Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

418 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Mars. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 10 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k06ww78k4k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

<£tjïe Sfegabe (A) pretg 10 pfennig Belgifcher kurier £5ruffeîeis f£à$e&$eifung ®er Seïgtîdj- SuEtcr crfc^cint iit îBtuîfcf ioglicfc (autf) ©otttttûfltf) jtoctmal (bie Suégabcn A uttb 3). $jc érftc Çluôgabc (A), tu bcutfdjCE CEfdjcint jeben 9ia$mittûg. ®Eûtté= fecttogcit blcfcr Vlusgabc 2>tcitôtûgô uub grciiagîi „ieïgifd)CE Silbcr=.^urict". 6onntûgé „$tc flrtcgsfcoît" $ic 3*°ci te Slusgabc (B) Stëorgcnausnûbc itt Iatcinifd}CE Se&Eift ctfc^cînt pfyxc 33ciïogcit. (Sinfenbungeu finb itur ait bic Sdjriftlcitnng, ni (fit an cin^clnc ^CEfoncn 3U ridjica. Suc unbcElangt ciitgcîanbtc Wûttuffrtytc ïann ïctnc ®ctoaf)E ùbcrnomtncit tocrbcn. $ce Scjttg lirait biiEd) bic ^oftûnitûUcn obet burdj unfere 33crtr*c6f5flcUcn «tnlgcii. ^ejaggi fcreië monailidj Sluagabc A: 9».2,20, fluôgûl&e B: SR. 1,80. Eeibc sufcmmcn 5?î. .î,7ô. Sîit;jctflc» toCEbeu uur fiiE bic bcibcn Slusgabcn gufamtnen mtgcnomtncK. 3cifc ^ $?v 3leMûmc 3R. 3,50. £cIcgrûntm = 3tbEcfïc: SluricEicits^ruifcf. $<m!bcrbinbung: 2>cîitftf)c Stanï, Sriiïfé!. <2<JEcrf)« ftunbcn bcE ScfjEiftlciiUttg: 11—12 uttb 5—G. fôcfcfjîiîtsiftettc Sîriiffcl: (SoEtict bc ©rcjsStEaèc 1. 23 ce lin ce SdjEiftlcit. u. tycfôâftëftcUc: SScrlin SW 48, SSHfjclmfit. 8. ScxnfpE. Xoflcnb. 133-145. Jïummer 68 | Brûffet, Douttersfag, 9. 2ÏÏdt3 1916 M I II 2.3crt)rgang (Bifolgteidiet Bîutmangclff roeftlid} èer laa$. 5$ Offôtete, 3277 îlîap gefangen, 10 ®efd)iil}e etbenîel. Die Sâmpfe im Beften. SBaljrcttb ï)tc Sage Dont 4. Bis 6. itidïj auf ber 3c û x b f r o n t Don 5$ c r b tut tocftlidj ber SDÎ'aas Ibct lOcort §omfttc mtb Gôtc bc l'Dic, fiiblidj ber .'pbfjc jtoifdjen bent SSaïb bon £>arbaumoitt unb Souauntoitt, aut Dftranb ber Eôfçs rSotraittcs uub iit ber ïSoëbre^SBcttc uur meïjr ober tocttigcr IcBIjaftc 5lrtiffctiefàntï)fc Bei £ag u«4) 3îac()t, aB» çîcfcfjen boit gegenfeitigen .Qufantmenftôfeeit ber (Srïmtbuugê» ytéteituttgeiî, Bradjtcit uitb uttfcrc ©egtter Bcïjauptétf, bafj xtnfcrc gcïbgrauen ant Kubc ijjrcr Sraft féten unb itidjt nui; ifjrc crobcrteit ScEungeit nicf)t Mjauptcrt ïôuntcu, foitbcrit ©fiicE fur Stiid bcrlicrcn, Ijabeit uitfcïc tit ber îiJoëbrc-(Sbenc îampfcnbcn 3îegimeitter nidjt jit mttcrfcfia^cubc SBov-ietle crïuugeit, inbent fie nad; Icbljaftci' yirtiHcrictatigîcti 'Sicnstag frûf) mit ftûrntcni}er §anb $ x c S n e s etnt SBoëïjïc, ben jeïjv in t à) t i g t n «v;: ito l'cnj» u Jt t { ber Ôlctfc 'f xsJ ' ' 110 % c X b n n = ^oitt-à ^Jlouiioii^tatn^vcsncôsXouI • gc= îtommen unb mcfjrcrc I)imbert Oicfangene gemac^t — ciit hictterer gofffdjrtft iit ber Hittïfammcntitg ^Bcrbuns unb ber Gôtcs lorraines. 2Str crï;oïtcu baj11 nad)ftet}cnbc télégramme: Jfanjôfifrfjes ^UQcfiànbmô beutfdEjer gtfoîgc. WTB. Çaii?, 7. yJÎQij, §abaê melbcf: S)er gcinb jêigt nod) tuuncr auf bent liitîeit STcaûêufex b,cu ïjartitacEigcit SiKeit, unfere Siuieit 5U buvd;6rc-djeiu §cutc loiiîetc feitte fdiioere ÎÇittUaric unb fciite S'itfartteéfe» ïantjjfc bcrbojjpeltcn |td) jluifdjcu S é 11) t n c u u x t uub ber 3Jtaa5 itt bent groBctt Sïnie beâ ©ttontes ui3rblid; 35crbutt. 2)ie ganjc fôegettb ift uûcrbicg beit bcutfdjcit 95crfud)cit giiuftig, ba bci^ 3(u-loac^fett beé ^uîfef, ber au eiitjclûcu ©tcHeit 3000 i"!)?cter bveit lourbc, ba§ Snt ùberfdjiueunut uttb uuloegfaiit gemadjt ï;at. 2(u§ btefcm Ciruitbc ntitêtcit toir baê 3) o r f gorges Qitfgebcit unb m ber9îad;t aud) bett § it g c 1265, uut uns fcft iit jur Siertctbigung ntcl;r geeignete ©tettungeu fect M o r t $ o m m e 511 berf^ansett, bas ttodj inttitcr bent erBittertften ©turnt 2î5iberftanb leiftet. Oeft» Itd^ ber ïïcaaê berfudjte ber getub îtaob ciitent gcirnfttgcit S(rt;ï(c= rtc4îamt)f etneit §anbftreid) gcgett unfere ©tclluitgcit tit ber Gcgettb beâ ©el)b(5cë lunt § a r b a u ut o n t, bod) oljnc ©rfolg. Qut 2l6fd)nitt bott grcôitcà ntd)t loeti bon Seè émarges Çeganu int Saufebes Sages eiit ftarfer Qnfantcric^?(ngriff, ber bent Jyciube erlaubte, uni bett 5)3reis ini3rbcrifd)cr Cbfer in b||'-.2)orf einju» brtngeit. Sas ^utereffe ber ©d;lad)t bteibt jei&ç| auf bas linfc ïlîaaênfer uub bett iUcaasiuiufel norb(id) boit SKçrbuit-foi'tgeutrteri, too bie Scutfc^cn oîjtte '3^cifcl bie aujjcrften Stuffreuguttgeu utt= ternel)mcn toerbeit, bte unfere tabfereit 2krtcibim:r Soie bie frtt£jc= yctt, 3imtcf|te gtt ntadjett Bcfcfjlicfieu tberben. Berbun «m |eben ^5reîs fyattew. 23îïtt, 8. iVûïj. ^it etitcm „$B c r b u u S U m g e g e n b f r e i" iibcr^ fdjïtebencit Scitartifel ntaijut .v> c r u <' iit feistent blatte „2 a Victoire" jur grofjten SBad)fani!ett. iOiit fcfjar'fcm Eàbel tbeift cr bie ®crfutf)c ber greffe, bie 33cbcutiiitg bon Serbun unter ber SSctonitng, bafj es feitte fteftungeit mel)ï geie, ju leugncit, juriid. 33te ïattn malt, fclèft mit baï s^u-Bliïunt p fieruijigcit, ifjttt foïtfy: SïlBentljçiteît bormadieuV §erbô jie^t gnnt Sergleic^e bic atjulidicit i)?anober int Étt= guft 1914 be^ttglid) beS Bcbroï)tcit !paris ferait mtb ruft ans: SBerbuu ift ïjeute ettt ft)ntbolifd)er 9îantc; feiit ^erïuft h3iirbc fiir unê eiite moralifdje .H a t a ft r o )/() e g x b § t c r 2 r a g to c i t e fciu. 9lcnt, tteiit, SSerbun ift fiir uns ï)euie, lria§ 5pariâ bamals toar. iteitte @afuifti{ faitit uns glauben mac^en, bûfj feitt 33erluft cine Satfadjc boit unter» georbneter Sebeutung fei. 2Ber fo etioaâ urtfcvn gûlîïeru in ber greffe bormadit, Bege^t ein 95èr£)red)en pegen bai. Sanb. ©liîàlidjerinetfe tnei^ unfer ©eneralftab, bûfi cr SSer^ birn um jeben 5preiê ïj a 11 e n mufj. 9Jîatt I)bre aifo enblid) auf, taglid) itt bett Statteru gu fuggprieren, bag ber geittb aucf) anberstoo furcfjtbare Stngriffc inadjc. ïSIinb, luer jtic^t ficfit, baf3 M SSerbmt aKciit mtb uid)t lno aitbers es Qcgcntbartifj mit bic (Scf^tdc graufvcid;5 ititb Gitro^cts gc'ijt. Det beu!fd)e amf(id)e Bericî)L WTB. ©rofjcg Çau^tquarticr, S. "Marj. IBefttidjer âriegsfdjaupla^. fâcgen bic toott utts guriidcro&cïtc Stclluttg oftlid) beè ©cpftcê 9Ji a i f o u b c <î ^ a nt ^ g u c fe|ten bic gran= jofen um 10 Uljï ûbcitbë jurn ©cgennitgriff on. Sint rec^kn gliigel iotrb noc^ mit .•panbgrattatcn gctam))ft; fonft ift ber Stitgriff glatt abgclotcfett. 3luf bem lin t'en 9J{ a û s u f c r tourben, um bett 2ltt= f^tuê on ujtfcrc récits beâ gtuffes euf bett Siibpngcn ber (Sôtcê Salou, beê î^feffcrrttrfcttâ unb ber 2)smauutottt borge= fd;obcncit r.cuc»t Aiittiett ju berbeffern, btc SteHungcit bes l&eiïfèit sScïtetx bt»} ^ it t'î'tls's 95 a c ë, untcïfiatb bon SBétrjiitcourt itt cincr Srcitc bon 6 unb citter ïtcfc bon tnefjr a(s 3 Sitometer geftitrmt. Sic Si'ôrfcr gor g e s uttb 9i c g tt é b i 11 c, bic Çb^ctt bes îHaben= unb Cumicrcs=3BaIbcs fittb in unfcrcc Sanb. ©egettftijfjc ber granjofen gcgctt bic ®iibtattbcr biefer SBalbcr fanbett blutige Slbiocifung, (gin grogett îeit ber iBefatjuttg ber gcnanntctt StcUungcit îarn um, cin unbcrJbun&ctcr ïKcft, 58 Dffijicre, 3277 9Jîann, tourben gefangen gettommen. 58 Dffijierc, 3277 ÏWaitu, lourbett gefangen gettomatest. SIuBci'bcm fhtb 10 ©cfd)«f,c unb biel fonftiges Sriegëmaterkî crûeukt. 3n ber !ii5 o ë b ï c iburbe ber geinb auc^ aué ben lejstett .Çanfcrit bon g r e ë tt c é gelborfen, bie ^a!)ï ber bert gemadj* ten Gicfcttgenett ift auf 11 Cffijicre, il&er 700 59îann geftie= ge'st, ciîtigc SJîaf^ûnengctcc^vc iourben er&eutct. iïuferc glugjcuggcfc^toaber betoarfett mit feittb= ïidfett Sru^en bclegte Srtf^aften îbcfUtcf) bon Scrbun mit ^omben. OefiUdjer âriegsf^aupîa^. Sic Gifcnba^nftrctïe S j ft ^ o to i t ftfj i (fiiboftCîc^ bon 83armtotoit)d}t)*2umintec, auf ber {teirferer 0oÇf:tjr£«^r beobû^tet tourbe, ift mit gutem Êrfolge bon uîtferen g(ie= geïît ûngegritfett toorbenf Sût Htefjreren Stetten ber gvont tourben ruffifrije Ziïh angriffe ûbgetotefen. Ba{f'an-âcteg5îd)aupîaf3. 9îicf)t§ 9icuci5. 0 6 c r ft c § c c r e § t c 11 u îj g: jwtjkLA^waa^Êë^TOtOTâHiMaMiBâBiipi^ wrnii.varwn-h.Tt %lnUagen gegen bie franjôfifdje fyeeviïsMïma. td. «enf, 8." ^Jtcirj. C^>nc 3cïei>v.) S)'tt „?'£!irubrc" ti'ftgv' (îlemeitceau btc fvaitj'ViifUie -iu vei an,, g r.r> o e , y c fl I c r 6 ci 2?çvbu'n bcgamK't 5U f;abcii. (Sx [é-.rcifei: Sic fsiuî)sid>c 'H s t'Cci. ce *o •" ( : t c î !■ r sft t » <? r -n î«n f'îciven anjeret '"c v:», rec£ ««Jctc 'HrtiverïC »c:r tic fcin&Iîdte jm GtyctlQtn #» triKgsn, Se; TïfîH ; !••#«» â'ôfïffijeit C6«!#mn?cîtteD fcen gâgtcti 8c= bcfiite.^ mit Scn @e-^tts«n ja mûtyv. îiaatit-.Se^î '••tifeStn c= f#8^t H»erte. £s8 toKt'îc oÎîï »*fçt : fii;; S»fr& ter 2n<j ïmu;«î. n brm Mi V ••"ani;v •• •< fe h s) fur bicîc ift, ï««îûcït4'J3 gefteftt v,ab ■ ef)ti>r.-:! »•< .^- Kcn «îag. De: Pour îc ir. ' .c '-Tn ..IVib • i it^Sî f - 1 .SBic y i ,-7-;.\:ïx /î- t-r* £>er H « t f c r i»t ^sajjtquaïtiet isc;t STargfiïti::? ;s Oo:)ua = Sd)Icî>teiî, ftommâttbflntcn ter „Si S to c" ent^eageti uub i^iit vcïfonXtcO ben Crbctt P o uritl e.nt ê r i t e ii&crretcgt. 2cïfiïicgsf^auîila| teHuttlafîis. 'iSou (^cucrUcutuaut 5. S. SJaroti b. ?trbcnnc. Ser Ah-tegêfd)aupïa| int $au£afu.ê I)at bis jur ^al)rcs= ibcitbc 1915/16 eitt ttur itt giocttc Siitte gpriidtcs '^ittcrcffe citropaifdjer^ Scfertoclt in Stnffiruct) genommen. (ïrft ueitcr= bingë ift er itt bett 33orbcrgruttb militarifc^er ^offttuugcn mtb Scfùrdjtimgcn getreten. IIm bic jiiitgftcu Oereigitiffe 511 tour» bigett, ift bic Ênttoidelung ber bortigen ^atttpfc feit iîrtcgè» begimt cincs ifurjen ïte&crMicfeâ toert. Set ruffifdjc (Jjegner toar bcrfc^icbcnartig jufammcit' gefe^t — grojjtcitteils aus allett bett @tamntett/bic nidjt a {s reitt ruffifdjc gelten ïottnen. 2>od) berlieîjen biefett cinigc fibirifdjc Srup^cittcilc bdë ntilitarifcfic Kiidgrat. (Sine 58c-fidjtiguitgêreifc, bic ben iiïrïifdjeu ©eneraliffimué — Gnbcr • s£afd}a — ïurj itad; SScginn beê .ftticgcê int iînuïufu5 cv= fdjcinett ïief^, Batte jur golgc, bafj bic Bcrcits ciugckitctc tûrfifdjc Offenfibc cinen erf)oI)tctt 9cad)brud crl)iclt. 2a nuit aud) btc ruffifd)cn ©treittraffe fid) attgriffstocifc betds tigteit, fo tant es 511 ^Begcgnuitgsgefccfjtcit, bic blutig mtb berluftreidj fiir bctbc Scilc bcrltcfctt. Sic ruffifdjc Sauîafusav* mec, btc urfftriinglid) aus 10 SCmtccîorps, babott 3 .ftorps So faïeit, im gattjett aus 400 000 ÏOÏaittt BcfteBcit foUtc, ïiattc mel)-rcre Strmecîorfjs na<^ ben àïriegsfdjauplà^cu itt 5|3oIcu mtb 0altgictt abgebcu itttiffcit. ^mnterfiin toar fie ifjrcnt tiir» îifdjen ®egner jaïtleitntaftig itod) tocit ùbcrlegcit. Sicfcr bcrftanb es inbeffctt itt 3 âolonttcn bic 9iuffcn juriiiîljtbran» gcit, ciitmal itt ber 3lid)tuttg auf Satunt, fobftitn auf ber ©tra^c ©rjerunt—Âïaré, enblid) gegeit ba§ gctoaltigc (Sebirgê= lanb beê 3(gî;ri Sagfi. Sas fubljc^ geïegettc Sarafiliffa fat) cinen ansgefprodjcuctt tttrlifdjc.it ©ieg. ©ttoa gkiç^jeitig toaren bic gegeit (Srjermit borgcljenben Sîuffen bei ^oprifob in ben ïagcit bout 7.—13. 9lobcmBer cittfdjeibcub gdfdjïagett toorbett. Siç Sîuffcat beriorcn fit Sotctt, iScrtouitbctcu unb 500 ©efaitgcnen 10 000 iTOantt. Sas uadjfte Djjeratiott&jicl ber 2urfctt, SBatunt, bic ^etrolcumftabt bes ganjcit uapljta» reidjcit ©ebirges, fdjteit erreidjt toerben p ïomten. ©ie ùberfdiritteit, Ijart ftimpfeitb, bic gluBÎinie bes Sfdjoroî, bran» geit in baê ©ebtet bon Strttoiit ein uttb naljcrtctt fidj bi§ auf toenige Siïometer ber geftuitg ^Batuin. ^a, fie itaïjmeit fogar baê ttovbïid) babon gelcge'ttc 5}5oti, fotoic bic ©tabt îfdjorof etit. 0')rc toeiter bftlid) borgeïjcnbe Colonne ïjalf bie 3tabt Sïrbaïjett, eincit toidjtigen ©traBeuïnotcupunlt 5U itcl)= nteit. fiel int Smutar 1915 OIti) ttorblid) Sijprtîob itt tflrfiftfeett «efit?. Sic îjierju ttotige iîcbcrfdjreituitg ber '•mfonw. •« ??ergriègd, befonberê beê ai(a^=2ïgPar=SagI) gc= '.-'Vt v. boit Ijcïborragenbftcit alpitten Seifiungen cincr £ritf.if)c. rie lourbc boit bent" tiirïifdjett iîorpê auêgefïi^rt. Sctt bis» ïjengen ©tcgcê'fattf ber Sftrïett ^entmteit Stitfang gebruar geit'aftigc ruffifdjc 3?erfiar£ungett, bic bic Bcabfidjttgte %tenm!i>fl bon ?3atuttt uutitbgïicïj madjten. . Sie Sùrfeit )ieït'.;t a&cr im grof^cit uttb gatt^eit btc boit ifittett Befc^tctt i'anbftritBe fcft; eë îaitt ju cittcm ©teïïungêïrieg, ber bent atif . cuv'1 tfd)cn ^.rtegsfdjaufjla^çtt burdjgcfodjteucn fcïir a'/tteïto i" .|H>udi bic Sluêbeljnuttg ber ^roittett cinc geritt» qcrc îviv. Sir rceôtc titrîifc^c Colonne, btc Bet Sirïiliffa gc» ïi'-gt 'jatte, bcnitodjte baBci in ber angrenjenbett fjerfiîdten •i>vobi«i >'?ff : beibfdjan. feften gufe ju faffctt, fa fie «û(§ unb t* dj gatt; in '•Vfic- m ncTjnten. àm 21. ^anuar 1915 berîiinbete > 1 » titrtifâte wccresBcridjt, bafe ber neuen rufjtictien rffcnfiwc uadj cincr Sieifjc fiir fie na^teiliger (Scfet^te auf ber gaujctt gront citt ,§alt geboten'toorben fei. feitt San» ttatgsbcrfud) ber 3ïuffeit Bct ©ottia am ©djtoarjen SDîcet ( fiiC'ticTi S3atunt) fdjcitertc fogar, toaîircitb fcf)toadjc tiïrïWEje Sîcrftarfmigeit bei ïrapejunt au ber itùftc bon 5pontuê lan-ben Fouiïtcit. 15 400 gcfaugenc iP.uffcit îonitten itt baê S'nnerc boit Sfîeiiiafic.ù traitsportiert toerben. SScitcrc 35erftarîungcu crïjicït bic tûrïifdje StrinCe ttidjt; einmal tocil biefc auf ben curopaifdjen uttb afrifauifc^ett iîampfgeBieteit gebraudit tour» bett, battit aBer, toeit bic SBerBinbungen mit ben Rentre» bet tùçïifdjçtt .Oîadjt'iiitfaltmtg p fc^toierig, toaren. Sie ©tra^en unb io/udeit i:t 5llei.naficit finb in Bebauetïidjent .^uftanb uub bie lîddjftc Ëîfen&a^nfxalion bet 23agbab=^8aBtt ift ettoa 400 ,lcat< cr cntfcrnt, tooBct ei ungefagt fetn foïï, oB biefe Seif» firecfe beiu 33ctrie6 Bereitê uBergeBen ift. Siefe 3?er'^altniffe anfc^cittcnbcr DMjc erlitten gegett ©ttbe beê &rtcgsidfjrcë 1915 cinc cinfdmeibenbc âfenberung butdj bic (ïntenituttg beê , • BisBcrigctt ©encraliffintuë ber ritffifdjen SIrmeen, beê droR-tiirftcn .ÎÇicoIattê 3îicojgjetoitfdi pnt §Sjâe!ijttig uttb

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brüssel du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes