Op-signoorken

592607 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Mai. Op-signoorken. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/599z03057r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lsteu Jaargang Nr 6 15 Mei 1914 P= Qeïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes Signoorken :: Verschijnt den lsten en den 15deu elker maand :: Te verkrijgen bij de voornaamste dagbladverkoopers Abonnement : fr. 1.25 per jaar — Per nummer 5 ctn Bijdragen en abonnernenl /orden ontvangen : Oran traat, 104, Antvverpen Hoe de Olifant zijn slurf kreeg Naar het Engelsch van Rudyard Kipling. Heel, heel lang geleden had de, olifant nog geen slurf. Hij had alleen een dikken, langen neus, welken hij heen en weer kon bewegen ; maar hij kon er niets mee oprapen. In die oude tijden leefde aan den oever van den Kongostroom een olifant je, dat bijzonder nieuwsgierig was en die deed niets anders dan vragen. Hij vroeg zijn lange tante, den struisvogel, waarom haar staartveeren groeiden, zooals ze groeiden, en de struisvogel gaf hem een klap met haar harden, harden poot. Hij v roeg zijn langen oom, de Giraf, hoe die toch al die vlekken op zijn huid gekregen had, en de Giraf gaf hem een stomp met zijn harden, harden hoef. En nog bleef hij even nieuwsgierig. Hij vroeg zijn dikke tante, het Nijlpaard, waarom ze zulke kleine oogjes had en het Nijl- Het Nijlpafrd paard gaf hem een schop met haar grooten kop. En hij vroeg zijn behaarden oom,den Baviaan, waarom de meloenen smaakten, zooals ze smaakten, en de Baviaan gaf hem een klap met zijn harigen klauw. En nog bleef hij even nieuwsgierig. Hij vroeg iedereen naar ailes wat hij zag, hoorde, voelde of rook, en al zijn ooms en tan-ten antwoordden hem met stompen en slagen. En toch bleef hij even nieuwsgierig ! Op zekeren dag deed het kind van den Olifant een nieuwe vraag, welke het nog nooit te voren gedaan had. Hij vroeg: «Waarme© doet een Krokodil haar middagmaal P» Maar iedereen zei hem luid en dreigend : «Hou uw mond !» en ieder schopte en sloeg hem een heele poos lang. Maar toen al dat gestomp en geklap eindelijk uit was, zag hij een Pelikaan in het riet zitten, en hij zei tegen den vogel : «Mijn vader heeft me geslagen ; en al mijn ooms en tanten hebljen me geschopt en gestampt, omdat ik zoo onver-dragelijk nieuwsgierig ben ; en toch zou ik zoo graag willen weten, waarmee de krokodil zijn middagmaal doet.» «Ach», zei de Pelikaan, met een zucht van droefheid, «ga naar de oever s van den breeden Nijl, en on-derzoek het zelf. Den volgenden moi'gen plukte het kind van den Olifant honderd pond bananen en honderd pond suiker-riet en zeventien meloenen, en hij nam afscheid van al zijn dierbare fa-milieleden.«Tk ga op reis naar den breeden Nijlstroom om te onderzoeken wat de Krokodil zooal voôr zijn middagmaal gebruikt», zei hij. En ze gaven hem allen een schop of een stomp tôt afscheid, hoewel hij hun heel vriendelijk verzocht, dit lie-ver te laten. Toen ging hij op weg; hij at maar aldoor meloenen, gooide de schillen weg, omdat hij te lui was ze op te rapen. Hij trok dwars door Kongo, altijd maar oostwaarts,tot dat hij ein-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Op-signoorken appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Kapellen du 1914 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes