De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

514 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Novembre. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tt4fn12j1c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vijfde Jaargang Nr 10 November 1918 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij EIGENAARSBELAN6EN van t Arrondissement Gent ABONNEMENTEN A AANKONDIGINGEN : ABONNEMENTSPRIJS : , -- Voor leden : l frank per jaar Zlch wenden ■ Clément,nalaan, 27. ftW met leden : 3 » JLLjGEJVLEENE FLEDJk.CTTJS7 : M. L. CLAEYS, Rabotstraat, 69. Beheerder van M. A. COPPENS, Clementinaiaan 27, Secretaris den Opstelraad. van den Opstelraad. Aile briefwisselingen moeten postvrij ingezonden worden aan den heer L. CLAEYS ! vitraux D'art „ le diamant " 14 Fabrique belge de ï 1 Alphonse Demaret 3 ^ > * W Rue de la Forge, 57, tiand. W 4 CartOIl Dit 111116 * m (Porte de Courtrai) ffl « —*» " * ^Mî" M ,, LE DIAMANT " est le vitrail d'art le moin» cher. 5^ * H „ LE DIAMANT" remplace les vitraux mis en plomb, M POI /VI A PlTll I ^ W est d'une seule pièce et d'un £>, <}| i V/JLw» ll\r\. YJ\J LJ t. | brillant «ans pareil. ITi J r sfi ,, LE DIAMANT " est entièrement peint à la main Fn ♦ 279, BOUIBV. de I Industrie, 279, GAND ^ Ml et par conséquent pius artistique ijl i» & que les vitraux mis en plomb. , f* -^diamantI j Entreprises de Toitures, Terrasses ; 1 plomb. || * f j| Traveaux de vitrage et de peinture. Si ' RéférenCCS de 1er OTUrG. $ Algemeene inlichtingen voor de Leden der Maatschappij : Benoodigheden voor Eigenaars : Aile veranderingen van woonst zijn dringend kenbaar T, . , , te maken aan M. J. DE PUE, Schrijver. Huishuurboekjes aan fr. o,io _ Maandelijksche Kwijtscliriften 0,20 Soucheboekjes met 100 kwijtschriften ... » 1,00 In geval van te vragen inlichtingen of van beschadi- Huurcontracten in dubbel op zegel .... » 1,25 gingen door den huidigen toestand aan de eigendommen met gezegeld . . » 0,40 , . , S , • te bekomen in het lokaal, St-jlnsvest, 12 en bij de aangebracht, mogen de [eigenaars (leden of met-leden) heeren Bestuursleden : zich wenden tôt het bestuur der maatschappij aile vrij- J. DE PUE, Korte Steenstraat, 12. dagen, om 5 uren 's avonds, in het lokaal « Kunst- en P. BUYCK, Van Hulthemstraat, 74. Letterkring », St-Jansvest, 12, en bij dringendheid bij ^^nTy^Tc^'/-?00rnmarîC':' I0' de volgende bestuursleden : BUYCK P., Van Hulthem- A. COPPENS, Clementinaiaan, 27. b „ raddr,ic , H. DE BONT, Weldadigheidstraat, 29. straat, 74, Gent, COPPE1NS Alb., Clementinaiaan, 27, L. CLAEYS, Rabotstraat, 69. Gent ; DE PUE Jan, Korte Steenstraat, 12, Gent. ~p\ Gent, drukkerij PLANTON' Korte Koestraat, 5. Beursorders en linantieele inlichtingeR ROD. DE JONGHE, wisselagent, Ajuinlei nr II Gent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes