Het volk: christen werkmansblad

1950 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 23 Janvrier. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5q4rj4d142/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

dlfflMMmij mum Yljf^B'TwMigste Jaar, N. 22 Godsdienst — Huisgezin — Eigendom Zaterdag, 23 Januari 1915. ABe briefwisselingen vrachtWj te eenden, aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamL «naatech. « Drukkerij Het Volk % fKeereteeg, n» 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t ©aston Bossuyt, Gilde der Am. fcachten, Korteijk Telefoon 583 Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, Üinderbroederstraat, 24, Leuven Men scnrljf t In; Op alle postkantoren aas 10 f*> per jaar. Zes maanden fr. 5.00k Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen, Prijs volgens tarief. Voorop to betalen. Bechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. „. Ongeteekende brieven worden sreweiserd. TELEFOON N« 137, Gen*. Verschrf ait O maal per weels. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN EET NUMMER De verkoop van het Hollandsen blad >e Toestand is toegelaten in de omschrij:ing: der Etape. j j In de omschrijving afhangende van den 'algemeenen gouverneur van Brussel, zijn toegelaten De Nieuwe Courant en Het [Vaderland. JOfiicieeleMededeelingen Op de beide Oorlogslooneelen. (Duitsche Melding) Gisteren te Gent uitgeplakt: Tusschen de kusten en de Leie duren de Rrtilleriegevechten voort. Bij Onze Lieve Vrouw van Lorette hebben wjj verschilJige loopgraven veroverd. Noord-oostelijk SArras (Atrecht) werden verscheidene aanvallen afgeslagen. vZuid-westelijk Berry-au-bac twee vijandelijke loopgraven genomen. Noordwestelijk Pont-a-Mousson een deel onzer verloren stelling teruggenomen. De strijd Noord-westelijk Gernay duurt voort. Ten Oosten van Lyno werden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. > Ten Westen van de Weichsel maken wij voort vorderingen. De aanvallen van den vijand tenNoordoosten van Hoozinow en ten Zuidwesten van Konskie werden afgeslagen. Id Vlaanderen en Fransen-Noorden. (Duitsche Melding.) vBERLIJN, 19 Januari. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : pelingêTi,"Tiaddén op geheel het front slechts artilleriegevechten plaats. I Later: — Tusschen de kust en de Leie fcijn er slechts artilleriegevechten geweest. . Bij Notre-Dame de Lorette, ten Noordtoosten van Atrecht, hebben wij den vijand jeene loopgraaf van 200 meter lengte ontnomen, ecnige gevangenen en twee mitrailleuzen buitgemaakt. In het bosch ten Noorden van Gerney, is onze aanval goed vooruitgegaan. De j Hirzstein is genomen; twee officieren en3 veertig Alpenjagers werden gevangen gemaakt. (Fransche Melding.) i PARIJS, 18 Januari. (Reuter.) — Van den generalen staf: ; Door een granaat was eene ontploffing Veroorzaakt in eene' opslagplaats van schielvoorraad ; daardoor was een gedeelte van het dorp la. Boiselle, dat door onze troepen bezet was, in bjand geraakt. Wij ((noesten het ontruimen, doch hedenmorgen hebben wij ons door een krachtigen tegenaanval weer in het bezit daarvan gesteld. f De vijand heeft Saint-Paul bij Soissons gebombardeerd. In Champagne vlogen Duitsche vliegtuigen boven onze stellingen. Zij werden hp geschuten mitrailleur-vuur onthaald, frwee werden er bij Bar-le-Duc binnen onze finie tot landing gedwongen. De toestelHen waren nagenoeg onbeschadigd. Vier •vliegers zijn gevangen gemaakt. In Argonne deed zich afwisselend geSchut- en geweervuur hooren. Tusschen Argonne en de Vogezen sneeuwde en stormde het. v 0p het oostelijk Gevechtsteprein. (Duitsche Melding.) • BERLIJN, 19 Januari. (Wolff.) Uit Jiet groote hoofdkwartier: Het weer is zeer ongunstig. In Oost-Pruisen geen nieuws. Bij Radzanowo, Bezun en Sierpo (ten Noorden vanPiock,rechterWeichSelgebied) i-werden de Russen onder zware verliezen .teruggeworpen. Verscheidene honderden Jtussische gevangenen vielen in onze ■handen. ! Ten Westen van den Weichsel en ten X)osten van de Pilica is de toestand over ft algemeen onveranderd. L

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes