Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1522 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Août. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pz51g0jw3n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr 220 Zaterdag" 8 Augustus 1914 VERSCHIJNT 7 MAAI PER WEEK VIJFTIENDE JAAR Zaterdas: 8 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand itlgië, vrachtvritIr. 1473.50 Nederland, ».20106.00 Andere landen3211i.oo Men kan inschrijven ten bureele van het blad SO, St. Pleiarstraat, Brusstl en op de postkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boeken-premie. u.-14— L Vlaamsche van BRUSSEL Hoofdopsteller-Eigenaap : JULIUS HOSTE, BRUSSEL TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie :A 2384 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . .fr.0,30 3« Bladzijde>1,00 2" Bladzijdefr. 2 eni5,00 Rechterlijke afkondigingen . . .>5,00 Voor alle annoncen lich wendeD ten bureelt, StPIETERSTRAAT, tO, BRUSSEL 25,000 DUITSCHERS BUITEN GEVECHT DE DÜITSCHERS VRAGEN EEN WAPENSTILSTAND DE GEVECHTEN VAN WOENSDAG EN DONDERDAG De forten van Luik twee dagen beschoten. — Fléron hernomen. « Nieuwe aanvallen. Uit Luik, Donderdagavond. — Sinds Woensdagavond, n 1/2 uur, buldert het kanon aanhoudend rond Luik. De Duitschers konden tijdens den nacht in de omheining van het fort van Fléron dringen. Zij richten het vuur op Bressoux waarvan menig huis werd beschadigd of dcui brand vernield. De inwoners van Bressoux kwamen Luik binnengestormd en meldden er de aankomst der Duitschers, meencn schrik onder de inwoners te verspreiden. Wat tevens tot angst aanleiding gaf, was dat een detachement uWanen er met ongehoorde stoutmoedigheid in gelukte in Luik te dringen om generaal Leman en zijn staf te treffen, doch dit werd voorkomen en de uhlanen werden gedood. Het vee werd uit Bressoux en Fléron ver- OikttilE Helta î In de Eng-elsche Kamer PRACHTIGE REDEVOERING VAN DEN H. ASQUITH den, 6 0- Kamer der Gemeen- Onder de talrijke krijgsgevangenen door enze dappere soldaten gemaakt in den slag bij Evegnée, bevindt zich, denkt men, de Prins ooi'is van Pruisen, neef van den Keizer en Elke bijzonderheid, die ons toekomt over fcevethebber der Öuitsche ruiterij. den strijd van onze soldaten rond Luikeen nieuwe bevestiging van hun heldenmoed. :3•♦•

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes