Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1344 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 15 Mars. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 13 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cf9j38mk4v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL. Nr. 53. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen 15? Maartl9!6 Meenmgen van een Kalmoek. Over Flamingantismus, aangelegene ciangelegen-heden, en versclieidene byzaken ivier belangrykheid m rechtstreeksche verhouding ajhangt van de belangstelling van sSjnlînZl streeJcsche verhou- . &&& gewisse ^ aânte kingskracht, zoo- Stil straatj als de spiegel yan den yogelvanger, de naakte pier van den visscher en het spek van de muizenval. De parade met trommel en trompet véor den ingang eens cirkus, de helverlichte en bontge-kleurde uitstalling van een magazyn, de decime-tergroote „manchetten" van buitengewone krant-uitgaven hebben hetzelfde uitwerksel op de verbeelding van de menschen, al herhalen zy Stil straatje in Cassel. met overtuiging : „De mutse maakt niet den monnik, ïfoch de kappe den kanonnik !" Dit niet - toepassen van dien spreekwoorde- lyken regel, (een van onbe- r,; - ^ dachtzaamheid en -• ' dwaasheid), noo- ■ V , ' ,13 digfc my uit, tus- ':-'yyl£:ï schen haakjes een . } ' '•>**f'Y i ^ \'c. \ ■*-- ' »• J " ' 4 ' . ; '■ *1'i-. i uitvaltedoeategen l..;.'7--. /..V';' andere dwaashe-• •' den —ik wil V '': eventjes mêeha- >' | ^ De algemeene drifttotoverdryven " Vv en de overdreven ' 6. drift tôt veralge->•-' meenen : oor- sprong der voor-in Cassel. oordeelen tegen zekere beroepen en fouten in de volkerenpsychologie. Zoo byv. de gebreken of hoedanigheden van enkele éénlingen overdryven en ze vervolgens toekennen aan gansch een volk. Of zeggen : „myn notaris is met 10.000 fr. weggeloopen (N. Eene o te veel.) 0 die nota-rissen !" ...Het misbruik dat men pleegt met het woord nnederigheid" en met „de meening van de meerderheid". Waarheid is waarheid en ze

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes