Op-signoorken

1484 0
01 mars 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Mars. Op-signoorken. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dz02z13h52/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lste]1 Jaargang Nr i I Maart' 1914 Qeïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes P= Signoorken :: Verschijnt den lste11 en den 15deu elker maand :: Te verkrijgen bij de voornaamste dagbladverkoopers Abonnement: fr. 1.25 per jaar — Per nummer 5 et" tsijdragen en abonnefnenten worden ontvangen : Oranje-straat, 104. Antwerpen Aan onze Meisjes en aan onze Jongens ((Komt kmdren schaart u stil rond mij Ik wil u iets vertellen !... Dat vers je kent ge wel, he? 't is een vertelling over een «Hertog in de wieg». En mij, mij kent ge ook wel : Op Sinjoor-ken! Ja, bekijkt me maar eens goed, gij met uw vroolijke lachebekjes ! Lacht maar, hoort ; ik houd dol van gulle prêt, en vroolijk scliateren; dat wisten uwe . oorvaderen best ; er was geen «omme-ganck)) of kermispret, waar Op-Sinjoor-ken niet tegenwoordig was. Ge kunt ook nog wel een namaaksel van mij zien in het Steen. Maar ik zelf, het echte Op-Sinjoorken, mij moet ge in Mechelen zoe-ken, bij de Maanblusschers. Die houden me vast en goed opgesloten al jaren lang. En weet ge wel wat ik gedaan heb om dien langen, langen tijd te dooden ? De verhalen, s-prookjes> vertellingen van den onden tijd mij weer herinnerd. Ik heb er zelf nieuwe gemaakt. Daar-bij hoorde en zag ik rond mij zoovele mooie, aardige en wetenswaardige, lusti-ge en guitige zaken, dat mij het Koofd nu vol zit, maar zoo opgepropt, dat er mets, niets meer bij kan. En 'k zie, 'k hoor en 'k vinci nog zoo veel ! Toen kwam ik op de gedachte het al te vertellen aan mijn beste Antwerpsche j on gens en meisjes, groot en klein, en al- dus weer plaats te maken voor allerhan- de nieuwe dingen. Ik heb tranen ge- weend als marbollen zoo groot, tôt dat mijn maanblusschers-bewakers, mij de toelating gegeven hebben, aile veertien dagen eens naar de goede, oude stad der gulle, rondborstige Sinjoren over te ko- men. Hier ben ik. nu voor de eerste maal !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Op-signoorken appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Kapellen du 1914 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes