Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

689 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 29 Septembre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 27 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0k26971d9j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gesetz-und Verordnunasblatt fflr die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad veor de iezette slreKsn ?an 8el@ië. Bulletin officiel des Lé et Arrêtes pour le territoire belge occupé. I BRÙSSEL I\T° 5. 29. SEPTEMBER 1914. IiVERORDNUNG. In allen Fallen, in denen Ausliinder infolge des Krieges verhindert sind, ihre Rechte vor den Gerichtsbehôrden in den okkupierten (lebieten Belgiens zti verteidigen, hat der Richter von Amtswegen Stundung gemiiss Artikel 1244 Absatz 2 des in Belgien geltenden bùrgerlichen Gesetzbuchs zu gewiihren. In keinem Falle diirfen Urteile oder richterliche Verfiigungen gegen den verhinderten Auslan<'er erlassen wer l^n. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Briissel, den 25. September 1914. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von deh Goltz, Generalfeldmarscball. VERORDEN1NG. [ In aile gevallen waar buitenlanders, tengevolge van den oorlog verhinderd zijn in de bezette gebiedsleelcn van Pelgië hnn rechten •voor de justitieoverheden te verdedigen, moet de rechter van ambtswegen uitstel toestaan vervolgens artikel 1244 al. 2 van het in België geldend burgerlijk vvetboek. I In geen geval mogen oordeelen of rechterlijke beschikkingen t"gen den verhinderden buitenlan 1er uitgevaardig 1 worden. I Deze verordening treedt onmiddelijk in vverking. Brussel, den 25 September 1914. De Gouverneur Generaal in België. Vrijheer vin iei Goltz, H Generaal-Veldmaarschalk. ARRÊTÉ. Dans tous les cas où des étrangers sont empêchés, par suite de la guerre, de défendre leurs droits devant les autorités judiciaires lans les territoires belges occupés, le juge doit d'office accorder des délais conformément à l'article 1244 alinéa 2 du Gode Civil en vigueur en Belgique. En aucun cas des jugements ou des ordonnances judiciaires ne peuvent être rendus contre l'étranger empêché. ; Cet arrêté entre immédiatement en vigueur. Bruxelles, le 25 septembre 1914. Le Gouverneur général en Belgique. Baron von der Goltz, Feldmaréch'il.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes