Nieuwe Vlaamsche illustratie

2775 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Juillet. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nc5s757r9w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

r-, T T>. V /"I .~1 TT'T T i (Yl /. 19e JAARGANG. WKIgHÏJNT ElKE WEEK !N 12 PAG. , • 1 — — — Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia" T-nr.1 t a -ri n 7 K \T TATTAT A "D T T+ r»ûr>Vi + ^ |^^TF^TI£ i K&$> - . Verkrijgbaar bij de Uitgevers van her HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN PHjs Frcs. 3.60 per jaar in Antvverpen, fr. p. post Fres. 4.20. ï P. van Heeking Colenbrander, vice-admiracd, directeur en commandant der Ma rine te Hellevoetsluis lieeft aan Hcire Maje steit de Koningin ont-slag uit den militairer dienst nangevraagd. L>. V mi v_< v* De Groningsche Lusti'umfeesten. De Luétrumfees-ten der Hoone-school te Gronin-cjen werden ver-eerd met de aan-wezigheid van Hare Majesteit de Koningin en Z. K. H. Prins Hen-drik der Neder-landen. Wij ge-ven hierbij een foto, genomen tij-dens de plechtig-heid van h et tee-kenen van den vrede van Munster. Dit had plaats vôôr het Groningsche Stad-huis. Ov het bal-; con ziet men IL M. de Koningin in het midden en de Prins naast de zuil. H. M. de Koningin gepromoveerd tôt doctor in de Neder-landsche letteren. Ter gelgenheid va, de groote feesten de Groningsche Univei siteit had o.m. de prt motie van H. M. d Koningin en Z. K. H Prins Hendrik de Sederlanden tôt doi toren, onderscheideh lijk in de Letteren e in de Geneeskund plaats. Rechts vôôr spreekgestoelte in d nieuwe kerlt, waar d plechtigheid plaat had, ziet m,en de M< nisters gezeten. Va links naar rechts Cort van der Linde (premier en Binnei landsche Zaken), Bo-, bGom (Oorlog), Rav bonnet (Marine) t Treab (Landbouw, ISijvèrheid en Haï del). Naast dezen bt ron van Voorst te | Voorst, voorzitter de \ Eerste Kamer. Achte deze heeren hebben d vertegenwoordigers der buitenlandschc ! Cniversileiten ylaal genomtn. Geheel acl ter in het kerkgebou ziet men H. M. ci Koningin en Z. K. 1 Prins Hendrik i hunne loge gez. ten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes