Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1700 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 19 Mai. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g44hm53p1x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL. Nr. 12. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 19? Mai 1915. Het Ridderschap hem aan zynen leenheer ; een inbreuk liierop Reeds in het oud germaansch gemeenschaps- was gekenteekend als felonie, dit is, verraad en leven vonden wy naast de vrye lui ook edellie- opstand. Daarora is het de diensttrouw, die nu den. Yoor zoover uit dien adel door 't bezit van de plaats inneemt van den ouden vryheidstrots groote „aloden" vorstenfamilien gevormd waren, der Germanen; trouw tôt in den dood, ja zelfs was een hooge adel ontstaan. Menige edel- tôt in de misdaad toe lyk men b. v. by' Hagen lieden echter waren ^ aan de algemeene Het Waterspel en de Herkules op Wilhelmshohe by Oassel. ders aan de rusting levenslust van den —en de wapens. Een tyd meedeelig, onderdanig was en meer en meer ringpantser, halsberg of harnas genoemd — om- in bedruktheid neerzonk. Hetgeen aan geestig sloot borst, lyf, arnien en beenen ; eerst later leven nog buiten de kerke voorhanden was, kwam het piat pantser op. De helm beschutte rustte dan alleen in den stand der ridders. het hoofd, en het gezicht kon overdekt worden De ridder (rider, ryder) was meestal een adel- door een visier, en boven op den helm prykte lyke leenman ; trouw en dienstplicht bonden de helmdosch, een pluimsieraad of een metalen Het Waterspel en de Herkules op Wilhelmshohe by Oassel.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes