Onze Temschenaars

1673 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mai. Onze Temschenaars. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jh3cz32v07/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 15. d\ \ i \ I f r\ /:* 1 o I i i < V at o h /1 * 1." n n' r*» z» a t:t n » » U a i /1 Juli-Oogst 1918. pwiv • KdKTRr.nnsi OnzeTemschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldciten wenden zich : lot Octaaf BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vluchtelingen : toi Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, Z. 258 — 39 Cie, Veldleger. (Onze Temschenaars in Holland : tôt Aug. BRYS, Loods 21, Kamp, Harderwijk). fc^———; ■ : ■ - i :—-— ■ — ' __1 ■' . TEMSCHE !... TooverwooTd, dat in éen klank een tieele wereld ons voor oogen spiegelt... oôao- zee van gro-e-n, een bonté menge-ling van daken en gebouwen, een slanke ker^toreii, een statig gemecntehuis, een mooie brug... en als een machtige zang daarnevens : de eeuwig ruischende Scheh destroom i... Temsche ! Vier jaren reeds hebben wij het verla-tan ; wie had toen ooit durven denken dat het zoolang zou duren?... '■ i reeds gaan de dagen traagzaam aaïi in de eèntonigheid van ons ruw soldatenleven, of in het blijvend trachten naar huis onzer vluchtelingen. Ja, Temsche, is eene brok uit onze ziel en ;t schijnt ons dat we nu maar half meer leven, en dat we enkel weer het voile leven zullen smaken als we gin-der zullen teruggekeerd zijn... Vier jiaar reeds! Wat zullen we ons Temsche veranderd vinden ! Velen onze kennissen, familie-leden en vrienden, zullen we heilaas, nooit meer weerzien, want velen zullen afgedaaid zijn tôt het kille graf... dat zal de rouw zijn onzer harten. Maar hoe zullen we verbaasd staan over de veran-dering, van ons jonger volkje... We zullen Jefke niet meer herkennen, zoo zal hij gegroeid zijn ! en Marieke die zoo vet geworden is als een daske ! en Fons, wel dat is een echte ma,n geworden ! en Fiel en Liza zijn getrouwd en hun twee ^blozende bengels loopen al!.. En Moe-^er, och arme, hoe verouderd ! zij dacht toch zooveel a ^iaar lieven jongen gin-der ! was elki n^onslag die zij ginder verre hoorde i*nfen, niet als een steek in haar minn JJ^ederhart ; en Vader! grijs zijn zij^ fe&jten geworden en een diepe rimpel; zijn voorhoofd groe- ven, want zwijgend droeg hij het dub-bel lijden in zich van moe.der ,en zijn beminden zoon die hij wist in aanhou-dend doodsgevaar... Ja, dit ailes zal ons veranderd schij-nen ; doch slechts enkele stonden, want de geestdrift der terugkomst zal. in ons een niieuw leven doen geboren worden. Temsche !... Ook nog veel andere dingen zullein we veranderd vinden in ons geliefd geboor-bedorp : misschien zal veel kleinzielig en politiek geknoei zijn verdwenen, om pîaats te maken voor gezonde verstand-houding en meer broederlijkneid... En hoe verwonderd zullen we ook niet op-kijken bij het zien der Vlaamsche over-tuiging die uit aller ooge,n Ftraalt... bij het zien van het Herworden Vlaanderen ! van die vele Vereenigingen en Bonden die alJen maar éen doel nastreven : Vlaanderen! en de verbetering van ons Vlaamsche Yolk!... Het Vlaamsch leven m ' onze gemeente is waarlijk bloeiend schrijft men ons, en hoopvol blikken we op naar de toekomst waaruit een Nieuw Vlaanderen zal geboren worden ! Temsche! Ja, we weten het, soins doet \ret pijn eraan te denken, en de vergelijking te trekken tusschen nu, en vroeger... doch dan moeten we hooger blikken, de toekomst in... want eens toch zullen we de verwezentliiking zien onzer droomen, en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze Temschenaars appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Temse du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes