De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

423 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Juillet. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Accès à 15 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hq3rv0dk8p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu ni mer 5. Toegelaten door de militaire overheid. Juli 1917. De Leeawenaar Maandblad voor de Soldaten yax 't Kanton Zout - Leeuw lirieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, Ie Serg.-Maj. 1. M. I. O., Sainte-Adresse. Voor Go», Koning en Vaderland Weest Leeuwen in den Strijd STAATSMINISTER SCHOLLAERT In den nacht van Vrijdag-Zaterdag 1.1., overleed alliier te Sainte-Adresse, ballingsoord van 't Belgisch Staatsbestuur, de groote Christen en Vaderlander, Staatsininister Schollaert, Voorzitter der Kamers, Volksvertegenwoordiger van 't arrondissement Leuven en Voorzitter van den Boerenbond. Onnoodig te zeggen wat naar hij streefde was slechts noemen. Wat hij wilde,waar- zijne goedheid. Hoe menige bewijzen heeft hij daarvan niet gegeven. Iedereen wist zoo goed dat men steeds vrij en in voile vertrouwen lot hem kon naderen, zelfs midden de drukke beziglieden welke zijn zegenrijk en verdienstvolle leven hebben ingekort. 't Was om dit edel karakter te huldigen dat enkele jaren geleden honderdduizende Belgen naar Leuven stroomden om daar bpenlijk getuigenis al te leggen van de eerbiedige genegenheid welke hun dankbare harten bezielden voor (lien edelen en ecliten volksvriend. Daarom zal zijn gedaehtenis sïeeds in eere blijven, vooral in ons gelietd arrondissement, waar groot en klein, rijk en arm in hem een weldoeher en een vriend begroette." Wij Oôk bieden hem openlijk onze hulde en onzen innig'sten dank voor al liet goed dat Ilij aan Godsdienst, I.and en Voile bewezen heeft en znllen niet nalaten een vurig gebed ten Hemel te zenden opdat de Heer hem weldra de kroon der gerechtigheid verleene, als belooning voor den goeden strijd welken hij zoo ridderlijk heeft doorgestreden. 111 Juli 1917. De Leeuwenaar.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Zoutleeuw du 1888 au 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes