk gernfbtedimannfdbaften bureb bie ©tabtruinen, beffer» ten bie jtrftorten ©MJIlen au§ unî> bermoôten tn levier ©tunbe bie Serbinbung mit ber batterie berjufteHen, bte nunmebr bie feinbïid^en ©turmEoIomten gerfdE>ofe, fobafe ber Ort gebaîten toer» ben fonnte. Sie tnûîfeti fûr bîe (Ettglattber blttfen. Serliit, 20. Stbril. Set ben kfjteti flâmbfett an ber 8 b S « jSfront tourben niebrere franjbftfcbe ©ibifionen unb fiarfe fraujôjift^e 2£rttlïerie aud) auf biejent ^ambfplaij f e ft g e ft e \ 11. ©te tourben htfolce ber brktfcpen 9îieberlag«n unb auf ben brit-ifd?en ^ifferuf eifigft nacb glanbem gebra^t. 5Mb«nô furj bor ber Cffenftbe auf franjBftfcb«S $ratigen bie Êttgîâniwr ibre grmtt bi§ iiber bk Oik berldngern mu'gkn, fkben nunmebr itberaîl toieber fran^ôîifcbe Srubpen an ben §aubt» fambffronten oen S'-obon bié tn bk @e;enb Sajebroutf. ^ud) unter bem Oberbefebt be§ ©enerafë go^ bertoenkn bie ©nglanbet bk franj&iifcben SMbtfiotteh nadb ibrem SBelieben unb fe'len fie ^enau f.i toi.» bie Sren, ©ebotten, ffanabter, 2îit|ira(kr umb 9îen« Hetdttber fktS an bent SBreiwtbunfte ber .jro^en iîâmbfe ein. ïïfrit feortiebe toerben bte franjofifdjen Srupben baju be« ftimm't, bte f d) to i e r t g ft e n © e g e n ft ô f; e ausjufûbren. 5>a-bei erïeiben f« naturgemag befonberS fc&toere, blutige ® e r I u ft e. WTB. SJerlitt, 20. 51j)ril. Sa.g unb S^ad)! ïanten bie cttaliicben ©ambfer mit fr;fd;'Cn ÏDiamrfd^ajten ii ber o en Si a n a i, um bie ge'Iiât.eten 2 in i en in grcnïretcp tokb:v aitfjufuîleM. ®ie ©iite bc? èrfaÇes toirb febedb balb itt ben beutfdjen ©cfan^enentagern erfennbar. ®ie SJianmfdK'ft'en, bie t n lester 3e it g e ? 0 n « g e n eingebracbt toorben fvnb, finb niebi meï)rûu§gefuébte f r a f t i g e â tt n c r tote frûber. @§ finb btdntebr foirat geit<= ferre Verrai:rit-cte- tmb iungik SRcfruktt, bie nur toenige SBodjen Sluâbiîbung bin?er ficfj boben. Sie ft) tiligft berbei'efnbrten S?er= ftârfttngcrt toerben £ols itber iîopi ht ben Sampf getoorten, obne meuiafteng in ber $<CTfon ibïcr ?û!'rer ùb-er fren mabren gtnnb ber ©cblndjt itnterrid>tct 3U rrerben. ^et^t râcbt e« îiS), baR Qrng» lanb nid)r fd)on frûljer jur 3cit b»e? ruffiiden 3niawmenbrudEié§ bie bamalê wn Jsranfrttd) o cria no te ®erftarfun'g îitr ben Seften îicber ftellte. £>eute Tomnit fie gu !>at._ Sie £1 aub 11 a ft bc? .?t r t c g c § îiegt, tote itt ail ben bcrfloifenc-n S!ric;$fabKU, nod) i m m e t au r* ben g r a n g 9 f e tt. ©îeidfocit-ig erfdjtocren bie fortgek^ten brtitfdjten SlidKïififiCE im neitçvt ©ntàtte^tnera» Ft<ffimuî f?itte ?(uf M- mm. WTB. SSerlitt, 20. StyriL (Initîtd).) 2ï(S§ KrgcbtttS bet 8. SrtcgëcntfetÇe 6etragt ttas^ bfiît £>S§(isï feotltegeaben îO?clbunge« o^ne bte 3 u tn Km® taufd) g e tn c l b e t c n alictcn S ï i e g & a n l e i f) e a 14 550 «Ifâionen SKart. Sîcttte Seiïaitîctgcn f 0 to s c ein Sctî &es S « î b,» ^ e t ë) n w n g c tt, fiie ïbd^e bic 3ïîcf3«K"9ëfrtft crft «m 18. 3J3ot 1918 û&Iûiift, fte^cn noc^ (ttiS, fobag b«§ ËvvcftttiS fid) ttod) erp^en toirb. ben ittîberç,îgtîî;iicf}eït ffirfol?ien uttferer ©ecre gefeiïi ftdj bantH cinc ttewe àsettoalti^enbc Seiftuttg ber beutfdjen (Mbtoktfsijûft. Sie getoalti^en (gr^ebntffe ber fri't^erett Sîn» letfjen nod) toe.it {iBcr^oïenb, ïent fte alîer S93elt 3eugnl§ ab bon bem «ncrfdjiitterkn (ftttfrfjtuffe beê beutf^en SOcfEeâ ftanbp^altcn, folonfie ci uoti$ ift ttttb bott fetnem fetfenfeïtett SBertratten auf eitten bolfen ettbgultiçjen Steg. SSâbrenb bier tm SBeften fid) STcidioncnbccre hn Gtttfdbetbungl* fambfe pegenuberfteben unb unftre fieggetoobnten Srubben auf bhitfp.'tramtm SBoben ©ebritt fitr ©dbritt bent ©iege naberrûden, (cufdben toir binter ber gront unb unfere Sanbileute in ber Çeimat in atemtofer ©bannuna jeber 5îunbe bon neuen §elbentaten mtt greube unb San?. Unb boeb ift e§ fein untâtiaeS ?Ibtoarten, foti» bem ein fraftbolleë, JjIanmfifeigcS §anb»tn=f>ano»arbeiten mit bett Kâmbfern bort born. SIKcg ©inneit unb ïracfjten ift barauf ge» ridjiet, einen ber grofien Obfer biefe§ 2SeItbranbe§ toiirbigen ÏÏ.6» fdjlufj b«rbeifftbren gu belfeit bureb Sîrbeit im Sienfte beS SSatet» lanbcg, ebetrfo toie burtb Çergabe bon ©elb gur Srtegfiibrung. Çfn betbem bat ber Seutfd>e nidjt berfogt, unb ber neue getoalttge gtnattgfteg geugt bon bem unbeirrbarcn Obfertotllen aller ©djitbtcn beê beutfdien 8oIfe§. Ser neue Slieknaufmarfcb be§ ©elbeS, art bem ber reidje Qttbuftrieïïe neben bem ïletnen Êtnleger bet ber ©barfaffe rntter bem S3anner be§ 5{5atrtoti§mu§ tfilntmmt, fte^t binter oen fieben borangegangenen an ©rofjartiafeit nodb boran. Sîetn (Srlabmen, feine ©leicbgûltigfeit mai^en ficb bemerfbar, unb eS ift uni unerfdjiïtterlidje ©etotfebeit, ba& un§ ba§ ©elb, oijne baâ natitrlidb fein ©nbfieg moglidj ift, nte auêgeben fann. fÇaft 73 SOîtIItarben SDÎarf toaren fdjon bur^b bie erften fteèett $ricgê<tnleiben gufammengefommen: I. 5ïrteg&ankiï>e 4,48 ^TciUiarben n. „ 9,10 „ . i 1IL „ 12,16 TV. „ 10,76 V. „ 10,69 „ il VI. „ 13,12 vn. „ 12,62 ©krj't tritt ber jeèîge SrfoTg ber VIII. Slnfeibe mtt 14,55 Sfttfftar» ben, bte un§ je^t çelfen foEen, audb int SBeffén ben ©ieg gu errtn» gen. Saê ©efamtergebni§ aller ad>t Slnkiben oeiâuft ftc^ oentnad) auf 8 7,48 501 i 11 i a r b e n. Sa§ finb ©rofjtaten, toie fte in ber ginnnj» unb 2Birtfd>aftëgcftbid)te aller 3citen unb S3ôlfer unerreidbt bafteben. 2)îan totrb tn Éttglanb unb granïreldj bergeb-Itd) mô) abnltdjen Grfolgen Umfdb<iu balten, tee Becle^tîsts Des ^fliîtùlfdeîî lfenfr«illlif? g. t?5ïn, 20. Stbril. (^3rib.«iekgr.) Sie.5îôlnifcbe geitung (âfet fid) auê SSerltn melben: 2lu§ bem fvaag berlautct, ba& ber 5? e t b a n b, getrieben burtb bte ©djiffSrauntnot, unter ber er leibet, ben S.1 e r f u dj ntadbf« toirb, bk tn b 0II â n b i f â) e n ÎE e ( 0 n i e n (iegenben beutfdjen © dj i f f e toeggttneb« nt e n. ©eoebeneitfatlî a u obne bie 3 " ft t m nt u n g ber bollânbtfdîen-Sîegierung unter Slntoenbung bon mtli-tarifdjem Srucf. ©ê mufe gtoeifelbaft erfcbetnen, ob bte Sîegieritit» gen beâ S3crbanbel in ber betrfdjenben 9îot foswit gebett msdlen, Çollanb in ben iîrteg gu tretben. Ste SBegnabme beutfcber ©çbiffe, bie tn boHanbifeben çafen ben boflcn ©djufj beë bo(!ânbiid)ett ©t<Htte§ gente&eu, îomtten nur unter 33crle£ung ber bol» lattbiftben ©ouoerânitat burd) ben SkrMitb burc^ge» fu'brt toeroen. SIHerbinfë rcixb ber' 3>crbanb nadj ber bisbetigen." .Çakung ftollanb'ê nidjt tm Unflaren bariiber fein, bag bie bol» 1 â n b i f di e 31 i g » e r u n g fid) eine berartige fdjmere 5.!crkfeting ibrer ?ïeutra(itât n i d) t g e f a 11 e n I a f f e n toirb. Sentt ht .^ojlanb tft mebrfcjçb auSÈrûdïieb erflart toorben, ba& berienke alS' .&ottanb§ geinti gelten toerbe, ber bte bonânbifd^e ©ouberenitât oerie^e. Siefe Suffaffunfl toirb ptoeifetloê audb bie ^ûiiung .^ollattbë im borlietenben galle befttmmen mitffen. * ** .Çaan, 20. 5(|>riL (^rib.-Sekgr.) Ser © i r 11 ï ber &oiV (ânbifdjen m u n : t i o n § a r B e i t e r bebnt fid) allmcli^ toettes auS unb umja|i im Slugertbltd ettoa 4000 Slrbeiter. Ser 33un& aer ©taatëarkiter ^at fi-eft^ioffen, ficb nitbt am ©treiî gu beiefe ligen. ■Vjaag. 20. 9fpriï. 2Sie bas S0rrefpo«5>en3Bttreau mittetï^, tourbe b e t f f e r, eincr ber gitbrer ber Kbolutionâren îosia« tiftifdben 'Çflrtei, 0. e r b a f t e t. Sie SS-erbafturtgi bùrftc ibre, fad;e in ben iiiuùften Unrubcn in ber SRefibengftcbt babeit Sfaafsfefrefar t>. âu')!mann franf. Berlin, 20. 2ïprtl. Ser ©taat§fefretar be8 Slutofirtf^eiï ?lmte§, Sr. b. ^ùbfntann, bat ficb, tote roir bô^en, auf ber SRutfr teiie bom ©rofeen ^auptguartier eine §alsentgitnbung gu« gegogen, bte tb" genbtigt bat, bie fitr beute anberaumte Ses f P r e cb u n a mit ben grafttonéfiibïeïw gu b e r f ib i b 1 &e,tt unb att'î argtlicben JRaf fûr einige 3eit fea| gfetî IM.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes