Geïllustreerde oorlogsgazet

606883 0
01 septembre 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Septembre. Geïllustreerde oorlogsgazet. Accès à 13 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5d8nc5t57q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 2 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen O.O.RLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRE DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN Paraît le Mercredi et le Samedi après-midi BUREAU : LONGUE ALLÉE 6, ANVERS De kleinste schets zegt me meer dan een lang verslag (Napoléon) Le plus court croquis m'en dit plus long qu'un long rapport (Napoléon) Generaal JOFFRE Opperbevelhebber van het Fransche leger Généralissime de l'armée Française Generaal GALLIENI Militaire gouverneur van Parijs Gouverneur militaire de Paris Sir John Rushworth Jellico Opperbevelhebber der Britsche vloot Amiral de la flotte anglaise Koning Albert begeeft zich naar de zitting der Wetgevende Kamers onder de toejuichingen van de Brusselsche bevolking. (4 Aug. 1914). Le Roi Albert se rendant à la réunion des Chambres, acclamé par la population bruxelloise. (4 Août 1914). Verwoesting van Leuven - Dévastation de Louvain Het Statieplein met de platgeschoten huizen. — La Place de la Station et les maisons dévastées. de BROQUEV1LLE Onze minister van Oorlog geboren te Postel (onder Moll) in 1860 Notre ministre de la Guerre né à Postel (sous Moll) en 1860. Generaal LEMAN De heldhaftige verdediger van Luik L'héroïque défenseur de Liège Generaal RUSSKY Veldoverste van het Russisch leger Overwinnaar van Lemberg Commandant l'armée russe Vainqueur de Lemberg Lord KITCHENER Engelsche minister van Oorlog Ministre de la guerre d'Angleterre Generaal Rennenkampf Opperbevelhebber van het Russische leger Généralissime de l'armée russe Generaal FRENCH Opperbevelhebber van het Engelsche leger Généralissime de l'armée anglaise Het Koninklijk Paleis van Brussel dat door hare Majesteit de koningin in hospitaal herschapen werd, vôôr dat de Duitsche troepen de hoofdstad bezet hadden. Le Palais Royal de Bruxelles, transformé en hôpital par Sa Majesté la Renié avant l'occupation de la capitale par les Allemands. Verwoesting van Leuven = Dévastation de Louvain Zicht op de Statieplein. — Vue sur la Place de la Station. \ Een geweer voor en tegen vliegmachienen uitge-vondën door kolonel Lewis van het Amerikaansche leger. Schiet 50 kogelsin 4 seconden, is uiterst licht en bezit een verkoelbuis. Un fusil pour et contre les aéroplanes inventé par le colonel Lewis de l'armée américaine, capable de tirer 50 projectiles en moins de 4 secondes, extrêmement léger. Cet engin possède un tube refroi-disseur. 2e Nachtelijke aanslag te Antwerpen = Second attentat nocturne à Anvers De diamantslijperij van M1* Van Geel totaal verwoest. — La taillerie de diamants de Mr Van Geel complètement détruite. Een kanon tegen vliegmachienen in geuruik bij de Britsche vloot. Un canon contre les aéroplanes employé par la flotte anglaise contre l'ennemi.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Geïllustreerde oorlogsgazet appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes